Ingen lisensjakt på ulv i vinter

Det kommer ikke til å bli lisensjakt på ulv i vinter. Direktoratet for naturforvaltning (DN) sier bestanden ikke er stor nok. I dag er det bare to ulvefamilier i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi husker ulvejakta fra i forfjor, blant annet med helikopter - akkompagnert av internasjonal oppmerksomhet og motstand. Det kommer ikke til å skje i år.

Årsaken er at det ikke finnes nok ulver til at det er grunnlag for å fastsette noen kvote for lisensjakt.

Skeiv fordeling

- Det er rundt 100 dyr i Sverige og Norge til sammen, men det er en relativt skeiv fordeling, sier seksjonssjef Terje Bø i DN.

Vintersesongen 2001-2002 ble det registrert 90-97 stasjonære ulver totalt i Sverige og Norge, fordelt på 11 familiegrupper, fem-seks revirmarkerende par og seks enslige ulver.

Bare 12-14 individer oppholdt seg kun i Norge. 22-23 ulver hadde tilhold på tvers av riksgrensen, mens 56-60 individer holdt til i Sverige, i følge statusrapporten for ulv i Skandinavia vinteren 2001-2002.

Bare to familiegrupper

- Vi har i dag bare registrert to familiegrupper av ulv her i landet, Gråfjellfamilien og Koppangsflokken, begge i Østerdalen. Ulvene i Østfold, den såkalte Moss-Vålerflokken, er ikke lenger en intakt familie. Her er alfahannen forsvunnet, sier seksjonssjef Terje Bø i DN.

I dette området er det nå bare påvist ett dyr, og det er mistanke om at hannen er ulovlig skutt.

I Koppangsflokken er det registrert fem til sju ulver. Denne flokken ble oppløst i forbindelse med jakten for to år siden. Men her er det kommet en ny hann, og det har vært ynglinger. I Gråfjellflokken er det fire-fem dyr, derav sannsynligvis tre valper fra i år.

45 prosent reduksjon for to år siden

Antallet ulver med tilhold kun på norsk side av riksgrensen ble redusert med ca 45 prosent fra vinteren 200-2001 (28 dyr) til vinteren 2001-2002 (13-18 dyr).

Den viktigste årsaken var at 12 ulver ble avlivet etter fellingstillatelse. Til sammen ble det skutt 17 ulv i jaktåret 2000-2001. I Sverige økte bestanden med 29 prosent i samme periode.

Reduserte flokkens vekst

"I vinter skal ingen spesialtrente jegere i helikopter heve riflene for skudd mot ulven."

- Hvordan vurderer dere effekten av ulvejakta 2000-2001?

- Fellinga reduserte vekstraten i bestanden, og gjorde altså det den skulle gjøre. Ulvebestanden har vokst på nytt etter det.

Forvaltningen skal både sørge for at Norge ivaretar den internasjonale konvensjonen om truede arter og dempe bekymringen fra sauebønder og lokalbefolkning i ulvens nærområder.

- Hva er en levedyktig ulvebestand?

- Det er det ingen som har noe eksakt tall på, sier Bø.

Utenfor forvaltningssona

Ulven får ikke være hvor den vil i Norge. Miljøverndepartementet har bestemt hvor grensene for de såkalte ulvesonene skal gå.

Men nå er det så få ulver i Norge, at det ikke blir noen offentlig organisert jakt med fellingskvote selv om Koppangflokken oppholder seg helt utenfor forvaltningssona, og Gråfjellflokken bare har halvparten av sitt leveområde innenfor.

- Det er i og for seg riktig at Koppangsflokken har sitt revir i et område der det ikke skal være familiegrupper av ulv i henhold til politiske vedtak. Men hensynet til bestanden må prioriteres over hensynet til sonegrensene, sier Bø.

To ulv skutt i år

Så langt er det skutt to ulv i jaktåret 2002-2003; begge var to unge hanner skutt i påberopt nødverge.

I jaktåret 2001-2002 ble det skutt en ulv i Hedmark, og en ulv som oppholdt seg ved ved Langedrag naturpark i Nore og Uvdal i Buskerud.

Misfornøyde ulvemotstandere

Formann i norsk Sau- og Geitalslag, Odd Risan, mener det er uforsvarlig å ikke sette i gang lisensjakt på ulv i vinter.

- I år ble antall sau og lam drept av ulv tredoblet. Da skulle en tro det ville blitt gjort noe, det hadde vi i det lengste både håpet og trodd. Ulv er og blir uforenlig med beitebruk i utmarka, sier Risan til Nationen.

- Det har skjedd en betydelig økning av antallet sau og lam som er drept av ulv, men vi har ikke grunnlag for å si at det har skjedd en tredobling. Opptellingen er enda ikke klar, sier Bø.

Minst seks norske hvalper i år

- Når kan det bli iverksatt lisensjakt igjen?

- Det kan være i tilfelle det skjer nydanning, og den faglige vurderingen fra vår side sier at grunnlaget for jakt er godt nok. Dette går ikke bare på antall ulver, men også på fordeling av familiegrupper, og hvor ulvene befinner seg, i tillegg til hensynet til den svenske bestanden, sier Bø.

Begge de norske ulveflokkene har fått unger i sommer, og Rovdyrforsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark sier til Østlendingen at Koppangflokken har minst tre hvalper.

Tispa i det gamle Koppangreviret har funnet seg en ny hannulv etter at den opprinnelige hannen ble skutt i Rendalen. Gråfjellflokken har minst tre-fem hvalper.

Les mer:

Ulv i skandinavia: Statusrapport for vinteren 2001-2002
Direktoratet for naturforvaltning: Rovviltsidene
 

Powered by Labrador CMS