De som driver med moderat fysisk aktivitet, som gåing, sykling eller annen lett mosjon – minst fire timer hver uke – har lavest risiko for hjerteflimmer. (Foto: Shutterstock / Scanpix)

Bra for hjertet å trene, men ikke for hardt

Regelmessig trening reduserer risiko for hjerteflimmer. Mye og hard trening øker risikoen.

Det viser tall fra Tromsøundersøkelsen.

De som driver moderat fysisk aktivitet har lavere risiko for hjerteflimmer, og de som trener mye og hardt har en tendens til økt risiko.

­– Forskning tyder på at mange år med utholdenhetstrening kan endre strukturen og funksjonen til hjertet på en måte som øker risikoen for hjerteflimmer, forteller forsker Bente Morseth ved Det helsevitenskapelige fakultet og Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, UiT.

Trene minst fire timer pr uke

Undersøkelsen hun baserer forskningen sin på ble gjennomført i Tromsø i 1986 og 1987, der 20 484 deltakere dokumenterte hvilepuls og selvrapporterte fysisk aktivitetsnivå.

Personene ble fulgt opp av forskerne, så i 2010 ble det bekreftet at 750 av deltakerne hadde eller hadde hatt hjerteflimmer.

Etter justering for alder, kjønn, røyking, BMI, høyde, sykdom og lignende, viste det seg at det var de som hadde oppgitt moderat fysisk aktivitet i form av gåtur, sykling eller annen lett mosjon – minst fire timer hver uke – som hadde lavest risiko for flimmer.

Større risiko ved hard trening en lite trening

– Risikoen var 19 prosent lavere for de som var moderat fysisk aktive, enn for de som oppga at de var lite fysisk aktive, forteller Morseth.

For deltakerne som rapporterte om minst fire timer hver uke med mosjonsidrett og tilsvarende, var risikoen den samme som for inaktive.

Det viste seg også at de de inaktive kom bedre ut enn de deltakerne som oppga hard trening eller konkurranse flere ganger i uka. De som trente så hardt hadde 37 prosent høyere risiko for hjerteflimmer enn de som ikke trente, men denne gruppen var liten og resultatene er mer usikre.

Lav puls, altså mindre enn 50 slag i minuttet, var heller ikke gunstig med tanke på hjerteflimmer.

Hjertebank gir økt risiko

Noe som også gir økt risiko for hjerteflimmer, er hjertebank. Det viste doktorgraden til Audhild Nyrnes ved UiT i 2012.

– For første gang har man sett at hjertebank gir økt risiko for hjerteflimmer, fortalte hun uit.no etter at artikkelen hennes ble publisert i tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology.

Hennes forskning viste at menn som opplever hjertebank har cirka 90 prosent økt risiko for å få atrieflimmer, det vil si nesten en dobling av risikoen, i forhold til menn uten hjertebank. Kvinnene med hjertebank hadde cirka 60 prosent økt risiko.

Powered by Labrador CMS