I dag er 70 000 nordmenn rammet av demens. (Foto: Samfoto)

Blodprøve viser om du blir dement

Blodprøven kan forutsi hvem som vil få demens i løpet av de neste fem årene.

Det er mulig å sette inn tiltak allerede nå, hvis det viser seg at du mest sannynlig vil bli rammet av demens i løpet av de neste fem årene.

– Det finnes medisiner som bremser utviklingen, og også treningsteknikker som kan utsette sykdommen, sier professor Jan Bergdahl ved Universitetet i Tromsø.

Han mener blodprøvene som forutser demens, er svært viktige, særlig med tanke på at demens har blitt en folkesykdom. I dag er 70 000 nordmenn rammet, og ettersom det blir stadig flere eldre i befolkningen, blir det flere som får demens.

Forhøyede blodverdier

Sammen med forskere fra Universitetet i Umeå og Karolinska Institutet analyserte Bergdahl blodprøver fra de samme personene over flere år, og de konsentrerte seg om å se på verdiene av 208 forskjellige metabolitter.

Enkelt forklart er metabolitter «rester» fra cellenes forbrenning, og det viste seg at alle som fikk demens de neste fem årene, hadde forhøyede verdier på tre forskjellige metabolitter – en fettsyre, urinsyre og en aminosyre.

De spesifikke blodverdiene fortsatte å være høye også etter at personene fikk påvist demens.

Resultatene var de samme for både kvinner og menn, og uansett grad av utdannelse. I undersøkelsen var det 67 prosent kvinner som deltok, og 31 av deltakerne hadde blitt demente fem år etter første blodprøve. 62 var fortsatt friske.

Ingen tilsvarende demenstester

Forskning viser også at sykdommen kan være arvelig, og det finnes nok mange pårørende som lurer på om de er i risikosonen.

– Det finnes ikke tilsvarende tester som så enkelt kan forutse demens. I dag har man prøver man kan ta fra ryggmargen, men det er mye mer komplisert, sier Bergdahl.

Han mener en slik blodprøve ikke bare kan forebygge sykdommen, men at den blir svært viktig den dagen man finner en kur mot demens.

– Hele verden leter etter botemiddel for demens, på samme måte som man prøver å løse kreftgåten. Finner man en kur, kan man ved hjelp av en slik blodprøve medisinere før sykdommen setter inn, konstaterer Bergdahl.

Referanse

Mousavi M, mfl: Serum Metabolomic Biomarkers of Dementia. Dement Geriatr Cogn Disord Extra, november 2014. DOI:10.1159/000364816

Powered by Labrador CMS