Jo flere parker du har tilgang til, jo mer er du ute, ifølge en amerikansk studie. Dette bildet er fra Frognerparken i Oslo.
Jo flere parker du har tilgang til, jo mer er du ute, ifølge en amerikansk studie. Dette bildet er fra Frognerparken i Oslo.

Gjør flere parker at folk rører mer på seg?

Ja, mener amerikanske forskere. Og størst effekt skal grønne områder ha på dem som beveger seg minst.

Kontakt med naturen er sunt. Det vet vi mye om.

Men kan omgivelsene våre påvirke hvor fysisk aktive vi er?

Det spørsmålet har forskere fra Stanford University stilt i en ny studie, publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences. Funnene er også omtalt i en pressemelding.

Hvis du har flere parker innenfor et lite område rundt hjemmet ditt, vil du også bruke mer tid utendørs, viser de i studien sin.

Satte sammen etablert kunnskap

Forskerne bak studien samlet folkehelse-forskning fra flere tiår, og tok spesielt utgangspunkt i mennesker som bor i byen. Så satt de resultatene fra denne forskningen sammen med kunnskapene som finnes om fysisk aktivitet.

For eksempel noe så grunnleggende som at fysisk aktivitet er bra for helsa. Og at økt kontakt med naturen, ofte fører til mer fysisk aktivitet.

De undersøkte hvor godt tilrettelagt byområder er for jogging, sykling, å gå tur med hunden og å kunne drive med hagearbeid i fellesområder.

De tok også i betraktning hvor stor avstand det var mellom grøntarealer, og hvor trygge innbyggerne følte seg når de ruslet rundt i nærområdet sitt.

En vårkledd Botanisk hage på Tøyen gir motivasjon til en rusletur etter jobb - selv om sofaen også frister.
En vårkledd Botanisk hage på Tøyen gir motivasjon til en rusletur etter jobb - selv om sofaen også frister.

Det kan jo være fristende å spasere noen hundre meter ekstra for å gå gjennom en park med blomstrende trær på vei hjem fra butikken - eller å sykle til jobb langs elva, rett og slett fordi det er en ganske fin start på dagen.

Én park = to minutter med aktivitet

Forskerne lagde en modell for hvordan faktorene nevnt over påvirker hvor aktive folk i byene er.

Og de brukte Amsterdam, Nederlands hovedstad, som eksempel i en hypotese. Der jobbes det nemlig med en ny plan for grønn infrastruktur. Parker skal både lages og rustes opp.

Hvordan kommer Amsterdams nye eller nyopprustede parker påvirke den fysiske aktiviteten til folk i byen?

Og hvor stor forskjell vil det bli mellom ulike grupper mennesker - unge og eldre, for eksempel?

Om man ser på alle gruppene i sum, mener forskerne at hver park innenfor en kilometers avstand bidrar med nesten 2 minutters ekstra fysisk aktivitet per uke.

Tror det monner på befolkningsnivå

To minutter høres kanskje ikke så mye ut. Men er man heldig å ha ti parker, store eller små, i nærområdet, utgjør det omtrent 20 minutter i uka - i tillegg til aktivitetsnivået man har i utgangspunktet, før parkene er medregnet.

Forskerne påpeker nemlig i artikkelen at den fysiske aktiviteten som skjer ute, ofte bare er en liten del av den totale tiden en person bruker på å være i aktivitet.

Men på befolkningsnivå kan forskjellen utgjøre mye, mener de - og spesielt for de som har få grøntområder i nærområdet fra før.

Størst økning hos de med minst aktivitet

Dessuten var forskjellen størst hos de som beveget seg minst i utgangspunktet; gruppen på 65 pluss.

Forskerne mener fire parker i nærområdet vil gjøre at de er ute og i bevegelse 20 minutter ekstra per uke, kontra de som har null parker innenfor kilometeren.

Tallene fra Nederland er altså en hypotese fra forskerne selv, basert på egne utregninger, og altså en modell som de har laget selv.

Men modellen skal brukes videre som modell i et prosjekt som skal inspirere byplanleggere, investorer og andre til å få mer grønt inn i bylandskapet, skriver universitetet i pressemeldingen.

Flere studier viser at det ikke skal så mye til

Og fra tidligere forskning har vi sett at det ikke er så mange minutter som skal til for å utgjøre en positiv bedring for helsa sin del.

En studie forskning.no skrev om i november i fjor viste til positive effekter bare av å ha et vindu ut mot det grønne.

En annen studie vi skrev om i 2020 viste at en 15 minutters tur i uka, hvor man konsentrerer seg om detaljene rundt seg, kan være nok til å gjøre deg mindre stressa.

Og selv om det ikke er så overraskende at forskere stadig finner positive effekter med bruk av skog, mark og park, er det jo en fin påminnelse om at det kanskje er verdt å ta skoene fatt etter hjemmekontoret.

Referanse:

Remme, Roy P., Frumkin, Howard, Guerry, Anne D., King, Abby C. (2021). An ecosystem service perspective on urban nature, physical activity, and health. Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS