Finske forskere har funnet en sammenheng mellom infeksjoner i tannens rotspiss og forekomst av koronar hjertesykdom. (Foto: G-stockstudio, Shutterstock, NTB scanpix)

Dårlig tannhelse kan gi hjertesykdom

Ubehandlet tannsykdom kan øke risikoen for hjertesykdom, ifølge finsk studie.

Tannhelse har vært i vinden den siste uken, etter at nyhetsbyrået AP hevdet at det finnes svært lite forskning som viser at tanntråd har betydning for utvikling av hull og tannkjøttsykdommer. Du bør likevel ikke slutte med tannpussen eller de jevnlige visittene til tannlegen av den grunn.

I en ny studie  publisert i tidsskriftet Journal of Dental Research, fant nemlig finske forskere en sammenheng mellom infeksjoner i tannens rotspiss og forekomst av koronar hjertesykdom.

Flest tannbetennelser blant hjertesyke

508 finske pasienter var med på studien. De hadde enten stabil- eller akutt koronarsyndrom, som for eksempel hjerteinfarkt, eller ingen hjertesykdom. Deltagerne ble undersøkt for hjertesykdom i tillegg til å få en fullstendig tannundersøkelse.

Informasjon om alder, kjønn, BMI, røyking, diabetes, medikamenter og antall tenner ble også samlet inn og kontrollert for i analysen.

Forskerne ønsket først og fremst å undersøke sammenhengen mellom hjertesykdom og tannsykdommen apikal periodontitt, som er en betennelse i tannens rotspiss, og som krever behandling med rotfylling, eller i verste fall, tanntrekking.

– Vi fant at akutt koronarsyndrom er 2,7 ganger så vanlig blant pasienter med ubehandlede tannsykdommer som krever rotfylling, enn hos pasienter uten disse tannproblemene, sier forsker John Liljestrand i en pressemelding.

Forskerne fant også en overbevisende sammenheng mellom stabil koronarsykdom og tannsykdommen. I tillegg fant man økte nivåer av antistoffer i blodet til pasientene med hjertesykdom, noe som tyder på at bakterier har kommet over i blodet.

Tannbakterier kan spre seg til hjertet

Funnet tyder på at det er en sammenheng mellom infeksjoner i tennene og hjertelidelser. Forskerne mener at tannsykdommen kan være en helt selvstendig risikofaktor for både stabil- og akutt koronarsykdom.

Det er aldri tidligere blitt slått fast gjennom forskning om det er en sammenheng mellom tannhelse og hjertesykdom.

Professor II ved Institutt for oralbiologi ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Lise Lund Håheim, forteller at hypotesen om en sammenheng mellom infeksjoner og hjertesykdom, er gammel. 

Lise Lund Håheim, professor II ved Det Odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Foto: Underversitetet i Oslo

– Mange studier har sett på sammenhengen mellom orale infeksjoner og hjerte- og karsykdom. Det kreves imidlertid mange ulike typer studier for å kartlegge virkningmekanismene. 

I denne studien undersøker forskerne betennelser forårsaket av bakterier. Lund Håheim forklarer at bakterielle infeksjoner og hjertesykdom også er blitt forsket på i Norge.

– I norske studier har man blant annet funnet bakterielt DNA i hjerteklaffer og i utposninger på hovedpulsåren, såkalte aorta aneurismer, som tyder på at bakteriene kan vandre fra tennene til hjertet via blodbanen.

Livsstil?

Den nye studien fra Finland har noen svakheter. Deltagerantallet er ganske lav, med kun 508 deltagere. I tillegg har ikke forskerne kontrollert for sosioøkonomisk status. Utdanning og inntekt er nært knyttet til helsetilstand, blant annet gjennom livsstilsvalg.

Det kan tenkes at personer med dårlige tenner også har et kosthold som øker risiko for hjerte- og karsykdom, og som derfor egentlig er forklaringen på sammenhengen man ser i denne studien.

På den annen side ble det kontrollert for livsstilsfaktorer som BMI og røyking i analysen. I tillegg trekker forskerne frem at i Finland har innbyggerne lik tilgang på tannlegetjenester uansett sosioøkonomisk status.

Rotspissinfeksjoner er en vanlig tannsykdom, også blant nordmenn. Lise Lund Håheim understreker at det er viktig å opprettholde en god tannhelse ved å gå jevnlig til tannlegen, da tannhelse er viktig i seg selv og ikke bare for utvikling av hjertesykdom.

 

Referanse:

John M. Liljestrand m.fl.: Association of Endodontic Lesions with Coronary Artery Disease. Journal of Dental Research. 1. august 2016.

Powered by Labrador CMS