En tredel av sykefraværet blant sykepleiere skyldes høy belastning på jobben, ifølge en ny rapport. (Foto: Tore Meek, NTB scanpix)

Sykepleiere blir syke av jobben

En tredel av sykefraværet blant sykepleiere skyldes høy arbeidsbelastning, viser en ny undersøkelse fra SINTEF. – Ille, mener forbundsleder.

– Dette er illevarslende. Jeg forventer at både politikere og arbeidsgivere tar disse funnene på største alvor og gjør sitt for at arbeidshverdagene skal bli mindre belastende, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ifølge SINTEF-rapporten er nesten en tredel av sykefraværet blant sykepleierne arbeidsrelatert. Fraværet skyldes blant annet høy fysisk arbeidsbelastning og høyt arbeidstempo over tid, søvnproblemer på grunn av turnusarbeid og smitte fra pasienter eller kolleger.

– Den store arbeidsbelastningen er en viktig grunn til at hele 20 prosent slutter å jobbe som sykepleiere i løpet av de første ti årene etter ferdig utdannelse, sier By.

I tillegg viser rapporten, som først ble omtalt i Sykepleien, at helseinstitusjonene er lite flinke til å tilrettelegge ved helseproblemer.

Ifølge Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland tyder funnene også på rotete organisering og dårlig ledelse flere steder.

– Mye kan løses med bedre ledelse. Måten arbeidshverdagen organiseres på, betyr noe for de ansattes helse og trivsel, sier Stensland, som mener alle i sykehusledelsen, fra toppledelse til avdelingsnivå, må ta funnene om sykefraværet i SINTEF-rapporten inn over seg.

Powered by Labrador CMS