Gode team gir færre feil

Godt fungerende team er en viktig faktor for å hindre feilbehandling ved norske sykehus. Nå skal sykepleierstudenter under spesialisering og legestudenter lære om feilbehandling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Elin Hovda Hageberg)

- Vi tror den beste måten å skjerpe bevisstheten rundt uønskede hendelser på, er å trene på feil som har skjedd, sier Guttorm Brattebø.

Han er overlege i akuttmedisin ved Haukeland Universitetssykehus, og leder et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Helse Bergen.

Her ser en på om simuleringsøvelser har en effekt i å redusere feilbehandlingsprosenten ved norske sykehus.

Skal oppdage feil

Studentene får blant annet i oppgave å oppdage feil rundt identitetsbytting og blodoverføring.

Hvert år dør i snitt én pasient på grunn av overføring av feil blodtype.

Simuleringsøvelsene skal avdekke om om framtidige leger og spesialsykepleiere blir bedre til å samarbeide og kommunisere i akutte situasjoner.

- Våre studenter skal jobbe ved avdelinger der tilstanden til pasientene er akutte og kritiske, da er det små marginer det handler om, sier Marit Breivik, lærer for intensivsykepleierne.

Hun mener det er ekstra viktig at samarbeidet mellom leger og sykepleiere er godt. 

Lærer ikke samhandling

- Vi må starte i utdanningene om vi ønsker å se endringer i praksis, sier Marit Breivik. (Foto: Elin Hovda Hageberg)

I dag er det lite samarbeid mellom utdanningene for sykepleiere og medisinstudenter. Likevel forventes det at disse gruppene skal samarbeide tett når de er ferdig utdannet.

- Vi må starte i utdanningene om vi ønsker å se endringer i praksis når det gjelder pasientsikkerhet, sier Marit Breivik ved Høgskolen i Bergen.

Høgskolen i Bergen innfører nå pasientsikkerhet som en del av utdanningen til alle sykepleiere som tar videreutdanning i intensiv, anestesi, barn og operasjon.

Lære om egne reaksjoner

- Vi ser at studentene reagerer veldig ulikt, selv om alle gjennomgår samme øvelse, sier Guttorm Brattebø.

Han mener simuleringsøvelsene først og fremst handler om å skjerpe bevisstheten om hva som kan gå galt, og hvor en bør være på vakt.

En viktig del av prosjektet er at studentene skal evaluere sin egen reaksjon i etterkant av simuleringsøvelsene. Da får de reflektert over hvordan de håndterte situasjonen.

Effekt?

Studentene som deltar i prosjektet skal etter to og fire måneder samles i grupper og diskutere temaet pasientsikkerhet og samarbeid.

- Vi ønsker å få tilbakemelding på om simuleringen har gitt økt bevissthet og fokus på disse områdene i praksis, sier Marit Breivik.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS