Sykepleiere mangler kunnskaper om medisiner. Bildet er fra den akutte døgnenheten på Lillestrøm, da Aftenposten skrev om at annenhver student i Oslo strøk på legemiddelregning i 2014. Praksisstudent Linn Kobberdal (t.v.) besto prøven på første forsøk. (Foto: Ingar Storfjell, Aftenposten/NTB scanpix)

Sykepleiere kan ikke nok om medisiner

Noen sykepleiere kan ikke nok om det de må gjøre hver dag: å dele ut legemidler. Risikoen for å gjøre feil er i noen tilfeller stor, mener forsker.

Slik ble sykepleierne testet:

203 sykepleiere og 243 studenter på det siste året av sykepleierutdanningen skulle krysse av for riktig svar blant flere svaralternativer.

De svarte på spørsmål om medisinene og håndtering av dem, og skulle regne ut riktige doser.

Eksempler på spørsmål:

  • Legemiddelregning

«Marevan tabletter har styrken 2,5 mg og kan deles i 4. Det er dosert 2 og ¼ tablett. Hvor mange mg Marevan får denne pasienten?»

  • Legemiddelhåndtering

Oppbevaring: «Hvilket av disse legemidlene skal oppbevares i giftskap?»

Klargjøring: «Hvilken infusjonsvæske vil du blande ut kaliumklorid i?»

Utdeling: «En pasient nekter ganske ofte å ta sine legemidler. Hva vil du gjøre?»

  • Farmakologi

«Hva kan være en plagsom bivirkning av mange psykofarmaka?»

  • Ansvar

«Hvem skal signere medisinbestillingen fra avdelingen til apoteket?»

Noe av det viktigste en sykepleier skal kunne, er å håndtere legemidler. Men av og til går det galt.

Om sykepleieren ikke klarer å gi riktig dose medisin til rett tid og til den pasienten som trenger den, kan det i verste fall føre til at pasienten dør.

Legemidler er involvert i hver femte uønskede hendelse i helsevesenet som ble meldt inn i 2014, ifølge Kunnskapssenteret for helsetjenesten.

Kan noe av årsaken være manglende kunnskap hos helsepersonell?

En liten studie testet kunnskapen til rundt 200 sykepleiere, de aller fleste kvinner.

Resultatene viste for dårlig kunnskap på flere områder.

Sikre på feil svar

Sykepleierne fikk spørsmål om alt fra oppbevaring, klargjøring og utdeling av medisinene til kunnskap om virkning og bivirkninger. De skulle også regne ut dosering av legemidler. På fagspråket kalt legemiddelhåndtering, farmakologi og legemiddelregning.

I tillegg skulle de oppgi hvor sikre de var på svaret sitt.

Til sammen kan de to poengsummene gi hint om risikoen for å gjøre feil på jobben. Forskeren vurderte risikoen som høy dersom sykepleierne var svært sikre på at et feil svar var riktig.

Resultatene viste at sykepleierne har høy risiko for å gjøre feil i hvert fjerde tilfelle av legemiddelhåndtering.

– Det var overraskende at kunnskapen rundt selve håndteringen av legemidler ikke var høyere, ettersom dette er oppgaver sykepleierne utfører hver dag, sier Bjørg Simonsen på nettsidene til Sykehuset Innlandet, der hun jobber som avdelingssjef.

Skjønt deltakerne i studien svarte at de håndterte medisiner sjeldnere enn en gang i uka.

Studien ble gjort for ti år siden, som del av doktorgraden Simonsen nå er ferdig med.

Sykepleiere bare litt bedre enn studenter

Av en mulig poengsum på 14 fikk sykepleierne i snitt 7,5 i legemiddelhåndtering.

Det sto ikke så bra til med kunnskapene om farmakologi eller legemiddelregning heller, med snitt på henholdsvis 10,3 og 11,2.

Det er velkjent at sykepleierstudenter sliter med å regne ut riktig dose medisiner. Halvparten av studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus strøk på eksamen i legemiddelregning i 2014, melder Aftenposten. Kravene for å få bestått er strenge.

Men erfarne sykepleiere kan ikke nødvendigvis så mye mer. I hvert fall var det små forskjeller blant sykepleierne og studentene som Simonsen sammenlignet.

Med en gjennomsnittlig arbeidserfaring på 12 år oppnådde sykepleierne bare litt bedre resultater enn studentene, 69 mot 62 prosent riktige svar.

Men antallet deltakere i studien er relativt lavt, og den kan ikke si noe om i sykepleiere flest i landet. Deltakerne måtte selv melde seg på studien, og Simonsen antar at sykepleiere med svak kunnskap i større grad lot være.

Dessuten kan mye ha endret seg i løpet av de ti årene som har gått siden testene ble gjennomført.

Korte kurs hjelper lite

Også en nyere norsk undersøkelse viser imidlertid at helsepersonell mangler kompetanse. Verken sykepleiere eller ufaglærte i eldreomsorgen i ni kommuner kan nok om å se når sykdom blir verre og å sette i gang riktige tiltak.

– Dette er alvorlige mangler. I verste fall kan det føre til at pasienter ikke får den behandlingen de skal ha, sa førsteamanuensis i sykepleievitenskap Pia Cecilie Bing-Jonsson til forskning.no i fjor.

Ifølge Bjørg Simonsen er det særlig det første året i jobb at sykepleierne får et generelt kunnskapsnivå om legemidler. Siden må kunnskapene vedlikeholdes.

To dagers kurs i legemiddelregning var ikke nok til å bedre kunnskapene, unntatt hos dem med aller minst kunnskap.

Det trengs grundigere opplæring, mener Simonsen. Hun viser til en studie fra Australia der åtte ukers kurs og to ukers utplassering i sykehus med veiledning gjorde sykepleierstudentene bedre i legemiddelregning.

Referanse:

Bjørg Ø. Simonsen: Safe medication management. Evaluation and development of medication competence in registered nurses. Doktoravhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, november 2016.

Powered by Labrador CMS