Hvordan kan vi få en aktiv alderdom? Dette ønsker forskere å få svar på i en omfattende undersøkelse av helse, funksjon og trivsel blant eldre i Oppland.  (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
Hvordan kan vi få en aktiv alderdom? Dette ønsker forskere å få svar på i en omfattende undersøkelse av helse, funksjon og trivsel blant eldre i Oppland. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Forsker på helse og trivsel blant eldre i Oppland

Forskere ved NTNU Gjøvik og Sykehuset Innlandet går sammen om å øke kunnskap i eldres helse og livssituasjon. I år er 2000 opplendinger over 60 år invitert til å delta i studien.

Deltagerne svarer på en rekke spørsmål om livsstilsvaner, fysisk og psykisk helse, arbeidsliv og andre forhold. Svarene, som behandles anonymt, sammenstilles med testresultater og andre innhentede data.

Professor Øyvind Kirkevold, ved Institutt for helsevitenskap NTNU Gjøvik og Alderspsykiatrisk forskningssenter Sykehuset Innlandet er prosjektleder for studiet.

– Vi ser på hvordan ulike forhold henger sammen. Kan vi finne ut noe om hvilke faktorer som gjør at noen velger å pensjonere seg tidlig, eller om helse har sammenheng med religiøsitet? Undersøkelsen kan gi mye kunnskap, sier Kirkevold.

Prosjektet, som bygger på tilsvarende studier i en rekke andre land, er et samarbeid mellom NTNU Gjøvik, Sykehuset Innlandet, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Powered by Labrador CMS