Ifølge Folkehelseinstituttet kjenner de bare til noen få tilfeller der barn har fått alvorlige symptomer av Koronoa-viruset.

Koronaviruset:
Under 1 prosent av de syke er barn

Personer over 60 år og de som har kroniske lidelser, har økt risiko for kraftigere symptomer eller for å dø av viruset. Bare ett barn har hittil fått kraftige symptomer, ifølge ny studie.

I går gikk Utdanningsetaten ut med tiltak mot covid-19-utbruddet til alle de 183 Oslo-skolene.

90 000 elever og ansatte ved skolene fikk beskjed om å unngå unødig kroppskontakt.

Men bare i underkant av 1 prosent av de som har blitt syke av viruset hittil, er barn under 10 år.

Det viser en fersk studie av de første 45 000 tilfellene av smittede i Kina, som er publisert i The Journal of the American Medical Association (JAMA).

– Så langt vi vet, har ingen barn så langt dødd av viruset, sier seksjonsleder Hanne-Merete Eriksen-Volle ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

Barn rammes mildt

De fleste som rammes av korona-viruset, får bare milde symptomer.

Dette gjelder også barn.

Hun kjenner bare til noen ytterst få tilfeller der barn har fått alvorlige symptomer. Blant annet er det rapportert om et barn i Kina som fikk pustevansker og blodforgiftning.

De har ikke informasjon om dette barnet hadde bakenforliggende sykdom før det ble smittet, opplyser Eriksen-Volle, som er seksjonsleder ved seksjon for resistens- og infeksjonsforebygging i.

Over 60 og kronisk sykdom gir økt risiko

De som har økt risiko for alvorlige symptomer og økt risiko for å dø, er eldre personer og de som har kroniske lidelser. Personer over 60 år er overrepresentert blant de som er registrert syke.

  • 1 prosent av de smittede er under 10 år.
  • 1 prosent av de smittede er mellom 10 og 19 år.
  • 8 prosent er mellom 20 og 29 år.
  • 87 prosent er mellom 30 og 79 år.

- I tillegg gir kroniske lidelser økt risiko for mer alvorlige symptomer. Dette gjelder hjertekar-sykdommer, obstruktive lungesykdommer som KOLS og diabetes, sier Eriksen-Volle.

Men det er viktig å understreke at også de fleste med slike lidelser, får milde symptomer.

Eriksen-Volle kjenner ikke til om den økte risikoen gjelder både diabetes type 1 og 2.

Vær oppmerksom på symptomer

I e-posten fra Utdanningsetaten informeres elever og ansatte ved skolene om at de bør «unngå mye nærkontakt i form av klemmer, håndhilsing og lignende».

- Men vi må ikke bli helt hysteriske. Det er klart at to friske personer godt kan gi hverandre en god klem, sier Eriksen-Volle.

Hun understreker at det ikke er noen grunn til å frykte at en er smittet hvis man ikke har symptomer.

Dropp festen hvis du snufser

- Det er kun de som har luftveissymptomer som skal testes. Symptomene er feber, rennende nese og hoste, sier hun.

I noen tilfeller har smittede også fått magesymptomer, som oppkast og diare.

For å unngå smittespredning, er det likevel lurt å være oppmerksom på egne symptomer.

- Vær ekstra påpasselig hvis du nyser og hoster. Da bør du kanskje la være å gå på den festen du hadde tenkt, for å unngå smittespredning.

Vi skjerper hygienen i pandemi-situasjoner

For å unngå smitte bør vi ha vanlig, god hånd- og hostehygiene. Om færre utvikler infeksjoner, kan det redusere presset på helsetjenesten.

- Det er nok mange som slurver litt med slike rutiner i det daglige. Men når vi har pandemi-trusler slik som nå, skjerper vi oss.

Engstelig likevel?

Folkehelseinstituttet har opprettet en egen publikumstelefon for alle som vil ha informasjon om korona-viruset. Nummeret er: 815 55 015.

Referanse:

Z. Wu mf: Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in ChinaSummary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA, 24. februar 2020. doi:10.1001/jama.2020.2648

Powered by Labrador CMS