Avkrefter ME-virus

Forskning har tidligere antydet en kobling mellom kronisk utmattelsessyndrom (ME) og et bestemt virus. Nye studier tyder nå på at koblingen skyldtes forurensede prøver.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)"

Prøvene fra ME-pasienter der man fant viruset XMRW, var antakelig forurenset, konkluderer forskerne nå med.

At viruset skulle spille inn blant årsakene bak ME, ble bredt dekket også i norske medier, da nyheten kom i 2009.

Nå publiserer tidsskriftet Science, der den første studien som koblet viruset til ME også kom ut, to artikler som synes å sette spikeren i kista for denne koblingen.

Forurenset reagensstoff

Det er antakeligvis et virusforurenset reagensstoff, en løsning man bruker for å påvise andre stoffer i laboratorium, som skal være synderen, ifølge de nye studiene.

Forskeren Konstance Knox ved Wisconsin Viral Research Group er hovedforfatter på den ene av de nye studiene.

Hun og kollegaene undersøkte 61 ME-pasienter som tidligere hadde blitt erklært XMRW-positive. De fant ikke viruset i noen av prøvene.

Flere studier de siste årene har talt for at det har vært vanskelig å bekrefte funnene av viruset i ME-pasienter, som 2009-studien fant.

Mer og mer som taler for forurensning

- Disse studiene følger en rekke studier som ikke kan bekrefte den opprinnelige studien i Science, hvor man mente å finne en sammenheng mellom ME og XMRV-viruset.

Det sier professor ved Institutt for indremedisin på Universitetet i Bergen, Olav Mella. Han og kollegaene har jobbet i ett år med å lete etter XMRW-viruset i ME-pasienter, uten å finne det.

- Derfor er det mer og mer som taler for at også de opprinnelige funnene skyldtes en forurensing, sier han.

Ikke prostata-kreft heller

I tillegg har forskere funnet  XMRW-viruset i prøver fra prostatakreftceller, og antydet at det var knyttet til denne sykdommen også. Men også dette funnet må skyldes en forurensning av prøver, tror forskerne nå.

Virusfunnet som forskere gjorde i prostataceller, ser nemlig ut til å ha oppstått etter at cellene ble tatt ut av menneskekroppen og plantet i mus for å bli studert videre der.

Musene som cellene fra prostatasvulsten ble satt inn i, hadde nemlig to andre, tidligere ubeskrevne virus, i kroppen, som har deler som likner på XMRV-viruset.

Forskerne mener at deler fra begge virusene kombinert, kan ha generert XMRV, som igjen infiserte prostatacellene.

(Foto: Colourbox)

- Etter rapportene om XMRW I menneskelig prostatakreft og senere I ME-pasienter, ble retrovirologer over hele verden oppglødde over å utforske virusets rolle i menneskers infeksjon og sykdom.

- Men resultatene som nå er publisert er ikke hva vi forventet, men ut fra hvor mye tid og ressurser som har blitt brukt på å skjønne dette viruset, tror jeg at forskere nå kan konsentrere seg om å identifisere de virkelige årsakene bak disse sykdommene, sier Vinay K. Pathak ved det amerikanske National Cancer Institute

- Ingen grunn til å mistenke juks

Olav Mella vil understreke at det ikke er grunn til å tro at studiene som viste sammenheng med virus var bevisst juks, men at det er en rekke tekniske problemer i denne forskningen som har gjort slike feil mulig.

Mella mener dessuten at de siste funnene ikke er så vesentlige for ME-forskningen, og begrunner det med at man lenge har trodd at det er andre årsaksforhold enn dette viruset som ligger til grunn for sykdommen.

- Vi tror at det er biologiske forklaringer på sykdommen som om ikke lenge vil bli avslørt.

- En må huske på at allerede før XMRV-historien dukket opp visste vi at cirka 70 prosent av disse pasientene hadde en infeksjon i sykehistorien sin kort tid før symptomene brøt ut.

- Forstyrrelser i immunsystemets funksjon peker seg ut som et viktig forklarings- og forskningsområde ved ME, sier han til forskning.no.

Referanser:

Pressemelding fra Health and Medicine, 31.mai 2011

Konstance Knox m.fl., No Evidence of Murine-Like Gammaretroviruses in CFS Patients Previously Identified as XMRV-InfectedScience, 1.juni 2011 (sammendrag)

V. K. Pathak m.fl., Recombinant Origin of the Retrovirus XMRV, Science, 1.juni 2011(sammendrag)

Powered by Labrador CMS