Både HPV-vaksinerte og uvaksinerte venninner ser ut til å få beskyttelse av vaksinen mot HPV-virus. Tilsvarende resultater er funnet i både Australia, Skottland og Danmark. (Illustrasjonsbilde: ravipat, Shutterstock, NTB scanpix)
Både HPV-vaksinerte og uvaksinerte venninner ser ut til å få beskyttelse av vaksinen mot HPV-virus. Tilsvarende resultater er funnet i både Australia, Skottland og Danmark. (Illustrasjonsbilde: ravipat, Shutterstock, NTB scanpix)

HPV-vaksiner imponerer i nye studier

HPV-vaksiner beskytter mot alvorlige forstadier til kreft – antagelig også for jenter som ikke er vaksinert.

Det ser ut til at HPV-vaksinene, som først ble innført for vel ti år siden, har enda bedre effekt enn ventet.

Antallet tilfeller av alvorlige celleforandringer – som kan føre til livmorhalskreft – har falt med hele 89 prosent i skotske kvinner som ble vaksinert som 12-13-åringer, sammenlignet med de som ikke ble vaksinert.

Det viser en ny studie som blant annet omfatter samtlige unge kvinner som ble HPV-screenet i Skottland fra 2008 til 2016.

Skottland tilbyr gratis HPV-vaksinasjon til alle.

– Resultatene er dramatiske og dokumenterer en betydelig reduksjon i alvorlige celleforandringer over tid, konstaterer en lederartikkel i tidsskriftet BMJ, der studien er publisert.

Uvaksinerte jenter blir også beskyttet

Samtidig viser studien at antallet alvorlige celleforandringer også har falt hos de som ikke er vaksinert.

Alvorlige celleforandringer

Livmorhalskreft oppstår ofte etter en HPV-infeksjon, som setter i gang celleforandringer.

Celleforandringer kan være mindre alvorlige, i betydningen «langt fra å skape livmorhalskreft» (CIN 1), ganske alvorlige (CIN 2) eller så alvorlige at det er tett på at man utvikler livmorhalskreft (CIN 3).

Den nye studien viser at HPV-vaksinen reduserer risikoen for alle tre stadier, men mest effektivt CIN 3.

Det tolker de skotske forskerne som et tegn på at vaksinen skaper såkalt flokkimmunitet: Når mange i en befolkning er beskyttet mot en sykdom, får sykdommen problemer med å spre seg.

Danske forskere er enige.

– Det er veldig sannsynlig. Vi har påvist samme mønster tidligere med kjønnsvorter. Et fall blant kvinner har også en beskyttende effekt for gutter, forteller Palle Valentiner-Branth, leder av seksjonen for vaksineforbyggelige sykdommer ved Statens Serum Institut i Danmark.

Han legger til at den skotske studien viser en «imponerende stor effekt».

Fire grunner til at HPV-vaksiner har god effekt

Vaksinene ser ut til å ha den gode effekten på grunn av fire faktorer:

  1. De beskytter mot de mest aggressive av de over 100 typene HPV-virus, slik at jenter og kvinner unngår infeksjon som til syvende og sist kan føre til livmorhalskreft.
  2. De ser ut til å også gi en kryssbeskyttelse, mot andre undertyper, noe som er en ekstra bonus.
  3. Fordi en rekke HPV-typer blir holdt unna, faller antallet alvorlige celleforandringer.
  4. Og effekten gir også en viss beskyttelse for de som ikke har blitt vaksinert. Også tidligere studier tyder på at HPV-vaksinen gir flokkimmunitet

– HPV-vaksinene virker som vi forventet, og kanskje til og med enda bedre, konstaterer Valentiner-Branth.

Lignende resultater i andre studier

Den danske organisasjonen Kræftens Bekæmpelse har nettopp publisert en studie i tidsskriftet Clinical Infectious Diseases. Studien viser en markant nedgang i alvorlige celleforandringer hos kvinner som ble vaksinert før de fylte 16 år.

Effekten viste seg uansett om de hadde fått 1, 2 eller 3 doser.

Allerede i 2014 kom forskerne fram til et tilsvarende resultat, melder Susanne Krüger Kjær, som har vært med på å gjennomføre denne forskningen.

Ulike typer vaksine

Studien i Skottland er basert på data om kvinner som var 12 eller 13 år gamle da de fikk HPV-vaksinen Cervarix. Den beskytter mot de to mest utbredte HPV-virusene, som har fått tallene 16 og 18. Man kaller den en bivalent vaksine.

I Danmark har mange fått HPV-vaksinen Gardasil i en form som beskytter mot fire typer HPV-virus; en firevalent vaksine som forskningen fra Kræftens Bekæmpelse har fokusert på.

I dag kan man faktisk få en som beskytter mot ni typer: en nivalent vaksine.

– Man har også sett noe lignende i Australia. Det gir solid evidens for at HPV-vaksiner virker som forventet, sier Kjær.

Kjær er overlege og professor ved Rigshospitalet og Københavns Universitet, samt forskningsleder i Center for Kræftforskning under Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge vaksineforsker Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet er resultatet som forventet. – Jeg har alltid hatt store forventninger til effekten av vaksinene, forteller han.

– Nye vaksiner kan være enda bedre

Allan Randrup Thomsen påpeker en spesiell styrke ved den skotske studien: Forskerne har sett på samtlige skotske jenter født mellom 1988 og 1996 som ble screenet for forstadier til livmorhalskreft da de hadde fylt 20.

Det gir i seg selv et materiale med over 130 000 vaksinerte og ikke-vaksinerte kvinner.

Forskerne har dessuten fulgt kvinnene gjennom data i helsevesenet. Opplysningene har blitt sammenlignet med data for kvinner fra tidligere fødselsårganger, som ikke har fått tilbudt HPV-vaksine.

– Man har altså ikke valgte ut spesielle grupper, som i noen tidligere studier. Fortsatt ser man en klar effekt, sier Thomsen.

Han er usikker på hvor overraskende funnet er.

– Jeg synes det er i den størrelsesordenen man kunne håpe på. Man kan også håpe at nyere vaksiner mot flere typer HPV gir enda bedre dekning, sier Thomsen, som er professor i virologi ved Københavns Universitet.

Jo tidligere vaksinasjon, desto bedre beskyttelse

Den skotske studien viser at HPV-vaksinen er mer effektiv jo tidligere man blir vaksinert, noe som er i tråd med tidligere forskning.

Det kan skyldes at eldre jenter allerede har hatt seksuell debut når de får vaksinen.

HPV-virus blir spredt ved sex, og derfor kan eldre jenter være infisert med HPV før de har blitt vaksinert.

Referanser:

T. Palmer mfl: «Prevalence of cervical disease at age 20 after immunization with bivalent HPV vaksine at age 12–13 in Scotland: retrospective population study», BMJ (2019). Doi: 10.1136/bmj.l1161

J.M.L. Brotherton: «The remarkable impact of bivalent HPV vaccine in Scotland», Leder i BMJ (2019). DOI: doi: 10.1136/bmj.l1375

F. Verdoodt mfl:« Dose-related effectiveness of quadrivalent human papillomavirus vaccine against cervical intraepithelial neoplasia: A Danish nationwide cohort study», Clinical Infectious Diseases (2019). https://doi.org/10.1093/cid/ciz239 Sammendrag

B. Feiring mfl: «Substantial Decline in Prevalence of Vaccine-Type and Nonvaccine-Type Human Papillomavirus (HPV) in Vaccinated and Unvaccinated Girls 5 Years After Implementing HPV Vaccine in Norway», Journal of Infectious Diseases (2018). DOI: 10.1093/infdis/jiy432

B. Baldur-Felskov mfl: «Early Impact of Human Papillomavirus Vaccination on Cervical Neoplasia-Nationwide Follow-up of Young Danish Women», Journal of the National Cancer Institute (2014). https://doi.org/10.1093/jnci/djt460

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS