Jenter med alvorlige symptomer, men uten en egentlig diagnose, mistenkte for år siden HPV-vaksinen for å ha gjort dem syke.

Dansk HPV-skandale avblåst: Jenter ble ikke syke av vaksinen

Ingen kan finne en sammenheng mellom HPV-vaksinen og «det danske signalet», som forskerne kaller epidemien av symptomer som spredte seg hos danske jenter i 2015.

I 2016 delte det danske Folketinget ut 7 millioner kroner til forskere som skulle undersøke om HPV-vaksinen gir usedvanlig mange bivirkninger.

Pengene ble delt ut fordi det hadde blitt reist en mistanke om at jenter ble syke av å få vaksinen mot livmorhalskreft, selv om den igjen og igjen hadde blitt vurdert som trygg av forskere og myndigheter.

Nå har forskerne lagt fram resultatene av tre prosjekter på et møte i det danske Legemiddelstyret.

Ingen av forskerne finner en sammenheng mellom HPV-vaksinen og diffuse symptomer som plutselig spredte seg blant danske jenter og kvinner i 2014–2015.

– Ingen av studiene vi har gjennomført – og det er mange – tyder på at det er problemer med vaksinesikkerheten i Danmark, sa Anders Hviid, som er seniorforsker ved Statens Serum Institut (SSI).

HPV-vaksinasjon medfører ikke mer sykdom

På møtet la Anders Hviid fram resultatene av fem studier SSI har gjennomført for bevilgningen fra myndighetene. Dessuten har han vært involvert i elleve andre publiserte studier som på ulikt vis har undersøkt om HPV-vaksinen gir flere bivirkninger enn forventet.

– Uansett hvordan vi snur og vender på det, er det ingen tegn på at HPV-vaksinen har medført økt sykelighet, fortsetter Hviid.

Vaksinerte jenter har ikke mer skolefravær

Anders Hviid og hans kolleger har blant annet undersøkt om vaksinerte jenter har mer fravær fra skolen.

– Det er ingen forskjell på skolefraværet. Det kan vi si med veldig stor statistisk sikkerhet, sa Hviid om studien som er på vei til å bli publisert i et vitenskapelig tidsskrift.

Anders Hviids forskning

Anders Hviid fikk 1 550 000 kroner til sin forskning.

Fem studier har det kommet ut av pengene.

To av studiene er publisert i vitenskapelige tidsskrifter – her og her. En av studiene, av om gutter får bivirkninger av HPV-vaksinen, har videnskab.dk skrevet om her.

De andre tre studiene er sendt inn til tidsskrifter.

Reimar W. Thomsen, som er overlege ved Aarhus Universitetshospital og førsteamanuensis ved Aarhus Universitet, har stått i spissen for tre andre analyser som kom ut av bevilgningen. Heller ikke han finner økt forekomst av sykdomssymptomer hos jenter som har blitt vaksinert.

– I all den forskningen som etter hvert er drevet i Danmark og utlandet, er det ingen evidens for at denne vaksinen gir usedvanlig mange bivirkninger, sier Thomsen.

Studier har bare undersøkt diagnoser

Forskere har ikke funnet en økt forekomst av diagnoser som for eksempel epilepsi, narkolepsi eller autisme hos vaksinerte.

Men de symptomene hundrevis av jenter klaget overfor flere år siden, utløste ikke nødvendigvis en diagnose. De syke jentene klaget over tretthet, svimmelhet, hodepine, hjertebank, magesmerte og andre uforklarlige symptomer.

– Hypotesen vår var at jentene med udefinerbare symptomer kan ha blitt oversett i tidligere studier, sier Thomsen.

HPV-vaksinen førte ikke til uforklarlige symptomer

Thomsen og kollegene hans har derfor undersøkt om jenter opplever flere uspesifikke symptomer i året etter de har blitt HPV-vaksinert.

Det har de gjort ved å analysere opplysninger om jenter som har vært i kontakt med danske sykehus med uspesifikke symptomer som uforklarlig hodepine, svimmelhet eller magesmerte – i journalen har jentene fått en såkalt symptomdiagnose.

HPV-vaksinen har ikke ført til en økt forekomst av symptomdiagnoser som har vært alvorlige nok til å bli innlagt, viser studien.

– Det er ingenting i vår store, landsomfattende studie som gir mistanke om en sammenheng mellom HPV-vaksinasjon og økt hyppighet av sykehuskontakter med symptomer som tretthet, svimmelhet, hodepine, hjertebank, besvimelse eller smerter, konkluderer forskerne.

Jenter blir ikke mer syke etter vaksinasjon

Reimar W. Thomsen og kollegene hans har også sett på om risikoen for symptomdiagnoser hos 11 000 jenter er høyere i tiden etter en HPV-vaksine. Det er det ikke, konkluderer forskerne.

Med de metodene forskerne har brukt, kan de avvise årsakssammenhengen mellom HPV-vaksinen og jentenes symptomer.

Synkope-legen kan heller ikke finne sammenheng

Sist, men ikke minst presenterte spesialist Jesper Mehlsen, som er tilknyttet Rigshospitalet i Danmark, sin forskning på møtet i Legemiddelstyret. I 2016 fikk Mehlsen 4 millioner kroner til sin forskning.

Mehlsen hadde behandlet mange av de syke jentene på Synkope Centeret ved Frederiksberg Hospital.

Han har hevdet at det er en sammenheng mellom HPV-vaksinen og symptomene. Men han er fortsatt ikke ferdig med analysene sine.

– Vi arbeider videre, sa han.

Forsøkene finner ingen sammenheng

Men Jesper Mehlsens forskning vil ikke fortelle oss noe om hvorfor jentene ble syke, og om det hadde noe å gjøre med HPV-vaksinen.

– Det inngår ikke en vurdering av om det er en sammenheng mellom jentenes symptomer og HPV-vaksinen, sier Mehlsen.

– Men jeg synes vi har indisier, la han til.

I 2015 ble Mehlsen brukt som en ekspertkilde i danske TV2s dokumentarfilm «De vaccinerede piger – syge og svigtede». Filmen bidro til et stort fall i antall vaksinerte. Legen la ikke skjul på han mente det er en sammenheng mellom symptomer og HPV-vaksinen. Siden har han holdt fast på det, selv om forskere og myndigheter hele tiden har forsikret om at vaksinen er trygg.

Les mer om Mehlsens forsøk i videnskab.dk-artikkelen: Nå har HPV-vaksinen medvind: Vi har snakket med legen som skapte frykt

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken her.

Powered by Labrador CMS