Mennesker med stresslidelser har litt høyere risiko for å få autoimmun sykdom enn folk uten slik stressykdom. (Foto: MarinaP / Shutterstock / NTB scanpix)

Autoimmune sykdommer rammer oftere de med stresslidelser

En stor undersøkelse kobler stresslidelser til autoimmune sykdommer som leddgikt, cøliaki og diabetes 1.

Nesten alle mennesker opplever på ett eller annet tidspunkt et stort traume eller alvorlig stress. Noen mister plutselig en av sine nærmeste eller går igjennom en opprivende skilsmisse. Andre råker ut for en alvorlig ulykke, eller bli utsatt for vold eller overgrep.

Mange klarer å komme seg igjen etter slike vonde opplevelser. Men noen utvikler stresslidelser, som posttraumatisk stresslidelse eller tilpasningslidelse. Hos disse menneskene skjer det en rekke forandringer i kroppen. Og disse endringene kan igjen påvirke immunsystemet.

Derfor er det ikke utenkelig at stresslidelser kan øke risikoen for autoimmune sykdommer, som nettopp oppstår når immunsystemet begynner å angripe kroppen.

I 2017 kom for eksempel forskningsresultater som vist at mennesker med posttraumatisk stresslidelse oftere fikk den autoimmune sykdommen lupus.

Og nå kommer altså en ny studie av slike sammenhenger, denne gangen fra en gruppe forskere fra Sverige og Island.

41 ulike autoimmune sykdommer

Huan Song fra Universitetet på Island og kollegaene brukte data fra svenske helseregistre.

De fant fram til over 100 000 personer med stresslidelser og over 120 000 friske søsken til disse personene. I tillegg fant forskerne data fra en gruppe på over en million friske svensker med samme sammensetning av alder og kjønn som i gruppa med stresslidelser.

Hvor mange i hver gruppe hadde fått en eller flere autoimmune sykdommer 10 år etter?

Song og co lette opp tilfeller av 41 ulike autoimmune sykdommer, som diabetes 1, lupus, psoriasis, multippel sklerose, inflammatorisk tarmsykdom og cøliaki.

Resultatene viste at personene med stresslidelser hadde større risiko for autoimmune sykdommer enn både søsknene og andre friske deltagere.

Litt økt risiko

Blant deltagerne med stresslidelser fant forskerne 9,1 tilfeller av autoimmun sykdom per 1000 person-år. Tallet for søsknene var 6,5 mens det var 6,0 tilfeller per 1000 person-år blant de friske.

Dette betyr altså at slett ikke alle som fikk en autoimmun sykdom hadde stresslidelser, men at slike sykdommer var litt vanligere blant mennesker med stresslidelser.

Resultatet stemmer overens med enkelte tidligere studier. En undersøkelse viste for eksempel at krigsveteraner som rapporterte symptomer på posttraumatisk stresslidelse hadde høyere risiko for enkelte autoimmune sykdommer.

Mange faktorer spiller sammen

Likevel kan studien ikke si noe sikkert om hva som fører til hva.

Det er mulig at endringene som stresslidelser gir i kroppen er med på å utløse autoimmune sykdommer. Men det kan også hende at mennesker med stresslidelser oftere endrer livsstilen sin på en slik måte at risikoen for andre sykdommer øker.

Uansett er det åpenbart at verken stress eller andre enkeltfaktorer kan forklare hvorfor noen ender opp med autoimmune sykdommer. Her spiller trolig mange ting sammen.

I forbindelse med den tidligere studien av posttraumatisk stress og lupus, uttalte professor Eystein Husebye fra K. G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer ved Universitetet i Bergen:

- Undersøkelser har vist at mange autoimmune sykdommer er koblet til et 50- til 100-talls gener, som enten beskytter eller øker risikoen.

Vi vet også at miljøfaktorer som røyking, virusinfeksjoner og endringer i bakteriefloraen i og utenfor kroppen kan virke inn.

Stresslidelser er trolig en av mange brikker i et stort puslespill.

Referanse:

Huan Song, Association of Stress-Related Disorders with Subsequent Autoimmune Disease, JAMA, juni 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS