Hvordan går det med helsa når cannabisrøykere blir eldre? (Illustrasjonsfoto: Pe3k/Shutterstock/NTB scanpix.)

Hvordan går det med de som røyker cannabis når de blir eldre?

Forskerne har fulgt 45 000 svenske menn i 40 år.

Siden cannabisrøyk har mye til felles med tobakk, kunne det kanskje tenkes at folk som røyker mye cannabis ville utvikle kreft eller hjertesykdommer når de blir eldre.

Men nå har en svensk oppfølgningsstudie undersøkt hvordan det gikk med cannabisrøykere som var vernepliktige i Sverige i 1969 og 1970. Rundt 45 000 svenske menn har blitt fulgt fram til 2011.

Forskerne har prøvd å se om cannabisrøykerne blant svenskene hadde høyere sjanse for å dø tidlig sammenlignet med de som ikke røyket.

– Det finnes nesten ingen andre studier som følger så mange over så lang tid, sier Jørgen Bramness til forskning.no. Han er professor i rusmiddelforskning ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved UiO.

Høyere dødelighet

De som var klassifisert som tunge cannabisbrukere hadde hele 40 prosent sjanse for å dø tidlig, sammenlignet med de som ikke røyket. 

– Mange studier har vist at det sannsynligvis går verre med de som bruker mye cannabis over lang tid, sier Bramness.

Dette gjaldt ikke de som bare røyket litt cannabis.

– Det ser vi også i andre i undersøkelser. Litt cannabisbruk gir ikke noen spesiell økning i uheldige utfall.

Tunge cannabisbrukere

Men hva er tungt cannabisbruk? Undersøkelsen tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse som de vernepliktige svenskene svarte på da de skulle inn i militæret, mens de var 18-19 år gamle.

De skulle blant annet oppgi om de røykte cannabis, og eventuelt hvor mye de røykte. De tunge brukerne rapporterte at de hadde røyket cannabis mer enn 50 ganger før de skulle inn i militæret.

Undersøkelsen var ikke anonym, så forskerne kan bruke denne informasjonen for å se hvordan det har gått med de som rapporterte mye, lite eller ingen cannabisbruk i 1969/1970.

Deretter kunne de se hvor mange i de forskjellige gruppene som hadde dødd innen 2011, og så bruke statistiske metoder for å finne ut den relative sjansen for å dø tidlig.

Ikke årsak og virkning

– Studien viser ikke at det var cannabisbruken som var årsaken til at folk i denne gruppen hadde større sjanse for å dø tidlig, sier Bramness.

– For eksempel kan de som ha røyket mye i 18-19-års alder vært i marginaliserte grupper i samfunnet. De kan også ha hatt usunne livstiler på andre måter.

Den nye studien har noen svakheter. Forskerne har prøvd å korrigere for andre faktorer som kan påvirke dødelighet, for eksempel alkohol- eller tobakksbruk.

Men det er mye forskerne ikke vet om livene til deltagerne i forskningsprosjektet, og de understreker at de ikke har kontroll på forskjellige faktorer som kan ha påvirket deltagernes helse i årene etter undersøkelsen.

Forskerne vet heller ikke om folk fortsatte å bruke mye eller lite cannabis etter undersøkelsen de tok før de skulle inn i militæret.

– Det er ikke en uvesentlig begrensning i studien, og det ideelle ville vært å ha oversikt over cannabisbruken opp gjennom årene.

– Men hvis de har brukt såpass mye, er det en stor sannsynlighet for at de fortsetter med det senere i livet, mener Bramness.

Hva døde de av?

Forskerne har også undersøkt om det var noen dødsårsaker blant de tunge brukerne som stakk seg ut, men det har de ikke funnet. Det var for eksempel ingen sykdommer som dukket opp spesielt ofte.

Bramness forklarer at det er vanskelig å vise klare statistiske sammenhenger når du ser på dødsårsaker i en liten gruppe.

Det var 867 av 45 000 som var klassifisert som tunge brukere, og 191 av dem var døde i 2011. Siden 1969 hadde totalt 3918 mennesker i gruppen dødd.

– Det er vanskelig å finne noen klare mønstre med så små tall.

Men forskerne kommer fram til at de i gruppen med tunge brukerne hadde 40 prosent større sjanse for å dø tidlig, sammenlignet med de som røykte lite eller ingenting.

– Dette er en solid studie, og det er sjeldent at noen har mulighet til å følge opp så mange over så lang tid, sier Bramness.

En annen studie som også tar utgangspunkt i de vernepliktige svenskene kom fram til at de tunge brukerne hadde høyere risiko for å utvikle lungekreft, sammenlignet med ikke-røykerne.

Denne studien finner du her.

Folk med psykoser

Forskerne så at folk som hadde psykoselidelser hadde større sjanse for å dø, sammenlignet med de som ikke hadde disse diagnosene, helt uavhengig av cannabisbruk.

– Selv om folk med psykoselidelser brukte cannabis, fant de ikke noen tilleggsrisiko for å dø tidlig.

– Dette er litt overraskende, og de finner ingen selvstendig cannabiseffekt blant de røyket og hadde psykoselidelser.

Cannabis og psykotiske episoder blir ofte nevnt i samme drag. Andre studier har vist at cannabisbruk kan doble risikoen for å ha psykotiske episoder i tenårene.

Referanse

Manrique-Garcia mfl: Cannabis, Psychosis, and Mortality: A Cohort Study of 50,373 Swedish Men. The American Journal of Phychiatry, april 2016. Doi: 10.1176/appi.ajp.2016.14050637. Sammendrag

 

Powered by Labrador CMS