Gunhild Stranden fra Moss er en av dem som har klart å slutte å røyke ved å begynne å dampe e-sigaretter. - Jeg sluttet umiddelbart da jeg kjøpte min første damper for to og et halvt år siden, sier hun fra Ho Chi Minh-byen i Vietnam hvor hun er på ferie. (Foto: Åge Stranden)

E-sigaretter hjelper flere å kutte røyken

For første gang på 15 år er det betydelig flere amerikanere som klarer å slutte å røyke enn før. Forskerne gir e-sigaretter æren.

Det er flere nå som prøver eller klarer å slutte å røyke i USA. Økningen kom etter bruken av e-sigaretter for alvor ble utbredt i 2014.

Forskere har funnet ut at de som bytter til e-sigaretter for å slutte å røyke, lykkes i større grad enn andre.

Det viser en studie som ble publisert i British Medical Journal denne uken.

Gunhild Stranden sluttet å røyke på dagen da hun begynte å dampe nikotin med e-sigaretter for to og et halvt år siden. 

– Jeg  fikk vesentlig bedre helse. Lukt- og smakssansen har dessuten blitt bedre, sier hun til forskning.no. 

Karl Erik Lund, forskningsleder ved avdelingen for rusmiddelbruk ved Folkehelseinstituttet, mener studien er en god nyhet. 

– Det er utvilsomt bedre at røykere begynner å dampe e-sigaretter enn å fortsette å røyke, sier han til forskning.no.

Dobbelt så mange klarte å slutte

De amerikanske forskerne sammenlignet røykere som går over til e-sigaretter med røykere som ikke har prøvd noen slik erstatning.

Hele 65 prosent av røykerne som hadde prøvd e-sigaretter, hadde forsøkt å slutte. Dette gjaldt bare 40 prosent av røykerne som ikke hadde prøvd å dampe.

Bare 4,8 prosent klarte å stumpe røyken blant dem som ikke hadde prøvd e-sigaretter. Hele 8,2 prosent av dem som hadde brukt e-sigaretter klarte å legge røyken på hyllen i den amerikanske studien.
(Illustrasjon: forskning.no)

Og nesten dobbelt så mange dampere klarte å stumpe røyken. Kritieriet var at de hadde vært røykfri i minst tre måneder.

Av damperne lyktes åtte prosent med å slutte å røyke, mot bare drøyt fire prosent av de andre.

Ialt var 22 000 røykere med i studien, i tillegg kom to tusen som nylig hadde sluttet.

38 prosent av røykerne hadde prøvd e-sigaretter, mens halvparten av slutterne hadde dampet.  

Også totalandelen som har klart å bli røykfri i USA har økt siden e-sigaretter for alvor ble utbredt. I 2014 til 2015 sluttet 5,6 prosent å røyke, mot 4,5 prosent tidligere år. Det regnes som en betydelig økning. 

E-sigaretter er langt mindre giftig

Det vitenskapelige miljøet er delt når det gjelder om e-sigaretter vil ha stor effekt som røykesluttmiddel. Mens noen mener bruken kan utsette røykeslutt, er andre mer positive.

Karl Erik Lund mener det er langt bedre å gå over til å dampe nikotin fra e-sigaretter, særlig for de som ikke klarer å slutte å røyke uten noen erstatning.

Det utvikles et 70-talls kreftfremkallende stoffer inkludert kullos, tjærestoffer og tungmetaller i forbrenningsfasen fra tobakkssigarettene, forklarer han.

– E-sigaretter inneholder ikke tobakk, og ved normal bruk inneholder dampen få giftstoffer. Nivåene ligger som oftest under faregrensen, uten dermed å si at de er totalt risikofrie, sier han.  

Gir mindre avhengighet

Nikotin er overhodet ikke bra, understreker han.

– Det er mange grunner til at det er mye bedre å dampe e-sigaretter enn å fortsette å røyke, mener forskningsleder Karl Erik Lund ved avdeling for rusmiddelbruk, FHI. 

– Men nå har vi gjort det vi kan for å få folk til å slutte å røyke med tradisjonelle virkemidler. Da er det mye bedre å anbefale å dampe enn at uhelbredelige nikotinister fortsetter å røyke, sier Lund.

– Blir ikke dette bare å bytte ut en avhengighet med en annen?

– Nei på ingen måte. Det er stor forskjell på å være avhengig av et produkt som tar livet av mer enn halvparten av sine faste forbrukere og et annet som knapt aktiverer fysiologiske reaksjoner, sier han.

Graden av avhengighet er forskjellig mellom de to produktene, forteller han. 

– Under forbrenning interagerer nikotinen med andre stoffer som øker potensialet for avhengighet.

En ny studie fra Penn University støtter denne hypotesen.

Bedre for omgivelsene

I tillegg slipper omgivelsene helseskader av passiv røyking.

– Utåndet aerosol fra e-sigarettene kan ha en sjenerende lukt, men inneholder ikke stoffer som øker helserisikoen for tredjeperson. Astmatikere og allergikere kan imidlertid får fysiologiske reaksjoner fra propylenglykol og noen smakstilsetninger, forteller Lund.

Nikotinnivåene som er registrert ved innånding av damp i omgivelsene hos tredjeperson er målbare, men vanligvis helt uten betydning for helsen, understreker han.  

England anbefaler e-sigaretter

– Vet vi nok om e-sigaretter til å anbefale dette fremfor å fortsette å røyke?

–  Ja. Vi har nå forsket på e-sigaretter i 10 år, og selv om de eksakte langtidskonsekvensene ikke er kjent, tyder alle studier på at risikoforskjellen mellom damping og røyking er enorm, sier han.

Stadig flere land inkluderer nå e-sigarettene i sin offentlige strategi for å bekjempe tobakksskadene.

England, som har et godt utbygd hjelpeapparat for de som vil slutte å røyke, anbefaler til og med gravide som ikke klarer å slutte å røyke, til heller å dampe, forteller Lund.

En ny gjennomgang av mange studier viser forøvrig at kognitiv terapi har god effekt ved røykeslutt, gjerne i kombinasjon med nikotinerstatningsmidler.

Tillatt i Norge fra 2018

I Norge er det ikke tillatt å selge ampuller med nikotin, derfor importerer norske dampere nikotin for bruk i e-sigaretter fra utlandet via nettet.

– Dette er usikre forsyningskilder, hvor kvaliteten er varierende. Det er blant annet mye dårlig kvalitet i midlene som selges fra Kina, forteller Lund.

I desember opphevet stortinget forbudet mot å selge nikotin til e-sigaretter i Norge, men det trår ikke i kraft før i 2018, sier han..

Hele 32 prosent av daglige røykere oppgir at de kunne tenke seg å prøve e-sigaretter, ifølge en undersøkelse fra SSB fra 2014.

Studien er utført av forskere ved University of California, San Diego, og er finansiert av National Health Institute.

Referanse: 

S. Zhu, mf: E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: evidence from US current population surveys. BMJ, 26. juli 2017. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.j3262.

Powered by Labrador CMS