Norsk-pakistanere mer overvektige

Norsk-pakistanere veier mer og har høyere kolesterol enn pakistanere i Pakistan.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Mer diabetes

Mer enn èn av fire innvandrerkvinner fra de sørasiatiske landene India og Pakistan har diabetes.

For menn er andelen èn av sju, viser forskning ved Folkehelseinstituttet.

Innvandrere fra sørasiatiske land som India, Pakistan og Sri Lanka har betydelig høyere diabetesforekomst enn etniske nordmenn og andre vesteuropeere.

Innvandrerkvinner fra Sør-Asia er særlig utsatt, viste en undersøkelse av 2513 personer som ble invitert til undersøkelse i Romsås og Furuset bydeler i Oslo i 2000.

Resultatene viste følgende forekomst av diabetes i aldersgruppen 30-59 år:

- 27,5 prosent av kvinner fra Sør-Asia
- 14,3 prosent av menn fra Sør-Asia
- 2,9 prosent av vestlige kvinner
- 5,9 prosent av vestlige menn
 

Kilde: Folkehelseinstituttet

Overvekt og mangel på fysisk aktivitet er viktige årsaker til diabetes.

Diabetes 2 er svært utbredt blant pakistanere i Norge.

Nå har forsker Naeem Zahid undersøkt forekomsten av diabetes i det området i Pakistan hvor de fleste norsk-pakistanerne kommer fra.

Lavt kolesterol

Zahid har målt høyde, vekt og blodsukker hos nesten 2000 pakistanere i området Kharian i Pakistan.

Det viste seg at omtrent fire prosent av mennene og syv prosent av kvinnene hadde diabetes.

Til sammenligning har nesten 28 prosent av kvinnene fra Sør-Asia som bor i Norge diabetes, mens 14 prosent av mennene lider av sykdommen.

Forskerne fant også ut at overvekt og høye kolesterolverdier var vanlig blant pakistanerne i Pakistan.

- Disse var likevel ikke så overvektige som norsk-pakistanerne, forteller Zahid.

Norsk-pakistanere veier nemlig betydelig mer og har høyere kolestrolverdier enn de som lever i Pakistan.

Norsk-pakistanske menn har et gjennomsnittskolesterol på 5,4 prosent (totalkolesterol bør være under 5, 0) mens menn i Pakistan hadde 4,5.

Norsk-pakistanske kvinner hadde total kolestrol på 5,1 mens kvinner i Pakistan målte 4,7.

Høy vekt gunstig mot depresjon

- Mange forskere har tidligere påvist at diabetessyke ofte er deprimerte. Vi fant ut at få var deprimerte i Pakistan. Kun 5 prosent led av depresjon

Zahid har ingen tall på hvor mange diabetssyke norsk-pakistanere som er deprimerte, men forteller at et forskningsprosjekt jobber med dette for tiden.

Zahid kan dessuten fortelle at fedme syntes å ha en motsatt effekt på humøret.

- Våre undersøkelser i Pakistan viste at overvekt syntes å ha en beskyttende funksjon. Vi må huske på at de har et annet forhold til kropp enn oss i vesten. Overvekt gir status når du lever i et fattig land.

Fedme et økende problem

- Da pakistanerne kom til Norge på 70-tallet var ikke fedme et problem, kan Zahid fortelle.

I dag er situasjonen betydelig endret. En undersøkelse som ble gjort ved begynnelsen av 2000, viser at 22 prosent av de norsk-pakistanske mennene led av overvekt, mens hele 40 prosent av kvinnene var overvektige.

Fedme måles i BMI. En person med BMI på over 30 betegnes som overvektig. BMI regnes ut ved å dele vekten på kvadratet av høyden i meter. 

Zahid tror årsaken til større fedme ligger i endrede matvaner og mindre kultur for mosjon.

- Kvinnene er også de mest overvektige, både i Norge og i Pakistan. Dette kan skyldes at et tradisjonelt kjønnsmønster fortsatt er rådende i norsk-pakistanske miljøer. Kvinner går for eksempel ikke på helsestudio, sier Zahid.

"Rent vann er ingen selvfølge etter jordskjelvkatastrofen"

- Et tradisjonelt bondesamfunn i Pakistan holder folk i bedre form. I Norge sitter de mye stille og har ikke et så fysisk krevende arbeid.

Risikogruppe og tiltak

- Om vi ikke tar problemet på alvor, vil vi se flere tilfeller av hjerte- og karsykdommer blant pakistanere i vesten fremover, forteller Zahid.

- Hvilke tiltak er satt i gang?

- I Oslo har forskere startet opp et treningsprogram for norsk-pakistanske kvinner og menn. Vi har fått massiv positiv respons. Det har vært mye fokus på problemet de siste årene, vi ser nå en stor bevissthet rundt overvekt og sykdommer som følger av dette blant pakistanere i Norge, avslutter Zahid.

Naeem Zahid disputerer 25. november ved Universitetet i Oslo. Tittelen på doktoravhandlingen er Prevalence of diabets in Kharian, Pakistan. A cross sectional study determining the prevalence of diabetes and other risk factors for cardio vascular disease amongst rural inhabitants of Kharian , Pakistan and comparing risk factors with Pakistanis in Norway. Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin.

 

 

Powered by Labrador CMS