Mødre som fikk barn med autistiske lidelser, fikk i seg mindre jern i svangerskapet og under amming enn andre mødre, viser en amerikansk studie. (Foto: Microstock)

Høyere risiko for autist-barn når mor får i seg for lite jern

Risikoen økte særlig hvis moren var 35 år eller eldre da barnet ble født, eller hvis moren led av fedme, høyt blodtrykk eller diabetes mens hun var gravid.

Mødre av barn med autistiske lidelser rapporterte betydelig sjeldnere at de hadde tatt jerntilskudd før og under svangerskapet enn mødre med barn som utvikler seg normalt, viser en ny studie. 

Spesielt økte risikoen dersom moren var 35 år eller eldre da barnet ble født, eller hvis moren led av fedme, høyt blodtrykk eller diabetes under svangerskapet. Da ble lavt jerninntak koblet til en fem ganger større risiko for autisme hos barnet, viser studien.

Jern viktig for hjernen

Jern er avgjørende for den tidlige utviklingen av hjernen. Mineralet bidrar til å produsere nevrotransmittere, til myelinisering og til immunforsvaret. Myelin er et fettlag som omslutter nervesystemet og fører til hurtigere ledningshastighet. Alle disse tre funksjonene har tidligere blitt assosiert med autisme.

Det er første gang at en studie viser sammenheng mellom mors inntak av jern og det å ha et barn med en eller annen form for autisme, ifølge forskerne ved UC Davis MIND Institute. Her foregår tverrfaglig forskning for å finne årsakene til og utvikle behandlinger og kurer for autisme, ADHD, og andre nevrologiske lidelser.

Tidligere forskning har funnet at jerntilskudd til små barn kan redusere risikoen for atferdsvansker senere.

Studien ble gjennomført på mødre og barn i California mellom 2002 og 2009. Deltakerne var mødre til barn med autisme og 346 mødre til barn med normal utvikling. Utvalget deltok i en større studie av barneautisme, kalt CHARGE (Childhood Autism Risks from Genetics and the Environment), som ser på autisme-risiko fra både genetikk og miljø. 

Tilskudd og frokostblanding

Forskerne undersøkte mødrenes jerninntak i løpet av de tre siste månedene av svangerskapet og under amming. Mødrenes daglig jerninntak ble undersøkt, inkludert jern i vitamintilskudd, andre kosttilskudd og frokostblandinger. Hvor ofte de tok jern, hvilke doser og hvilke merker av kosttilskudd som de inntok, ble registrert.

- Sammenhengen mellom et lavere jerninntak hos mor og økt risiko for autisme var sterkest under amming, etter justering for folsyreinntak, sier Rebecca J. Schmidt, assisterende professor ved Institutt for Public Health Sciences og forsker tilknyttet MIND Institute.

Risikoen som var forbundet med lavt jerninntak hos mor, var mye større når mor også var eldre og hadde metabolske forstyrrelser under svangerskapet, som fedme, høyt blodtrykk eller diabetes.

Forfatterne av denne studien var i 2011 de første til å rapportere om sammenhenger mellom folsyre-tilskudd og redusert risiko for ulike spektre av autistiske lidelse. Forskere har senere også fått de samme resultatene i større undersøkelser.

Jernmangel vanlig

Jernmangel og medførende anemi er ikke uvanlig, spesielt under graviditet. I USA regner man med at mellom 40 og 50 prosent av gravide har for lite jern. 

- Jernmangel er ganske vanlig, og enda mer vanlig blant kvinner med symptomer på metabolske forstyrrelser, sier Schmidt i en pressemelding. 

Hun understreker at forskerne ønsker å være forsiktige med å trekke konklusjoner til studien har blitt bekreftet av andre studier.

- I mellomtiden bør kvinner gjøre hva legen anbefaler. Ta vitamin-tilskudd gjennom hele svangerskapet, og ta den anbefalte daglige dosen. Hvis det er bivirkninger, snakk med legen din om hvordan du kan løse dem.

En annen, fersk studie viser at autistiske barn kan trenes i førskolealder til å dele inntrykk med andre.

Helsedirektoratet anbefaler ikke tilskudd

I Norge er anemi på grunn av jernmangel et lite problem, ifølge Helsedirektoratet. Og selv om jernbehovet øker i svangerskapet, fraråder Helsedirektoratet at gravide tilbys rutinemessig jerntilskudd.

Rutinemessig jerntilskudd er ikke helsefremmende for kvinnen eller fosteret, og gir ubehagelige bivirkninger, står det på Helsedirektoratets nettsider. 

Bare tilskudd av folat og vitamin D anbefales som tilskudd til alle gravide, ifølge Matportalen, der offentlige myndigheter gir informasjon om mat og helse. Videre står det: 

Noen kan ha behov for tilskudd av andre næringsstoffer (for eksempel jern). Råd om jerntilskudd bør gis etter en vurdering av jernstatus.

Hos Helsedirektoratet finner vi også en lignende liten setning om jern:  En del gravide trenger mer jern i løpet av de to siste trimestre enn kostholdet kan gi og kan vurdere bruk av jerntilskudd etter samråd med lege. 

Godt gjemt i en generell brosjyre om Kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, står en liten setning om at en del gravide kan få i seg for lite jern og muligens bør ta tilskudd. Her er den lille fotnoten til en tabell på side 21. (Foto: (Faksimile: Brosjyre Helsedirektoratet))

 

Dette finner vi i en liten fotnote til en tabell på side 22 i en generell brosjyre med tittelen: Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. 

Grove kornprodukter og kjøtt

På Helsedirektoratets nettsider står følgende under kostholdsråd for gravide: 

Jernbehovet øker under graviditeten. Jern finnes i grove kornprodukter, kjøtt, lever, spinat, poteter og grønne grønnsaker. Litt C-vitamin til brød- og kornmåltidene, i form av appelsinjuice, paprika eller kiwi, øker opptaket av jern.

Kaffe og vanlig sort te hemmer jernopptaket og bør unngås til brød-/kornmåltider. Gravide bør heller velge nype- eller fruktte.

Helsedirektoratet anbefaler at gravide kvinner får målt hemoglobin-konsentrasjonen på den første kontrollen i 
svangerskapet. Slik kan jordmor eller lege identifisere kvinner med anemi. De anbefaler også en måling i uke 28, da hemoglobin-konsentrasjonen er på det laveste, slik at det er mulighet for å korrigere en eventuell anemi før fødselen.

Referanser:

Rebecca J. Schmidt, m.fl.: Maternal intake of supplemental iron and risk for autism spectrum disorders. American Journal of Epidemiology.

Powered by Labrador CMS