I noen fylker er det for få barn som har fått to doser med MMR-vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma, melder Folkehelseinstituttet. (Illustrasjonsfoto: Microstock/Scanpix)

Noen vaksiner gir bonuseffekt - beskytter mot andre sykdommer

Noen vaksiner ser ut til å bedre barns generelle helse, i tillegg til at de beskytter mot sykdommene de blir satt for. Forskere skal nå finne ut hvilken rekkefølge av vaksinene som gir best effekt. 

Nå skal danske forskere undersøke i hvilken rekkefølge de ulike barnevaksinene bør gis, slik at de gir maksimal helsemessig beskyttelse. Folkehelseinstituttet i Norge er åpen for et samarbeid om dette.

En rekke studier tyder nemlig på at noen vaksiner gir barn et generelt bedre immunapparat, i tillegg til at de beskytter mot de konkrete sykdommene vaksinen virker mot.

Større nedgang i dødelighet enn ventet

Dette er basert på studier særlig blant barn i Afrika.

– Dødeligheten for afrikanske barn falt helt vilt etter at de hadde fått levende vaksine mot meslinger, sier postdoktor Signe Sørup til videnskap.dk. Hun jobber ved Grundforskningsfondens Center for Vitaminer og Vacciner på Statens Serum Institut i Danmark.

Vaksiner består enten av døde bakterier eller virus, eller levende, svekkede virus.

Det er i stor grad infeksjonssykdommer små barn dør av i de aktuelle områdene.

Forskere antar at levende vaksiner kan gjøre immunapparatet generelt bedre til å håndtere andre infeksjoner i tillegg til sykdommene de blir gitt mot.

Færre infeksjoner generelt

Folkehelseinstituttet i Norge bekrefter at det nå er mange som er enige i at levende vaksiner ser ut til å ha uspesifikke, positive effekter.

– Barn som får levende vaksiner får færre infeksjonssykdommer generelt, ikke bare mindre av sykdommen det vaksineres mot, bekrefter fagdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet. (Foto: FHI)

– Det betyr altså at barn får færre infeksjonssykdommer generelt, ikke bare mindre av sykdommen det vaksineres mot, sier forteller fagdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

Hun er godt kjent med de danske studiene, både studiene som gjelder overlevelse i Afrika og risiko for senere infeksjoner i Danmark.

De danske studiene viser redusert forekomst av sykehusinnleggelse i småbarnsalder på grunn av infeksjoner, særlig luftveisinfeksjoner, ifølge Nøkleby.

– Uspesifikke effekter av vaksiner har også vært vurdert og diskutert av Verdens helseorganisasjons ekspertgruppe på vaksiner (SAGE) for et par år siden, sier hun.

Levende vaksiner beskytter best

Men ikke alle vaksiner har den samme bonuseffekten som meslingevaksinen.

Vaksine mot meslinger og røde hunder består av sykdommens levende organisme i en svekket form. Barna blir ikke syke av den, men det oppstår allikevel beskyttende effekt mot meslinger og røde hunder.

Den andre typen er vaksiner med inaktiverte eller drepte smittestoffer. Vaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio er av denne sorten.

Begge typer vaksiner er effektive mot de spesifikke sykdommene de skal beskytte mot, men den siste typen har ikke den samme generelle, beskyttende effekten.

Siste vaksine viktigst

Det virker i tillegg som om det er den siste vaksinen barnet får, som påvirker den generelle helsetilstanden mest. De barna som fikk vaksine med levende organismer til slutt, hadde mindre risiko for å bli syke og dø.

De barna som fikk inaktivert vaksine til slutt, fikk ikke fullt så god generell helseeffekt.

Meslingevaksinen gis til slutt i Norge

Nøkleby mener det derfor er veldig positivt at den danske forskningsgruppen nå får midler til å se nærmere på dette.

– De har tatt kontakt med oss, og vi vurderer muligheten til å gå inn i et samarbeid der lignende studier også gjøres i Norge. Det vil kunne gi enda bedre data fordi materialene blir større.

– I tillegg kan det kanskje gjøres sammenligninger, fordi dansk og norsk vaksinasjonsprogram og praksis er noe forskjellig, forteller Nøkleby.

Den siste vaksinen i spedbarnsalder i det norske barnevaksinasjonsprogrammet er en levende vaksine, MMR-vaksinen, som skal gis ved 15 måneders alder.

Powered by Labrador CMS