Opp mot 50 prosent av befolkningen har stafylokokker i nesen. Bakterien kan gi alvorlige infeksjoner og blodforgiftning. (Foto: Colourbox)

Nesebakterier til hjelp mot resistente bakterier

Miljø – og ikke gener – avgjør bakteriesammensetningen i nesen. Oppdagelsen kan kanskje brukes i kampen mot resistente bakterier, sier forsker.

Fakta

Stafylokokker i nesen er koblet til økt forekomst av eksem, astma og psoriasis.

Stafylokokker er den vanligste årsaken til sykehusinfeksjoner, som fører til 3000 dødsfall hvert år.

 

I nesehulen lever det millioner av bakterier. Alle mennesker har ett av syv ulike forskjellige typer bakteriesamfunn der inne.

Det ene av disse sju bakteriefloraene er dominert av stafylokokkoker, og det vil forskerne gjerne endre på.

– 20 til 50 prosent av befolkningen har stafylokokker i nesen. Bakteriene gjør ingen umiddelbar skade, men hvis de ender opp i et operasjonssår, kan det føre til infeksjoner og blodforgiftning. Vi vil gjerne ha færrest mulig stafylokokker og andre skadelige bakterier, forteller Paal Skytt Andersen, som leder Statens Seruminstituts avdeling for mikrobiologi og infeksjonskontroll.

Den nye studien er nettopp offentliggjort i det tidsskriftet Science Advances.

Kollega: viktig studie

Professor Oluf Borbye Pedersen er forskningsleder ved Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter ved Københavns Universitet. Han forsker også på de bakteriene som lever i symbiose med oss mennesker.

Pedersen mener at studien er viktig. Han påpeker at mengden av stafylokokker reguleres av de andre bakteriene i nesen.

Stafylokokker er den viktigste årsaken til de 100 000 sykehusinfeksjonene som forekommer hvert år i Danmark. I verste fall kan infeksjonene føre til byller, blodforgiftning og skade hjerte og skjelett. Tidligere studier har dessuten vist at personer med stafylokokker i nesen har større risiko for astma, eksem og psoriasis.

– Håpet er at vi kan utkonkurrere stafylokokkene ved hjelp av gunstige bakterier. Det er viktig å forebygge infeksjoner hos personer med svekket immunforsvar, sier Pedersen.

Undersøkt tvillingers neser

Bakterier fra nesen. Øverst er det koli-bakterier, nederst stafylokokker. (Foto: Sally Statham, TG-en)

Opprinnelig ville forskerne undersøke om sammensetningen av bakterier i nesen er bestemt av miljø eller gener.

Det tok blant annet for seg det danske tvillingregisteret. Hvis tvillingene hadde samme bakteriesamfunn i nesen, måtte det være genetisk betinget.

Resultatet var det motsatte: Bakteriesammensetningen er skapt av miljøet. Dette funnet åpner for at man kanskje kan endre den.

Forskerne oppdaget at det ikke var noen stafylokokker i de nesene hvor det var bestemte andre bakterietyper.

– Disse bakteriene ser ut til å kunne utkonkurrere stafylokokker. Det vil kanskje bli mulig å endre på sammensetningen av bakterier i nesen, sier Paal Skytt Andersen.

Han forestiller seg at disse bakteriene kan brukes mot MRSA, i stedet for antibiotika.

Referanse:

Cindy M. Liu mfl.: Staphylococcus aureus and the ecology of the nasal microbiome, Science Advances, doi: 10.1126/sciadv.1400216

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS