Mobil mot Alzheimer

Er mobilstråling helseskadelig? Uenigheten råder. Nå har forskere fra University of South Florida funnet ut at mobilstråling til og med kan være bra for helsa! Strålingen kan beskytte mot hjernesykdommen Alzheimer, og attpåtil reversere den.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskerne utsatte 96 laboratoriemus for mobilstråling. Arvestoffet i disse musene var endret slik at de utviklet Alzheimer-lignende symptomer når de ble gamle – i musemålestokk.

Strålingen fjernet avleiringer i hjernen forårsaket av proteinet beta-amyloid. Dette proteinet regnes som årsaken til at hjerneceller ødelegges hos Alzheimer-pasienter, selv om virkningsmekanismen er usikker.

De genmodifiserte musene reagerte nettopp på disse beta-amyloidene ved at hjernevevet endret seg. En kontrollgruppe med vanlige laboratoriemus var også med i forsøket for å prøve ut hvordan mobilstrålingen virket på normale hjerner.

Mus ble utsatt for mobiltelefon-stråling fra en sentralt plassert antenne. (Bilde: University of South Florida)

Både forebyggende og helbredende

Når yngre, genmodifiserte laboratoriemus ble utsatt for mobilstråling, utviklet de ikke Alzheimer-symptomer, slik de ellers ville gjort. De holdt seg like friske som de vanlige musene i kontrollgruppen.

Eldre Alzheimer-disponerte mus med utviklet sykdom ble faktisk friskere av å bli utsatt for den samme strålingen.

Spesielt overraskende er det kanskje at friske normale mus fikk enda bedre hjernefunksjon enn de ellers ville hatt når de ble utsatt for strålingen.

Usikker virkemåte

Forskerne er usikre på hvorfor mobilstråling tydeligvis er bra for tankevirksomheten. De målte en svak økning i temperaturen i hjernen. Denne temperaturøkningen kan ikke skyldes selve strålingen, for den fant bare sted i mus med Alzheimer-symptomer og først etter lang tids eksponering.

En teori går ut på at strålingen gir økt blodgjennomstrømning og dermed økt stoffskifteog varmeutvikling. Dette kan øke nedbrytningen av de skadelige beta-amyloidene, men også øke hjerneaktiviteten generelt.

Kur for Alzheimer?

Gary Arendash var leder for forskerlaget som gjennomførte studien.

Kan disse resultatene overføres til mennesker? Forskerne mener at dette er sannsynlig.

Tidligere tilsvarende forsøk på mennesker har gått over så korte tidsrom at denne effekten ikke er sikkert påvist. Men forskerne brukte en hukommelsestest på musene der resultatene kan overføres til mennesker.

Forskerne prøver nå å finne ut om andre radiofrekvenser og signalstyrker vil øke denne effekten ytterligere, for eventuelt å kunne bruke den på Alzheimer-pasienter og kanskje også andre hjerneskader.

Resultatene er publisert i siste utgave av Journal of Alzheimer’s Disease. Forskergruppen var tverrfaglig med deltakere innen nevrologi, nevrovitenskap og elektronikk som kom fra universiteter i Japan og Kina såvel som fra Florida.

Som en ”mikro-mikrobølgeovn”

Mobiltelefoner er i prinsippet små radiomottakere og radiosendere. Det er radiosenderne som lager stråling, i form av radiostråler med høy frekvens, det vil si 900 eller 1800 millioner svingninger i sekundet (900 – 1800 MHz) for ”gammeldags” GSM og 2100 millioner svingninger i sekundet (2100 MHz) for de nye 3G-nettverkene som gir mobilt bredbånd.

Disse elektromagnetiske svingningene har bare litt lavere frekvens enn strålingen fra en mikrobølgeovn.

Som alle brukere av mikrobølgeovner vet, er det bare vannholdig mat som kan varmes opp. Det er fordi vannmolekyler har en elektrisk pluss-side og en elektrisk minus-side, de er såkalte dipoler.

Det vibrerende elektriske feltet fra mikrobølgeovnen setter vannmolekylene i raske vibrasjoner. Og det er nettopp hva varme er – molekyler som vibrerer, såkalte Brownske bevegelser.

Lav effekt

Mobiltelefonen sender også ut elektromagnetiske mikrobølger, men ingen må tro at å ringe til tante Tutta er som å stikke hodet inn i en mikrobølgeovn. Ovnen har en strålingseffekt på rundt 700 Watt, mens en mobil maksimalt sender ut bare 2 Watt.

Jo nærmere basestasjonen er, desto lavere effekt trenger mobilen å sende for å bli fanget opp av mottakeren på basestasjonen.

"Jo nærmere mobiltelefonen er basestasjonen, desto svakere signal trenger radiosenderen i mobilen å sende ut. Dermed blir strålingen mye mindre enn den maksimale effekten."

Er du i en by, vil nærmeste basestasjon aldri være langt unna. Da kan effekten fra mobiltelefonen være så lav som bare noen tusendels watt. Gjennomsnittseffekten er beregnet til en hundredels watt.

Strålingen avtar raskt med avstanden til senderen i mobiltelefonen, så hvis du bruker håndfrienhet, er den nesten umålbar.

Likevel, hvis du holder mobilen til øret, blir de ytre delene av hodet og delvis hjernen varmet litt opp. Blodkarene i hjernen kan lett frakte vekk denne lille overskuddsvarmen, så noen fare for ”hardkokt egg” er det ikke.

Andre deler av kroppen er imidlertid ikke så flinke til å fjerne overskuddsvarme. Dette gjelder for eksempel hornhinnen, linsen i øyet. For å framkalle skadelige endringer i hornhinnen måtte imidlertid forskerne pøse på med strålingsdoser som var minst 50 ganger høyere enn de som er tillatt i mobiltelefoner.

Usikker kreftfare

Men mikrobølger gir ikke bare oppvarming. I 2003 påviste forskere ved Universitetet i Lund i Sverige at mobilstråling ødela den såkalte blod-hjernebarrieren, som blant annet beskytter hjernen mot infeksjoner. Forsøket er ikke gjentatt.

Elektromagnetisk stråling med høye frekvenser kan også påvirke og endre eller ødelegge arvestoffet i cellene. Slike prosesser kan igjen føre til kreft. Mobilstrålingen kan muligens også svekke immunsystemet, slik at kreftsvulster som alt har oppstått, lettere kan vokse og spre seg.

De fleste forsøk har vist at mobilstråling ikke har slike effekter, men noen rapporter har påvist at langvarig bruk av mobiltelefon kan gi hjernesvulst.

Resultatene er så usikre og motstridende fordi mobiltelefoner rett og slett har vært i bruk for kort tid til at forskerne kan si noe sikkert om helsevirkningene på lang sikt.

Lenker

Pressemelding på nyhetstjenesten EurekAlert
Guidelines For Limiting Exposure To Time-Varying Electric, Magnetic, And Electromagnetic Fields. (Se spesielt sidene 504 – 508
Statens strålevern, informasjon om stråling fra mobiltelefoner
Journal of Alzheimer’s Disease

Powered by Labrador CMS