Gravide kvinner bør passe på vekta, mener forskere. Overvekt eller fedme under svangerskapet gir svakere hjerter til barna. (Foto: Robert Schlesinger, NTB scanpix)

Fedme hos mor gir hjertesvake barn

Gravide bør passe på vekta, mener forskere. Overvekt eller fedme under svangerskapet fører til at barna fødes med svakere hjerter.

Ifølge en ny studie fra NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim fører fedme hos mor til at barna får redusert hjertefunksjon og fortykket hjertemuskel sammenlignet med nyfødte av normalvektige kvinner.

– Våre funn er viktige siden nye rapporter viser en klar sammenheng mellom fedme før svangerskapet og senere risiko for hjerte- og karsykdom hos barnet, sier overlege i barnekardiologi Siri Ann Nyrnes, som er førsteforfatter av studien, til forskningsbladet Gemini.

Klare forskjeller

I studien ble 55 gravide kvinner med fedme og overvekt tilfeldig fordelt til en treningsgruppe eller en kontrollgruppe.

Barna til disse kvinnene ble undersøkt med hjerteultralyd to ganger, ved henholdsvis to dager og åtte uker.

Da forskerne sammenlignet resultatene med barna til 20 normalvektige kvinner, fant de klare forskjeller: Barna til kvinnene med fedme i svangerskapet hadde redusert hjertefunksjon og fortykket muskel i skilleveggen i hjertet sammenlignet med barna til de normalvektige mødrene. Dette var en vedvarende effekt.

Barna har også økt risiko for helseproblemer senere i livet.

Flere gravide med fedme

– Faktorene som knytter mors fedme i svangerskapet til hjertekarsykdom hos barnet, er mange og komplekse. Dyrestudier har vist at fedme hos den gravide fører til arrdannelse i hjertemuskelen hos fosteret, noe som gjør hjertemuskelen stivere og gir svakere pumpefunksjon, sier Nyrnes.

Forskerne mener det er bekymringsfullt at tallet på kvinner i fruktbar alder som har fedme, øker.

Studien viser også at trening under svangerskapet ikke hadde statistisk signifikant effekt på hjertefunksjonen til barna.

Powered by Labrador CMS