Siden varmepumper har blitt så vanlig, bruker vi vedovn mest som supplement på ekstra kalde dager. Mange synes at varmepumper er mer lettvint og at de gir mer komfort.

Vi har blitt litt mer energieffektive i Norge

Nærmere 40 prosent av alle husholdninger har nå montert en varmepumpe. Det får ned strømregningene i norske husholdninger. Høye priser bidrar også til at vi bruker mindre strøm enn før.

Vi bruker ganske mye energi per person her i landet. Men mindre enn finner og islendinger.

En veldig høy andel av energibruken i Norge er elektrisitet. I 2021 utgjorde strøm 84 prosent av husholdningenes energiforbruk. Dette skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en ny analyse.

Det er få andre land som har like høy andel elektrisitet i energibruken sin som oss.

Saudi-Arabia, Qatar og Kuwait er oppe i 90 prosent andel. Men de lager strømmen sin av naturgass og olje. Norges strøm kommer i all hovedsak fra ren vannkraft.

Elektrisiteten i disse rike araberstatene brukes først og fremst til klimaanlegg som kjøler ned luft.

Få land bruker mer energi i husholdningene enn islendinger, finner og nordmenn. Og ikke noen annet land kan hygge seg med så mye elektrisitet fra ren vannkraft som Norge. På Island få de energi fra geotermisk varme i bakken.

I EU totalt utgjorde strøm i gjennomsnitt bare 25 prosent av energibruken i boliger i 2020.

Der er naturgass den viktigste energikilden, med 32 prosent.

Men nå går forbruket ned

Strøm har blitt sett på som en luksusvare i Europa, fordi den har vært så dyr. Nå har strømprisen steget enda mer.

Norge er ikke lenger et unntak fra regelen i Europa om høye strømpriser.

I 2020 var strømprisen i Norge lavest av alle OECD-land. I 2021 nærmet vi oss prisnivået for OECD-landene samlet.

Med høyere strømpriser går også forbruket ned her i landet. Dette viser SSBs månedlige elektrisitetsstatistikk.

De 11 første månedene i 2022 brukte vi 9 prosent mindre strøm enn året før.

Vi skal doble strømbruken

Industrien, husholdningene og det offentlige bruker mye strøm totalt i Norge. Og vi kan komme til å bruke enda mye mer i framtiden.

– I Norge skal vi gå fra å bruke 130 TWh til 250-270 TWh.

– Det vil si at vi skal nesten doble strømbruken innen 2050.

Det sa professor Fred Espen Benth ved Universitetet i Oslo til forskning.no nylig.

Benth og kolleger har forsket på hvordan elektrifiseringen vil utvikle seg her i landet.

Varmepumpene monner

Det er SSB som i tallene sine ser at norske husholdninger de siste årene har klart å bli mer energieffektive. Mye handler om varmepumper.

Selv om vi får ut minst like mye energi i hjemmene våre nå som før, så er noe av dette blitt «gratis varme». Nærmere 40 prosent av alle norske husholdninger har nemlig fått montert en varmepumpe.

Dette har nok bidratt til å redusere strømregningene i norske hjem, skriver SSB.

Når vi bruker en luft-til-luft-varmepumpe, så blir boligen varmet opp ved at pumpen tar varme fra luften utenfor og flytter den inn i boligen.

Slik får vi mer energi ut i stua enn det pumpene bruker fra strømnettet. En luft-til-luft-varmepumpe kan sånn være tre til fem ganger mer effektiv enn vanlig elektrisk oppvarming.

Dermed blir prisen per kWh energi lavere, og energibruken effektiviseres.

Elbil bidrar til høyere strømforbruk

Noe av strømmen vi sparer i hjemmene våre, brukes nå til å lade elbiler. Dette har ført til et merkbart økt strømforbruk i norske hjem.

Men en elbil er langt mer energieffektiv enn en bil på fossilt drivstoff.

Energibruken er to til tre ganger lavere i en elbil enn i en tilsvarende bil som går på bensin eller diesel.

Elbil-eiere sparer mye penger til drivstoff på å lade elbilen sin hjemme.

Men er de avhengige av å lade bilen på offentlige ladestasjoner, blir regnestykket annerledes. Da kan prisen for hver kilometer i verste fall bli nesten den samme som med fossilbil.

Finland og Island bruker mest energi

Til tross for at vi i Norge bruker mer strøm enn de fleste andre land, så er det totale energiforbruket her i landet på samme nivå som i andre land med et lignende klima.

Nordiske husholdninger bruker mer energi totalt sett per person enn folk sørover i Europa, noe som er naturlig i et kaldere klima.

Nordmenn brukte i 2020 noe mer energi enn svensker.

Vi brukte litt mindre energi hver for oss enn folk bosatt i USA og Canada .

Island skiller seg ut i statistikken med det klart høyeste energiforbruket per person. Men islendingene har god tilgang på geotermisk energi som de henter opp i form av varme nede fra bakken.

Aller mest energi per person bruker folk i Finland.

Der går i gjennomsnitt 5 prosent av energien til oppvarming av saunaer, skriver SSB.

Kilde:

Ann Christin Bøeng: Varmepumper reduserer utgiftene til strømavhengige nordmenn, SSB analyse 2022/8

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS