Stressa gravide kan få sukkersyke barn

Gravide som har vært alvorlig stresset under graviditeten, har økt risiko for å få barn med type 1-diabetes.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Barn med mødre som var alvorlig stresset under graviditeten, hadde en økt risiko for å utvikle type 1-diabetes.

Det viser en ny dansk undersøkelse som nettopp er blitt offentliggjort i tidsskriftet PLoS ONE.

– Man vet at type 1-diabetes oppstår i barndommen, men man vet ikke mye om årsakene. Nå viser studien vår at stress under graviditeten er en av årsakene til at sykdommen utvikles, sier Jørn Olsen fra Avdeling for epidemiologi på Aarhus universitet.

Olsen og kollegene hans kom på sporet av sammenhengen ved å dykke ned i nasjonale dødsregistre samt sykdomsregistre som går helt tilbake til starten av 1970-tallet, og som gir anonyme opplysninger om sykehusinnleggelser og medisinbruk.

Forskerne hentet opplysninger om kvinner som under graviditeten hadde mistet familiemedlem, og hvor kvinnenes barn senere altså utviklet type 1-diabetes.

En så tragisk begivenhet vil med stor sannsynlighet utløse en voldsom stressreaksjon.

Stresshormon gjør folk syke

Belastningen utløser et signal i hjernen som setter gang i produksjon av stresshormonet kortisol i binyrebarken, som via blodbanene raskt føres rundt i hele kroppen.

Kortisol gjør både kropp og psyke mer robust, slik at personen kan klare belastningen mens den står på.

Men er kortisolnivået høyt over lang tid, oppstår det en hormonell ubalanse i kroppen, noe som ifølge Olsen kan føre til mange alvorlige sykdommer.

– Hvis ikke man får bearbeidet sorgen skikkelig, så kommer det en langvarig ubalanse, noe som kan føre til type 1-diabetes, sier han.

Skilsmisse og oppsigelse trigger også

En alvorlig stressreaksjon kan antagelig også utløses av andre stressende begivenheter i hverdagen.

Forskerne har derfor en mistanke om at barn av kvinner som under graviditeten mistet jobben eller ble skilt, også har en økt risiko for å utvikle type 1-diabetes.

Stressreaksjonen varierer nemlig mye fra person til person, forteller Olsen.

Noen mennesker er svært robuste og kan tåle en stor stresspåvirkning, mens det for andre ikke skal så mye til.

Forskerne planlegger nå forsøk som går ut på å undersøke hvilke former for stress som kan utløse diabetes, og hvor kraftig stresspåvirkningen må være før det er fare for at man blir syk.

Forsøkene går ut på å måle mengden av stresshormoner som kortisol i blodet via blodprøver av stressrammede.

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no.

Referanse og lenker

Kontaktopplysninger for professor Jørn Olsen

Vitenskapelig artikkel i PLoS ONE: «Early Life Disease Programming during the Preconception and Prenatal Period: Making the Link between Stressful Life Events and Type-1 Diabetes»

Powered by Labrador CMS