Stress kan øke faren for hjerteproblemer. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Svensker får færre hjerteinfarkt om sommeren

Det kan være fordi de slapper mer av i ferien, tror forskere.

Mens du later deg i sola på en strand, er faren for å få et hjerteinfarkt trolig mindre enn når hverdagen tar overhånd.

I hvert fall får færre svensker hjerteinfarkt i juli, den måneden flest tar sommerferie.

Det fant forskere som studerte tidspunktet for rundt 150 000 hjerteinfarkt mellom 2006 og 2013.

Tallene har de hentet fra det svenske helseregisteret Swedeheart, som fanger opp 90 prosent av hjerteinfarktene i den svenske befolkningen under 80 år og 70 prosent av infarktene hos eldre over 80.

Jobbstress kan påvirke

De tror en av grunnene til at det er færre infarkt i juli, er at vi roer ned om sommeren.

Flere forskere har pekt på at stress kan skade hjertehelsen. En studie peker dessuten på at de som følte seg stresset i tida før hjerteinfarktet, var i dårligere form etterpå.

Kronisk stress kan bidra til langsiktige problemer for hjertet og blodårene fordi hjertet slår for fort. Blant annet kan stressfaktorer i arbeidsmiljøet henge sammen med blodverdier som gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Også de svenske forskerne tror at jobbstress påvirker negativt. De fant nemlig flere infarkt på mandager enn i helgene. Kanskje fordi overgangen fra fritid til å stresse i vei til jobb blir for stor.

Særlig menn i arbeid har problemer mandag morgen, muligens fordi de jobber mer.

Pensjonistene tar på sin side tydeligvis mer skade av julestria enn de yngre. For det blir flere hjerteinfarkt hos denne gruppa i desember.

Seint til sykehuset

De svenske forskerne har sjekket om blant annet temperatur, luftforurensning, utenlandsreiser, alder og kjønn har noe å si, men finner at det ikke påvirker tidspunktene for hjerteinfarktene noe særlig.

Men noe av sammenhengen skyldes nok at det kan ta tid før pasienten kommer seg til lege, for eksempel nettopp i helgene. Forskerne fant i hvert fall at det ble litt mindre forskjell mellom helg og mandag da de undersøkte når de første symptomene på infarktet kom.

De understreker at årsaken til hjerteinfarktet ikke trenger å være verken jobb eller fritid. De svenske forskerne har ikke undersøkt hvorfor det er færre hjerteinfarkt om sommeren.

Men også andre studier viser det samme: Det er flere infarkt mandag morgen og færre i juli.

 

Referanse:

John Wallert mfl: Temporal changes in myocardial infarction incidence rates are associated with periods of perceived psychosocial stress: A SWEDEHEART national registry study. American Heart Journal, vol. 191, september 2017. DOI: 10.1016/j.ahj.2017.05.015.

Powered by Labrador CMS