Romteleskopet Kepler har funnet hundrevis av eksoplaneter. Nå har danske forskere målt alderen på 56 av dem. (Illustrasjon: Nasa)

Måler alderen på fjerne planeter

Fram til nå har forskere bare kjent alderen på noen få fjerne planeter. Nå har danske forskere klart det for 33 stjerner, og planetene som kretser rundt dem.

Fakta

En eksoplaneten kretser rundt en annen stjerne enn sola.

Nasas romtelesop Kepler har i de siste årene oppdaget hundrevis av dem.

Forskere fra Aarhus Universitet arbeider på denne prosjektet.

I en ny undersøkelse har de målt alder, radius og masse på 33 stjerner.

Kepler-teleskopet har funnet 56 planeter som kretser rundt disse stjernene. Noen er mindre enn jorden, mens andre er opptil ti ganger større.

De fleste er eldre – opptil 2,5 ganger eldre.

Kilde: Victor Silva Aguirre

I de siste årene har astronomer oppdaget hundrevis av nye planeter fra fjerne områder av galaksen, de såkalte eksoplanetene. Nå har danske forskere klart å måle alderen på en rekke av dem.

– Det er første gang man har bestemt alderen på en så stor gruppe planeter. Noen av dem er mye eldre enn solen – andre er yngre. Det viser at planeter har blitt skapt gjennom hele galaksens historie, forteller Victor Silva Aguirre, som er forsker ved Stellar Astrophysics Centre ved Aarhus Universitet.

Han har stått i spissen for den nye undersøkelsen, som snart vil bli publisert i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Forsker: – Fantastisk arbeid

Førsteamanuensis Uffe Gråe Jørgensen ved Københavns Universitet er begeistret for den nye studien.

– Arbeidet er fantastisk. Det viser hvordan andre solsystemer har utviklet seg, forteller Jørgensen.

– De har bestemt radius, tetthet og alder på stjernene. Det er nødvendig for å forstå stjernene og planetene.

Mulighet for liv

Ifølge Victor Silva Aguirre vet forskerne nå mer om muligheten for liv på planetene.

– Når man leter etter liv i rommet, ser man etter planeter som minner om jorden. Derfor må man blant annet vite hvor gammel en planet er. Vi vet at jorden ble skapt for om lag 4,5 milliarder år siden, men livet oppsto først senere, sier Aguirre.

Det inngår i alt 56 eksoplaneter i undersøkelsen. Noen er bare halvparten så gamle som jorden, mens andre er opptil 2,5 ganger eldre.

Noen av planetene er mindre enn jorden, mens andre er opptil ti ganger større.

Ser på stjerneskjelv

Når en planet passerer foran stjernen, kan forskerne oppdage den. Det skaper nemlig en liten endring i det lyset som når fram til oss. (Foto: (Illustrasjon: KU))

Den nye studien bygger på data som er samlet inn med teleskopet Kepler, som går i bane rundt jorden.

Kepler kan ikke se eksoplanetene direkte – de reflekterer altfor lite lys. Forskerne oppdager planetene når de beveger seg inn foran stjernen sin og dermed skygger for lyset.

Victor Silva Aguirre forklarer at den nye studien bruker en metode som kalles astroseismologi. Det går ut på å studere såkalte stjerneskjelv, som minner om jordskjelv.

– Lyset fra stjernen endrer seg når overflaten beveger seg, forklarer Aguirre.

Disse skjelvene kan si noe om stjernens alder. Fusjonen inne i stjernene gjør hydrogen om til helium, så gamle stjerner inneholder mer av det stoffet. Det avgjør igjen hvordan skjelvene arter seg.

Dermed kan forskerne si noe om hvor gamle planetene er.

– Planeter har om lag samme alder som stjernene de kretser rundt. De ble skapt av den samme skyen av gass, forteller Aguirre.

Presise målinger

– Forskerne i Aarhus er ledende i verden når det gjelder å måle stjerners alder ved hjelp av astroseismologi. Og det er den mest presise metoden vi har, sier Uffe Gråe Jørgensen.

– Det er veldig vanskelig å måle hvor gamle stjerner er. Det finnes andre metoder, men astroseismologi er den mest presise, sier Victor Silva Aguirre. – Vi har en feilmargin på 15 prosent, mens andre metoder har opp mot 50 prosent eller mer.

Referanse:

V. Silva Aguirre mfl.: Ages and fundamental properties of Kepler exoplanet host stars from asteroseismology, 2015

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS