Cannabis gir flere siktelser

Ungdom som har brukt cannabis ti ganger eller mer siste år før de er 20 år har høyere sannsynlighet enn ikke-brukere for å bli siktet for minst en forbrytelse i løpet av tjueårene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Data og bakgrunnsvariabler

Datagrunnlaget er fra den longitudinelle studien Ung i Norge, der et representativt utvalg norske ungdommer er fulgt fra begynnelsen av tenårene til de nå nærmer seg tretti.

Her er det informasjon om sosial bakgrunn, familieforhold, skolegang, arbeid og mye annet.

I tillegg er bruken av rusmidler som alkohol, cannabis, amfetamin, kokain og ecstasy kartlagt. Datasettet er koplet til SSBs statistikk over siktelser for forbrytelser.

Dette skyldes primært brudd på narkotikalovgivingen, og ikke annen type kriminalitet.

- Det er ikke signifikante forskjeller mellom brukere og ikke-brukere for annen type kriminalitet, sier forsker Torbjørn Skardhamar i Statistisk sentralbyrå.

Sammen med professor Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo har han skrevet analysen “Cannabis and crime. Findings from a longitudinal study”, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Addiction.

Bryter narkotikalovgivningen

Studien viser at de som bruker cannabis har økt sannsynlighet for å bli siktet for forbrytelser, men ikke på grunn av vold, vinning eller annen kriminalitet.

- Overhyppigheten skyldes brudd på narkotikalovgivingen. Mange tas for bruk og besittelse, men også for omsetning. Hovedkonklusjonen er at cannabisbruk ikke ser ut til å være knyttet til økt senere kriminalitet utover narkotikalovbrudd, opplyser Skardhamar.

Større forbruk øker sjansen for å bli siktet

Det er bare de med et visst cannabisforbruk (mer enn 10 ganger siste år) som er overrepresentert i kriminalstatistikken sammenlignet med ikke-brukere.

Studien så på bruk av cannabis ved 20-årsalderen og siktelser for forbrytelser begått i alderen 20-27 år, og kontrollerer for relevante bakgrunnsvariabler.

Studien fant følgende:

  • For alle mulige typer forbrytelser under ett har cannabisbrukere fire ganger høyere sjanse (oddsrate) for å bli siktet for forbrytelser på et senere tidspunkt.
  • Hvis man kun ser på narkotikarelatert kriminalitet, så har cannabisbrukerne sju ganger så høy sjanse for å bli siktet.
  • Hvis man holder narkotikakriminalitet utenfor, har cannabisbrukere derimot ikke signifikant forskjellig sannsynlighet for senere siktelse for forbrytelser.

Referanse:

Pedersen og Skardhamar: Cannabis and crime. Findings from a longitudinal study i tidsskriftet Addiction, Published Online: 15 Oct 2009, DOI: 10.1111/j.1360-0443.2009.02719.x

Les mer: 

Morgenbladet: Cannabis bør legaliseres (Essay, 16. oktober 2009)

Aftenposten: Pasienter blir kriminelle (Kronikk, 21. oktober 2009)

Powered by Labrador CMS