Mer skjenking gir mer vold

Selv små endringer i stengetiden på skjenkesteder har betydning for antall voldstilfeller. En times økning i skjenketiden fører i gjennomsnitt til 17 prosent flere voldstilfeller på nattestid i helgene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Sirus/Nye Bilder)

De norske byene i studien

 • Arendal
 • Bergen
 • Drammen
 • Fredrikstad
 • Haugesund
 • Horten
 • Kongsberg
 • Kristiansand
 • Larvik
 • Lillehammer
 • Molde
 • Moss
 • Sandnes
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Tønsberg
 • Ålesund

Kilde: SIRUS

Mange norske byer har det siste ti-året enten utvidet eller innskrenket skjenketiden med en halv til en time, noen også med halvannen time.

– Vi finner en klar sammenheng mellom slike små endringer i skjenketider og antall voldstilfeller, sier Sirus-forsker Ingeborg Rossow.

Sammenhengen er den samme med bruk av ulike statistiske analysemetoder.

– Det er også en overraskende symmetri i funnene. Økningen i voldstilfeller ved utvidet skjenketid er nesten identisk med nedgangen i vold ved tilsvarende innskrenket skjenketid, sier Rossow.

Studien baserer seg på data fra 18 norske byer som har utvidet eller innskrenket skjenketiden i løpet av den siste tiårsperioden, og skjenketidsendringene var mindre enn eller lik to timer.

Data fra politiet på meldte voldstilfelle nattestid i helgene er for perioden 2000–2010.

Mellom ett og tre

I disse 18 byene har skjenketidsslutt i helgene ligget mellom klokka ett og tre på natten, og skjenketidsendringene har skjedd innenfor dette tidsrommet og har berørt skjenkesteder i bysentrum.

Studien har belyst om disse endringene har påvirket omfanget av voldstilfelle i bysentrum nattestid i helgene. Voldstilfelle utenfor bysentrum i samme tidsrom, som trolig ikke blir påvirket av endringer i stengetidene, ble brukt som kontroll for mulige feilkilder.

Det ble brukt tre ulike statistiske analysemetoder i studien.

17 prosent økning per time

Ingeborg Rossow. (Foto: Sirus/Nye Bilder)

Funnene tyder på at én times utvidelse av skjenketiden førte til en økning på i gjennomsnitt 20 voldstilfelle nattestid i helgene per 100 000 innbyggere per år. Dette tilsvarer en økning på cirka 17 prosent.

Resultatene tyder på at effekten er symmetrisk, slik at antall voldstilfeller går tilsvarende ned ved en times tidligere stengning. Sammenhengen er et gjennomsnitt for alle byene, og voldsendringene knyttet til skjenketidsendringer varierte mellom byene.

– Denne undersøkelsen er interessant også i et internasjonalt perspektiv. Tidligere studier har stort sett undersøkt hvilken effekt store endringer av skjenketidene har på antall voldstilfeller. Nå ser vi at også små endringer har en tydelig effekt, sier Rossow.

Referanse:

Ingeborg Rossow, Thor Norström (2011). The impact of small changes in bar closing hours on violence. The Norwegian experience from 18 cities. Addiction, publisert online 10. september 2011, doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03643.x

Powered by Labrador CMS