Flere støtter en restriktiv alkoholpolitikk

Siden 2005 har flere og flere nordmenn gitt sin støtte til en restriktiv alkoholpolitikk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere tror det er mulig å begrense nordmenns alkoholproblemer gjennom prisreguleringer og tilgjengelighetsbegrensinger. (Foto: SIRUS)

En av forklaringene på denne holdningsendringen er at flere tror det er mulig å begrense de alkoholrelaterte skadene gjennom å regulere prisene og begrense tilgjengeligheten. 

Det er hovedkonklusjonen i en studie utført av forskerne Elisabet E. Storvoll, Ingeborg Rossow og Jostein Rise ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

– Årlige spørreundersøkelser i perioden 2005 til 2009 viser at flere og flere nordmenn gir sin støtte til en restriktiv alkoholpolitikk, sier Storvoll.

For eksempel svarte 26 prosent av de spurte at de var uenige i at alkohol var for dyrt i 2005. I 2009 svarte 41 prosent det samme.

30 prosent av de spurte var uenige i at det burde være mulig å kjøpe vin i butikk i 2005. I 2009 hadde andelen økt til 39 prosent.

Andelen som var uenig i at det burde være mulig å kjøpe brennevin i butikk var langt høyere, og økte fra 74 til 82 prosent i perioden.

Flere tror at restriksjonene virker

I tillegg til holdningsendringene viste spørreundersøkelsene en økt tro på at virkemidler som høye alkoholpriser, vinmonopol-ordningen og regulering av skjenketider er effektive for å redusere alkoholrelaterte skader.

Flere nordmenn tror nå at antall dødsfall på grunn av sykdom, mord, selvmord og ulykker vil øke markant dersom folk drikker mer.

Det at flere tror på flere dødsfall med årsak i alkoholinntak kan delvis forklare den økte støtten for en restriktiv alkoholpolitikk.

Andre mulige forklaringer

– Siden holdningsendringen bare delvis kan forklares av økt tro på flere dødsfall, må den økte støtten for en restriktiv alkoholpolitikk også sees i sammenheng med andre forhold, sier Storvoll.

Økningen i antall vinmonopol, lengre åpningstider på skjenkesteder, samt at alkohol relativt sett har blitt billigere er andre mulige forklaringer.

Dette begrunner forskerne med at når tilgangen på alkohol blir bedre og prisen går ned, påvirker reguleringene i mindre grad påvirke folks liv. Derfor er det lettere å være for dem. 

Nordmenns alkoholforbruk har økt i takt med den økte tilgjengeligheten. Dette kan ha ført til at flere har opplevd negative konsekvenser av alkohol – knyttet til egen og andres bruk.

Dette kan igjen ha ført til at flere ser behovet for å føre en restriktiv alkoholpolitikk.

– Befolkningens holdninger til den alkoholpolitikken som føres, sier oss noe om hvor stor legitimitet politikken har i befolkningen, sier Storvoll.

– Hvis man har som mål å øke befolkningens støtte for en restriktiv alkoholpolitikk, antyder funnene våre at det kan være mulig å få til dette ved å øke folks kunnskap om omfanget av alkoholrelaterte skader og hva som er de mest effektive virkemidlene for å redusere skadeomfanget.

Referanse:

Storvoll m. fl.: Changes in attitudes towards restrictive alcohol policy measures: the mediating role of changes in beliefs, Journal of Substance Use, Posted online on May 6, 2013, doi:10.3109/14659891.2012.728671.

Powered by Labrador CMS