null (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)

Politifolk i USA er mindre høflige mot svarte

Videoopptak avdekker måten politet snakker med folk på. De viser at betjenter bruker færre høflige ord i samtaler med svarte enn med hvite.

Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse. Vi ser det på nyhetene og i TV-serier fra USA at politifolk er røffere der enn vi er vant med her i Norge.

Nå avdekker amerikanske forskere at de er mindre høflige med svarte innbyggere enn med hvite.

Det viser opptak fra kameraer som politiet i Oakland bærer på brystet når de er ute og stopper bilister langs veien.

Ser på språbruken

På disse opptakene kan forskere se at politifolkene konsekvent bruker mer uhøflig dagligtale med svarte innbyggere enn med hvite.

– Selv om det bare er snakk om små nyanser i språkbruken, kan det å skille mellom hvem du snakker med basert på rase bidra til en større kløft mellom politiet og vanlige folk, skriver forskerne i en pressemelding.

– Våre funn viser at samtalene mellom politiet og afroamerikanere er mer negativt ladet enn måten de prater med hvite på, forklarer Jennifer Eberhardt, professor i psykologi ved Stanford og en av forskerne bak studien.

Analyserte opptakene

Det var både språkforskere, IT-forskere og psykologer som var med og analyserte videoene. I første omgang transkriberte de samtalene og rangerte dem etter hvor ærbødig, høflig, vennlig, formell og nøktern språkbruken var, uten å vite kjønn eller rase på verken betjenten eller personen som ble stoppet. 

Deretter utviklet forskerne et dataprogram basert på kunstig intelligens, som automatisk kunne måle nivået av respekt i språkbruken til politiet.

De analyserte hele 83 timer med video fra 981 situasjoner der politiet i Oakland, eller OPD, stoppet sjåfører langs veien. Videoene inkluderte 245 forskjellige politibetjenter, og stoppene skjedde i løpet av én måned.

Det viser seg at forskjellene i språkbruken forble tydelig selv når forskerne kontrollerte for hva slags rase politibetjenten selv hadde, hvor alvorlig situasjonen var, hvor den fant sted og hvordan den utviklet seg.

«Hands on the wheel!»

Analysene viste at det var 57 prosent mer sannsynlig at hvite innbyggere ble møtt med respektfull språkbruk enn hvis de var svarte. Det vil si at politiet beklaget ulempene stoppene medførte eller uttrykte takknemlighet for folks samarbeidsvilje. Altså ord som «I’m sorry» og «thank you».

På den andre siden var det 61 prosent mer sannsynlig at svarte innbyggere fikk høre de minst respektfulle ordene, som innebærer ord som «dude», «bro» og kommandoen «hands on the wheel».

– Bare for sikkerhetsskyld: Vi så ingen banning, skriver språk- og IT-forsker Dan Jurafasky i pressemeldingen.

– Det er politifolk med god oppførsel. Men det er de små forskjellene i hvordan de snakker med folk som kan bidra til vedvarende rasemessige forskjeller, mener han.

Diskriminering i Norge

Her i Norge har det også vært forsket en del på politiets språkbruk og minoriteter. Blant annet har forskere ved Politihøgskolen sett på hvordan innringere som ber om hjelp kan bli diskriminert ut fra hvor dårlig norsk de snakker.

– Mulige konflikter mellom politiet og publikum handler ikke bare om hva politiet sier og gjør, men like mye om hvordan de sier og gjør det, sier forsker Kari Gresvik Rønneberg i denne saken på forskning.no.

I et nytt forskningsprosjekt skal forskere se på hva slags kontakt norsk politi og ungdom med minoritetsbakgrunn har med hverandre og hvordan ungdommen opplever møtene. 

Det finnes nemlig en mengde forskning som tyder på at at kontakt av typen «stopp og sjekk» bidrar til slitasje i forholdet mellom politiet og etniske minoriteter.

Referanse:

Rob Voigt m.fl: Language from police body camera footage shows racial disparities in officer respect. PNAS. Juli 2017. DOI:10.1073/pnas.1702413114

Powered by Labrador CMS