De autistiske barna som deltok hadde lettere for å kommunisere etter ti uker med Shakespeare. Her øver de seg med bistand fra skuespillerne. (Foto: Big Ten Network)

Kan Shakespeare hjelpe autistiske barn til å kommunisere bedre?

Forskere mener at en kombinasjon av rytmer og bevegelser kan hjelpe barn med å lære sosiale ferdigheter.

14 barn med autisme sitter i en sirkel på gulvet og banker seg lett på brystet. Det er en hilsen; et «hallo-hjerteslag», som signaliserer at de skal inn i en fantasiverden. Barna skal nemlig inn i Shakespeares verden, nærmere bestemt inn i teaterstykket Stormen.

Skuespillere leder barna gjennom en tilpasset utgave av stykket og hjelper dem gjennom ulike øvelser. Slik skal barna øve seg på ferdigheter som øyekontakt, humor, etterlikning og gjenkjenning av ansiktsuttrykk. Dette er ferdigheter mange autister strever med.

En liten studie fra Ohio State University viser en tydelig forbedring av sosiale ferdigheter hos de 14 barna som deltok i dette prosjektet. I en periode på ti uker levde barna seg inn i Shakespeares stykke én gang i uka, i økter på halvannen time. Hver økt starter med et «hallo-hjerteslag» og avsluttes med et «hadet-hjerteslag».

Kombinert med ulike øvelser, viste studien at barna hadde god nytte av metoden.

– Barna hadde en klar forbedring i sosiale ferdigheter, sier Marc Tassé, en av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Storm og hjerteslag

Studien er liten, og forskerne tar forbehold om hvor treffsikre resultatene er. De mener likevel at studien viser at den såkalte Hunter Heartbeat-metoden, virker lovende som tiltak for barn med ulike former for autisme.

I samarbeid med blant annet The Royal Shakespeare Company fulgte forskerne arbeidet med metoden, utviklet av en skuespiller.

Hjerteslag-metoden er laget for å forbedre kommunikasjonsevner hos barn med autisme. Den bygger på likheten mellom hjerteslag og rytmen i Shakespeares diktning.

Den store dikteren skrev nemlig ofte i en rytme kalt jambisk pentameter. Denne rytmen består av én trykklett og én trykktung stavelse, og kan derfor høres ut som hjerteslag. Pentameter betyr at det er fem slike på rad. Leser man Shakespeare, vil rytmen dermed ofte kunne minne om taktfaste hjerteslag.

Postdoktor ved UiO, Anders Nordahl-Hansen, er skeptisk til konklusjonene fra studien. (Foto: Universitetet i Oslo)

Ikke mange nok barn

Postdoktor Anders Nordahl-Hansen ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo er skeptisk til konklusjonene som trekkes fra studien. De amerikanske forskerne skriver selv om flere svakheter i den vitenskapelige artikkelen, men Nordahl-Hansen mener disse burde vært poengtert tydeligere.

– Konklusjonen hadde stått sterkere om studien også hadde en kontrollgruppe som de kunne sammenligne med. Dessuten er det ganske få deltakere med, bare 14 stykker, og når det ikke blir gjennomført testing av flere av barna på sentrale mål, er datamaterialet ganske tynt, sier Nordahl-Hansen.

Han mener at dette ikke er nok til å kunne slå fast hvilken effekt metoden kan ha på andre med autisme, fordi resultatene av studien like gjerne kan skyldes individuelle forskjeller og tilfeldigheter.

– Likevel viser resultatene noe som er nokså vanlig i denne typen forskning på autismefeltet, nemlig at noen barn kan respondere ganske godt på et tiltak mens andre barn rett og slett ikke gjør det, sier Nordahl-Hansen.

Venter på mer forskning

Nordahl-Hansen tror ikke studien vil ha stor innvirkning på feltet, men at forskerne kommer til å følge opp videre. En større studie vil kunne gi tydeligere svar på om metoden har en effekt.

–Det vil alltid være store individuelle forskjeller innad i autismegruppen, og noen barn vil helt sikkert profitere på denne typen metoder, sier Nordahl-Hansen.

Referanse:

Margaret H. Mehling, Marc J. Tassé og Robin Root: Shakespeare and autism: an exploratory evaluation of the Hunter Heartbeat Method, Research And Practice In Intellectual And Developmental Disabilities, august 2016

Powered by Labrador CMS