Har høydetrening effekt?

Hvordan virker trening i høyde på fysisk prestasjonsevne? Spørsmålet er blitt diskutert blant utøvere, trenere og fysiologer i mange år. En fersk doktoravhandling ved Norges idrettshøgskole viser at høydetrening har effekt hvis treningen skjer høyt nok og varer tilstrekkelig lenge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Høydetreningskonseptet “Live-high train-low” (LHTL) ble nylig introdusert med den hensikt å forbedre utholdenhetsprestasjon i høyden og i lavlandet.

Det har vært en debatt om LHTL-regimet gir en økning i total hemoglobinmengde hos eliteutøvere. Det har også blitt antydet at “hypoksidosen” - kombinasjonen av høyde og tilbrakt tid i høyden - er den viktigste faktoren i denne sammenheng.

Jon Peter Wehrlin har studert akutte effekter av hypoksi (høyde) på maksimalt oksygenopptak og utholdenhetsprestasjonen, og sett på effektene av LHTL høydetreningsleirer hos sveitsiske landslagsutøvere.

Doktorgradsavhandlingen hans er basert på fire delstudier og totalt 34 utøvere ble inkludert.

Akklimatisering nødvendig for å prestere

Den første studien antydet at utøvere som blir utsatt for akutt høyde, uten akklimatisering, fikk redusert både det maksimale oksygenopptaket og prestasjonen allerede ved 800 meter over havet.

Videre, ved økende høyde, ble maksimalt oksygenopptak og prestasjon redusertes lineært med 6,3 prosent og 14,3 prosent per 1000 meter.

I praksis er anbefalingen derfor at utøvere som skal kvalifisere seg for et viktig mesterskap med en absolutt prestasjon (tid), bør velge et kvalifikasjonsløp som er så nær havnivå som mulig.

LHTL kan forbedre utholdenhetsprestasjon

I tre andre studier fant forskeren at når utøvere (sveitsiske landslagsutøvere i orientering, langrenn og friidrett) bodde 24-26 dager på rundt 2500 meter og trente på mellom 1000 og 1800 meter, økte total hemoglobinmengde med 5 prosent.

"Jon Peter Wehrlin."

Dette viser at LHTL høydetrening kan forbedre utholdenhetsprestasjonen.

Tre én-ukers opphold i høyden på om lag 2700 meter i løpet av fem måneder - altså tradisjonell høydetrening - førte ikke til en økning av maksimalt oksygenopptak og total hemoglobinmengde .

Derimot økte begge når oppholdene ble forlenget til tre uker kombinert med trening på mellom 1000 og 1800 meter.

Bo høyt lenge nok

Rådet til utholdenhetsutøvere er at de gjennomfører høydetreningsleirer hvor de bor mer enn 400 timer på rundt 2500 meter.

Mange utøvere trener i dag på høydeopphold under 2000 meter og oppholder seg i høyden kortere enn anbefalt tid. Tidligere studier viser at denne kombinasjonen har mindre eller ingen effekt.

Jon Peter Wehrlin (f. 10.09.1971) er født og oppvokst i Sveits, nær Bern. Han er utdannet faglærer i idrett fra Universitet Bern, Sveits (1998) og har hovedfag fra Norges idrettshøgskole (2000) med spesialisering innen idrettsbiologi. Wehrlin har siden 2000 jobbet ved Section for Elite Sport, ved Federal Institute of Sport i Magglingen, Sveits.

Wehrlin vil onsdag 2. april 2008 forsvare sin doktoravhandling Altitude and Endurance Athletes - Effects of acute and chronic hypoxic exposure for Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøyskole, Seksjon for fysisk prestasjonsevne. Veileder har vært professor Jostein Hallén fra Norges idrettshøgskole og professor Bernard Marti fra Federal Institute of Sport Magglingen, Sveits.

Powered by Labrador CMS