- Sats på gode søvnvaner

Førskolebarn som har faste leggerutiner, gjør det bedre på tester med språk og tall, ifølge studie. - Begynn tidlig med gode søvnvaner. Og ta mobilen ut av barns soverom, mener forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Når ulike søvnvaner ble vurdert, viste fast leggetid seg som den mest stabile faktor for positiv utvikling hos fireåringer, antyder en studie fra Stanford Research Institute (SRI International) i USA.

Barn som sov tilstrekkelig, og som hadde fast leggerutine, oppnådde bedre testresultater i språkbruk, tidlig matteforståelse og ordkunnskap.

Det går fram av en pressemelding fra American Academy of Sleep Medicine. 

Resultatene peker også mot at tidlig leggetid jevnt over var gunstig for barns utvikling.

Sunn søvn

- Å få foreldre til å etablere faste leggerutiner kan være viktig i forhold til påvirke barn gryende lese- og skriveferdigheter, sier førsteforfatter på den nye studien, Erika Gaylor ved SRI, i et presseskriv.

Studien omfatter 8 000 barn, og rommer blant annet en vurdering av barnas søvn da de var ni måneder og 4 år. Ifølge Gaylor er arbeidet det største i sitt slag.

Funnene ble nylig  presentert som et sammendrag, på konferansen SLEEP 2010, det 24. møtet i rekken for Associated Professional Sleep Societies LLC. Den endelige versjonen av forskningsarbeidet er foreløpig ikke ikke publisert.

Dårligere skoleprestasjon

- Menneskets intellektuelle funksjoner blir bedre når du er uthvilt, sier søvnforsker og overlege Eli Sørensen til forskning.no.

- Siden 1990-tallet har det vært kjent at for lite søvn henger sammen med dårligere prestasjoner hos skolebarn og  -ungdom.

- Nå begynner man å se at det samme også gjelder førskolebarn, forsetter Sørensen, som er tilknyttet Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Hun har søvnvaner og døgnrytme hos barn og unge som et av sine forskningsfelt, og er på ingen måte overrasket over funnene fra forskerne ved SRI International.

- Jeg synes det er veldig bra at forskere har undersøkt hvordan det forholder seg for førskolebarn.

- Det finnes etter hvert mye dokumentasjon på at for lite søvn er uheldig både for læring og fysisk og psykisk helse hos større barn og ungdommer, men vi har manglet data om førskolebarn, sier hun.

En langsiktig investering

Sørensen understreker betydningen av at foreldrene hjelper ungene sine til å etablere og utvikle gode søvnvaner.

- Å innarbeide en fast leggerutine for barnet kan ses på som en god langsiktig investering. Foreldre kan legge til rette for å støtte søvnutviklingen allerede fra spedbarnperioden, sier Sørensen.

- Et spedbarn bør fra første stund sove i en egen seng. Legg spedbarnet når det er søvnig, men fortsatt våkent, slik at det tidlig lærer seg å sovne på egenhånd, i egen seng.

- Skal melk gis rett før leggetid, er det gunstig å gi bryst/flaske et annet sted enn i foreldresengen, slik at barnet ikke venner seg til å sovne der, for så å bli flyttet, mener Sørensen videre.

Ut med duppedittene

Når spedbarnsfasen er overstått, dukker etter hvert nye utfordringer opp. Sørensen mener et viktig trekk er at foreldre tar tv, datamaskiner og mobiltelefoner ut av soverommet.

- I større undersøkelser finner man at elektroniske duppeditter på soverommet er en av de store søvntyvene, Barn og unge som har mye av dette på rommet, har større søvnvansker enn de som ikke har det.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

- Så lær barnet å ha mobilen avslått om natta! påpeker hun.

Sørensen forteller om barn som sier de ikke tør gjøre nettopp det, fordi det kan komme meldinger de føler seg forpliktet til å svare på eller sende videre - .selv om det er natt.

- Hvis barna tidlig lærer gode søvnvaner og får støtte fra de voksne til å holde på dem mens de vokser opp, er sannsynligheten meget stor for at de fortsetter i samme spor senere når de selv skal ta ansvar for søvnvanene og enda senere når de selv blir foreldre.

En leggerutine

Den norske søvnforskeren skisserer en leggerutine fra 1-2 år og opp i barneskolealder:

- Man kan ha en rutine starter ved barne-tv klokka 18, og at barnet deretter får kveldsstellet, tar på pysj, spiser kveldsmat, pusser tennene og så blir lest for.

- Man kan også snakke litt om positive opplevelser som barnet har opplevd den dagen for å skape en koselig, rolig stemning og hjelpe barnet til å sovne med positive tanker og gode følelser. Da nærmer nok klokken seg halv åtte.

- Dette gjør man dag etter dag, det samme om og om igjen.  Den faste positive rutinen vil snart hjelpe barnet til å sovne raskt og godt, mener Sørensen.

Forebygge sønvproblemer

Fra flere andre studier er det kjent at klare leggerutiner, og dermed fast leggetid, forebygger flere problemer rundt barns søvn.

Ett eksempel er en studie fra University of Philadelphia (2009) , som viser at gode leggerutiner både gjør at barn sovner raskere, og at de får lengre søvntid i ett strekk.

Fenomenet med at barnet våkner om natta, for så å hoppe opp i foreldrenes seng, inntraff også sjeldnere, opplyser Norsk Helseinformatikk, som omtaler denne studien.

En annen studie publisert i tidsskriftet Sleep Medicine har pekt på betydningen av både faste rutiner og tidlig leggetid for små barn.

Studien viste at førskolebarn som la seg etter klokka ni om kvelden, brukte lengre tid på å sovne, og dessuten hadde kortere søvntid.

Powered by Labrador CMS