Både barn og foreldre blir forstyrret av å sove på samme rom. Derfor mener amerikanske forskere at babyer over seks måneder bør få eget rom. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Babyer sover dårligere på foreldrenes rom

Amerikanske forskere mener at babyer bør sove på eget rom når de blir seks måneder gamle.

Helsemyndighetene i Norge anbefaler foreldrene å sove på samme rom som barnet de første seks månedene. Ikke i samme seng, men på samme rom.

Nå viser en ny amerikansk forskning at å dele rom med barnet utover de første fire månedene er forbundet med mindre og dårligere søvn hos babyene.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Pediatrics.

Anbefaler likevel seks måneder

Forskerne bak studien mener det likevel er mest forsvarlig å la barnet sove på samme rom som foreldrene fram til det er seks måneder gammelt, til tross for at forskningen viser at barna får dårligere søvn etter fire måneder.

Det er fordi risikoen for krybbedød er størst de første seks levemånedene og at derfor er tryggest å være i nærheten.

Men det er altså tiden etterpå forskerne er mer bekymret for når det gjelder søvn:

For lite søvn hos spedbarn kan føre til overvekt og fedme, søvnløshet senere i livet og kan ha negativ effekt på foreldrene, sier Ian Paul, lege og forsker i pediatri fra Penn State College of Medicine, i en pressemelding.

Paul skriver videre at flere barneleger og søvneksperter i USA er blitt mer skeptiske til at foreldre og barn deler rom utover de seks første månedene. I perioden etter de seks månedene utvikler nemlig barn separasjonsangst, noe som vil gjøre det enda tøffere å venne dem til å sove alene.

– Å vente for lenge med å gi barnet eget rom kan få negative effekter på søvnkvaliteten både hos barn og vokse over kort og lang tid, skriver Paul.

Sov 100 timer lenger

Studien inkluderer 279 amerikanske mødre som selv rapporterte om barna deres. De besvarte spørreskjemaer etter barnet var fire og ni måneder.

Mødrene svarte på spørsmål om hvor lenge barnet sov, om det som sammen med foreldrene eller på eget rom, hvor ofte det var våkent, måltider om natten, leggerutiner og om det sov godt eller dårlig.

Det viste seg at barna som sov alene allerede etter fire måneder, sov 45 minutter lenger med sammenhengende søvn enn de som fortsatt sov hos mamma og pappa.

Etter ni måneder ble forskjellene enda større: De som hadde lært seg å sove alene etter fire måneder, sov i gjennomsnitt en time og førti minutter lenger enn barn som fortsatt sov på foreldrenes rom.

Studien viser også at foreldrenes beslutning om hvor barnet skal sove, får konsekvenser senere. Etter to og et halvt år sov barn som fortsatt delte rom da de var over ni måneder gamle 45 minutter mindre enn de på samme alder som fikk eget rom da de var fire og ni måneder gamle.

Foreldrene forstyrrer barnet

– Det er viktig å la barnet få sove på samme rom som foreldrene den første tiden slik at de kan utvikle nærhet og tilknytning. Det gjør det også lettere å amme om natten sier Mari Hysing ved Uni Research Helse i Bergen til forskning.no

Det er altså liten tvil om at både foreldre og barn har godt av å sove i nærheten av hverandre den første tiden.

Forsker Mari Hysing. (Foto: Uni Research Helse)

Men Hysing er enig med de amerikanske forskerne at etter seks måneder kan det forstyrre søvnen til barnet. Det er blant annet større sjanse for å havne i senga til foreldrene hvis de sover på samme rom. Og tidligere forskning viser at spedbarn som sover i senger ment for voksne, kan ha opptil 40 ganger større risiko for å bli kvalt

– De fleste barn mellom 0 og ett år sover både tungt og lett i sykluser gjennom natten. De vil derfor være våkne ganske mange ganger i løpet av natten, sier Hysing.

– Det som kan skje er at foreldrene forstyrrer barnas søvn ved å gripe inn dersom de knirker og gråter litt før de finner tilbake til søvnen igjen i disse stadiene, forklarer hun. 

– Men kanskje hadde ungen sovnet hvis de hadde gitt henne litt tid.

Foreldrene må være bevisste

Den nye amerikanske forskningen bekrefter en norsk studie som ble gjennomført med utgangspunkt i Den norske mor og barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet. Nemlig at både barn og voksne får dårligere søvn av å sove på samme rom.  

Det er likevel ganske kontroversielt å mene at barnet skal ut fra rommet etter seks måneder. Her er det fortsatt store uenigheter både i Norge og i USA.

Til tross for den nye forskningen, mener Hysing det blir for strengt å oppfordre alle foreldre til å ha egne barnerom til seks måneder gamle babyer. Ikke alle har råd til en leilighet med ekstra rom.

Forskeren mener det heller er viktig at foreldrene er bevisste på barnets søvn om natten. De bør la barnet gradvis øve seg på å sovne på egen hånd.

– Selv om det pludres og knirkes i sengen ved siden av, kan det godt hende barnet sovner igjen av seg selv, avslutter Hysing.

Referanse:

Ian M. Paul m.fl: Mother-Infant Room-Sharing and Sleep Outcomes in the INSIGHT Study. Pediatrics. Juni 2017. DOI: 10.1542/peds.2017-0122. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS