Halvparten av de 942 studentene som ble uteksaminert fra Norges Handelshøyskole våren 2015, har et utvekslingsopphold bak seg. (Foto: NHH)

Verdensvante Bergen-studenter

Bergen har i århundrer vært en internasjonal by, noe gode bergensere vet å briske seg med. Nå viser ferske undersøkelser at vestlandshovedstaden stikker av med samtlige pallplasseringer når vi måler hvor internasjonale norske studenter er.

Fakta

Andel med utvekslingsopphold i løpet av studietiden blant studenter som fullførte lavere eller høyere grad våren 2015:

  1. Norges Handelshøyskole: 50 prosent (942 studenter)
  2. Universitetet i Bergen: 27 prosent (1883 studenter)
  3. Kunst- og designhøgskolen i Bergen: 26 prosent (114 studenter)
  4. NTNU: 26 prosent (2882 studenter)
  5. Høgskolen i Volda: 23 prosent (423 studenter)
  6. Universitetet i Oslo: 19 prosent (3187 studenter)

Listen viser de seks med høyest andel. Resultatlisten gjelder institusjoner som hadde minst 100 ferdige kandidater våren 2015, noe som betyr at de aller minste institusjonene er tatt ut.

Ingen norske høyskoler og universiteter sender ut flere studenter på utveksling i utlandet enn de bergenske. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har analysert ferske tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og gjort egne utregninger:

Hvor mange fullførte en grad våren 2015 – og hvor stor andel av disse hadde et utvekslingsopphold utenlands i løpet av studiene?

Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen troner øverst. Halvparten av de 942 studentene som ble uteksaminert våren 2015, har et utvekslingsopphold bak seg.

Bare må ha det

– De som er studenter i dag, skal senere ut i et næringsliv som preges mer og mer av globalisering. Da trengs språkkunnskaper, kulturforståelse og kjennskap til andre land, sier prorektor Sunniva Whittaker ved NHH.

– Vi opplever at utvekslingsopphold utenlands nå er noe man bare må ha. Har man det ikke, mangler man noe helt sentralt.

Hun mener internasjonal erfaring bare blir viktigere og viktigere nå som arbeidsmarkedet endrer seg.

– Det blir viktigere å skaffe seg et fortrinn, noe internasjonal erfaring gir, sier Whittaker.

Ifølge henne ligger det egentlig i økonomifagenes natur å legge til rette for internasjonale erfaringer.

– Vi vet at arbeidsgivere både her hjemme og ute vektlegger internasjonal erfaring. Derfor er også internasjonalisering et satsingsområde i NHHs strategi, sier Whittaker.

Hun viser til at norske selskaper orienterer seg stadig mer globalt, og at markedet er stadig mer globalt.

UiB vil sende flere

Bak suverene NHH følger universitetet i Bergen (UiB). Av 1833 eksaminerte studenter, har 27 prosent vært på utvekslingsopphold. Anne Christine Johannessen, UiBs viserektor for internasjonalisering, er fornøyd med plasseringen, men vektlegger at ambisjonene ligger høyere.

– Innen 2022 skal minst 40 prosent av studentene våre ha et utenlandsopphold på minst tre måneder, sier hun.

Mange tiltak må til. Ny handlingsplan for internasjonalisering er på vei. Målet er blant annet bedre utvekslingsavtaler.

– Så skal vi jobbe særlig med de vitenskapelig ansatte. Vi må høyne bevisstheten om hvordan de kan stimulere flere studenter til å reise ut. Og vi må se til at alle studieplaner reelt legger til rette for et semester utenlands, sier Johannessen.

Internasjonal kunst

Bak UiB følger enda en bergensk institusjon: Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), hvor 26 prosent av 114 uteksaminerte hadde utvekslingsopphold. Tale Vik, internasjonal koordinator på KHiB, forteller at skolen har hatt stabilt høye mobilitetstall i mange år. Hun ser flere forklaringer.

– Vi har et veldig internasjonalt læringsmiljø. Store deler av studentmassen og fagstaben er rekruttert internasjonalt. Dette i seg selv virker motiverende og inspirerende på studentene våre. Om lærerne ikke bare legger til rette for utvekslingsopphold, men i tillegg er aktive pådrivere, så gir det effekter, sier Vik.

KHiB har to studieprogram: kunst og design. Særlig kunstprogrammet er internasjonalt, om lag halvparten av studentene er utenlandske.

– De kreative fagene er i sin natur internasjonale. Ikke er man så sterkt avhengig av verbalt språk heller. Vi ser også at mange av våre studenter har behov for å bygge nettverk både nasjonalt og internasjonalt, med tanke på framtidig arbeidsliv. Da passer utveksling godt inn, sier Vik.

Også på NTNU hadde 26 prosent av studentene som ble uteksaminert våren 2015, et utvekslingsopphold bak seg.

– Nettverk er viktig

– Vi ser tydelig at studentene som reiser ut, får økonomifaglig utbytte og dessuten bedre språk- og kulturforståelse, sier Sunniva Whittaker, prorektor ved NHH. (Foto: Eivind Senneset, NHH)

Tilbake til suverene NNH: Hvordan klarer akkurat de å sende ut så mange studenter?

Whittaker forklarer det med at NHH har jobbet målrettet over mange år. De har tilrettelagt studieprogrammene slik at det skal være enkelt å få til et utvekslingsopphold. De har avtaler med om lag 170 institusjoner over hele verden.

– Vi har avtaler med de beste handelshøyskolene i verden. Den aller viktigste forklaringen er nok likevel at vi deltar i to internasjonale nettverk.

Det ene er CEMS, et nettverk med 30 internasjonale toppskoler. Det andre er PIM (Partnership in International Management), som består av 60 institusjoner som møtes jevnlig og da diskuterer blant annet utveksling av studenter.

Tar ikke av

Whittaker sier hun er glad for at NHH topper listen av utreisende studenter, men ser ingen grunn til å ta av.

– Internasjonalisering er noe alle verdens handelshøyskoler driver med, og høy grad av studentutveksling er et mål for alle. Enkelte handelshøyskoler har 100 prosent utveksling, som noen i Østerrike og Russland, hvor utveksling er obligatorisk.

– Skoler i andre land, som Storbritannia, har knapt utveksling i det hele tatt. For oss er det mer relevant å sammenligne oss lignende høyskoler i andre land, og da ligger vel vi midt på treet, sier Whittaker.

– Det betyr at dere satser på å sende enda flere ut på utveksling?

– Ja, vi jobber stadig med å forbedre utvekslingstilbudet vårt og finne nye, gode partnere. Nå har vi begynt å legge til rette for internasjonale internships også. Dessuten jobber vi nå systematisk med å få til enda tettere kobling mellom internasjonalt forskningssamarbeid og utveksling, sier Whittaker.

Powered by Labrador CMS