Norsk utdanning goes international

Stadig flere norske elever og studenter tar utenlandsopphold. Hele 21 prosent av norske studenter er nå i utlandet i løpet av studietiden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norge har allerede innfridd Bologna-målet for 2020 om at minst 20 prosent av studentene skal ha et utenlandsopphold. (Illustrasjonsfoto: SIU)

Fakta

I SIUs årlige mobilitetsrapport beskrives og analyses elev- og studentmobilitet fra og til Norge.

Mobilitetsrapporten 2012 er basert på SIUs egen programforvaltning og statistikk fra Lånekassen, DBH, NIFU, FIVAI, OECD og Europakommisjonen.

Les mer: Mobilitetsrapport 2012, Senter fot internasjonalisering av utdanning.

I skoleåret 2012–2013 kommer om lag 6500 norske skoleelever til å studere i utlandet, viser beregninger gjort ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Dette gir en økning på drøyt åtte prosent fra året før.

Blant utreisende elever i Vg2 er USA det klart mest populære landet. Omvendt kommer det flest innreisende elever fra Tyskland, Frankrike og Italia.

Flere gradsstudenter

I 2011–2012 var det 15 300 norske gradsstudenter i utlandet. Dette gir en økning på åtte prosent fra året før. Over halvparten drar til en av de tre mest populære destinasjonene, som er Storbritannia, Danmark og Polen.

En gradsstudent betegner her en student som tar en hel grad i utlandet.

Flere delstudenter

I 2011–2012 var det drøyt 8100 norske delstudenter i utlandet, en økning på seks prosent fra året før. Knapt en tredel (31 prosent) velger et europeisk land. Om lag 20 prosent velger Nord-Amerika, og nesten like mange velger Afrika.

En delstudent betegner her en student som tar deler av sitt studium i utlandet.

– Europa er en sentral samarbeidsarena for norske institusjoner og fagmiljø når det gjelder forskning. Det bør derfor arbeides for at studenter og læresteder i større grad bruker de mulighetene som finnes også for studentutveksling til Europa, sier SIU-direktør Alf Rasmussen.

Flere innreisende studenter

I 2011–2012 var det over 9000 studenter med utenlandsk statsborgerskap i Norge, en økning på hele 15 prosent. Flest studenter kommer fra Russland, fulgt av Sverige og Tyskland.

Andelen studenter i Norge med utenlandsk statsborgerskap har det siste tiåret steget fra 4,4 til 7,7 prosent av den totale studentmassen i Norge.

– Dette er positivt med tanke på «internasjonalisering hjemme», som er spesielt viktig for de nesten 80 prosent norske studenter som ikke har noe utenlandsopphold i løpet av studietiden, sier Alf Rasmussen.

– En forutsetning for at de internasjonale studentene skal gi nye impulser og øke kvaliteten på utdanningen ved norske læresteder, er at de integreres i faglige og sosiale opplegg som også omfatter norske studenter, legger han til.

Bologna-målet innfridd

– Norge har allerede oppfylt Bologna-målet for 2020 om at minst 20 prosent av studentene skal ha et utenlandsopphold. Det blir da et spørsmål om mer oppmerksomhet skal rettes mot andre sider ved mobiliteten enn volumet, sier Alf Rasmussen.

Han viser eksempelvis til kvalitetssikring av mobilitetsavtaler, tettere kobling av utdannings- og forskningssamarbeid, bedre balanse mellom inn- og utreisende studenter til og fra spesifikke land, og prioritering av visse samarbeidsland, utdanninger eller fagområder

– Dette blir det opp til de enkelte lærestedene å ta stilling til, ut fra sine overordnede strategier og innenfor de normative og økonomiske rammene som myndighetene setter, sier Alf Rasmussen.

Powered by Labrador CMS