Skallet avgjør krillens egenskaper

Avskallet krillmel i fôr til laks gir bedre vekst og bedre fordøyelse av næringsstoffer enn hel krill.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Antarktisk krill. (Foto: Wikimedia Commons, se lisens her)

Avskallingen fører også til lavere innhold av fluor, og kan dermed gjøre krillen bedre egnet i laksefôr.

Det er noen av funnene i doktoravhandlingen til Jon Øvrum Hansen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Den totale biomassen av antarktisk krill er trolig verdens største av en enkelt art og er en lovende ingrediens for bruk i fiskefôr. Krill har en balansert aminosyreprofil og fettet i krill er rikt på fosfolipider, med høyt innhold av omega-3-fettsyrer.

Krill gir også fiskefôret god smak.

Over 30 prosent krill i fôr

Forsøk viste at laks i sjø som fikk en høy andel avskallet krill, hadde bedre vekst og hadde en tendens til å fordøye fett bedre enn laks som fikk hel krill. I forsøk med gradert utbytting av fiskemel av høy kvalitet med krillmel, ga 32 prosent avskallet krillmel i fôret best vekst hos laksen.

Jon Øvrum Hansen. (Foto: Janne Karin Brodin)

Men med krillen får fisken også i seg mye fluor. Forsøkene Øvrum Hansen gjennomførte tyder ikke på at det har uheldige konsekvenser, men de åpner for nye spørsmål.

Alle diettene med krill til laks i saltvann ga milde til moderate forandringer i nyrevev. Men de ga ingen slike vevsforandringer i tilsvarende forsøk i ferskvann, selv om fluor har langt høyere biotilgjengelighet i ferskvann. Det var derfor ikke fluor som skapte disse forandringene.

I samsvar med andre studier, bekreftet Øvrum Hansens forsøk at fluor fra krill nesten ikke ble tatt opp av laks i sjøvann. Fluor fra krill dannet uløselige forbindelser med kalsium, som det er overskudd av i sjøvann, og ble skilt ut i avføringen.

Forsøkene viste også at det samme enkelt kan oppnås ved å sette kalsium til fôret til fisk i ferskvann.

Booster veksten

Krill i fôr til laks førte til en forbigående økning i veksthastighet hos laks, sammenlignet med fôr med fiskemel av høy kvalitet som eneste proteinkilde. Denne responsen skyldes trolig at krillmelet stimulerer fiskens appetitt.

Basert på dette tror Jon Øvrum Hansen at en boost med krill i fôret er bra.

– I vintermåneder med dårlig fôropptak kan krill i fôret gir økt appetitt og overlevelse. Det kan også bety at laksen som får krill kommer på forskudd i ernæringsstatus før det produktive sommerhalvåret, sammenlignet med laks som ikke får krill, sier Øvrum Hansen.

Bakgrunn:

Jon Øvrum Hansen, Antarktisk krill (Euphausia superba) som råvare i fôr til laksefisk med fokus på skallfraksjonen og fluor, Ph. D-avhandling

Les mer hos Aquaculture Protein Centre 

Powered by Labrador CMS