Har du ikke lyst på sex? Kvinner i langvarige forhold har høyere risiko for lav sexlyst, viser ny dansk studie. (Illustrasjonsfoto: Ana Blazic Pavlovic / Shutterstock / NTB scanpix)

Kvinner mister sexlysten i lange parforhold

Kvinner som har vært i et parforhold i mer enn syv år, har fem ganger så høy risiko for å oppleve lav sexlyst sammenlignet med kvinner i parforhold som har vart mindre enn to år, viser ny dansk studie.

«Gammel kjærlighet ruster ikke», lyder et klassisk ordspråk. Men sexlysten kan godt bli rusten.

En ny dansk studie viser at det kan gå utover kvinners sexlyst når parforholdet har vart i flere år.

– Kvinner som har vært i et parforhold i mer enn syv år, har en femdobling av risikoen for lav lyst, sammenlignet med kvinner som har vært i et parforhold i mindre enn to år, forteller Sarah Wåhlin-Jacobsen, som er lege og doktorgradsstudent ved Sexologisk Klinik ved Rigshospitalet i København.

Hun er hovedforsker på den nye studien, som nettopp er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Sexual Medicine.               

Sexlyst er størst i begynnelsen av forhold

Den nye studien bygger på studier av 428 danske kvinner som fortsatt ikke hadde nådd overgangsalderen.

Forskerne ba kvinnene svare på en rekke spørsmål om parforhold, psykisk trivsel og seksuell funksjon – inkludert om de opplevde lav sexlyst.

Blant de kvinnene som hadde vært i et parforhold i to til syv år, fant forskerne tre ganger så høy risiko for lav sexlyst som blant kvinner i parforhold som har vart kortere tid enn to år.

– Det lyder kanskje mye når man først hører det. Men de fleste vil nok kjenne igjen at sexlysten var størst da de nettopp hadde møtt partneren sin. Så noen vil nok tenke at det er ganske naturlig at lysten faller i med tiden, sier Wåhlin-Jacobsen.

Sexlyst faller med alderen

Sarah Wåhlin-Jacobsen påpeker at studien ikke kan gi svar på hvorfor sexlysten faller med årene.

– Kanskje sex etter noen år kanskje ikke er så spennende og nytt som i begynnelsen av et parforhold. Det kan være derfor kvinner opplever at lysten faller, sier Wåhlin-Jacobsen.

I det hele tatt viser flere studier at både menn og kvinners sexlyst faller med alderen.

– Vi har tidligere gjennomført studier av både menn og kvinner hvor vi spurte om hvor mye lyst de opplevde. Vi kan se hos både menn og kvinner at de opplever mindre lyst når de blir eldre. Men det er hele tiden en forskjell på menn og kvinner. Menn rapporterer hele tiden mer lyst enn kvinner i den samme aldersgruppen, forteller Wåhlin-Jacobsen.

Når har man «normal» sexlyst?

Ifølge Wåhlin-Jacobsen finnes det ikke noen vitenskapelig definisjon for «normal» sexlyst – eller lav sexlyst.

For noen vil det være helt fint å ha lyst på sex en gang i måneden – for andre vil det oppleves som lav sexlyst.

Derfor bygger den nye studien blant annet på kvinnenes egen opplevelse av om de har lav sexlyst eller ikke.

Oppfatningen av «normal» sexlyst kan imidlertid være veldig avhengig av partneren, understreker Wåhlin-Jacobsen.

– Det er mange par der manglende lyst hos kvinnen ikke handler om at hun har mindre sexlyst enn normen. I stedet kan det handle om at det er lystforskjell i paret. Hvis partneren har mer lyst enn henne, så kan hun oppleve at hun har et problem, forteller Wåhlin-Jacobsen.

Overdreven oppfatning av partners sexlyst

Det er imidlertid ikke alltid det virkelig er snakk om en lystforskjell, selv om kvinnen kanskje tror det. Gjennom arbeidet på den sexologiske klinikken har Wåhlin-Jacobsen opplevd at noen kvinner har et overdrevet bilde av hvor ofte partneren har lyst på sex.

– Det er en vanlig myte at menn har lyst på sex hele tiden, men at det samme ikke gjelder for kvinner. Det kan til dels henge sammen med at det historisk sett har vært forbudt for kvinner å vise lyst – det var noe man skulle skjule, sier hun.

Fakta

Lav sexlyst er et av de vanligste seksuelle problemene blant kvinner.

En ny studie viser at kvinner i langvarige parforhold har mye høyere risiko for å oppleve lav sexlyst enn kvinner i forhold som har vart kortere enn to år.

I noen tilfeller kan problemene skyldes at det er forskjell på hvor ofte kvinnen og partneren hennes har lyst på sex.

– Vi vet at de fleste menn ikke går rundt og har lyst på sex hele tiden. Men i behandlingen møter vi kvinner som tror at det er slik. Derfor opplever kvinnen det som et problem at hun kanskje bare har lyst en gang i måneden. Men når man så snakker med partneren, er det helt fint for ham å ha sex en gang i måneden. Det kan være en misforståelse av det andre kjønnets lyst.

Ifølge Christian Graugaard, som er professor i sexologi, er den nye studien en viktig påminnelse om at begjær og sexlyst handler om mer enn bare biologi og hormoner.

– Studien viser at også parforholdets lengde og kvinnens sinnsstemning har innflytelse på lysten, sier Graugaard, som ikke har vært en del av den nye studien, men forsker på seksualitet ved Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet.  

Slik vekker man sexlysten

Lav sexlyst er et av de vanligste seksuelle problemene blant kvinner. Tidligere studier har vist at omkring hver tiende kvinne plages av manglende sexlyst.

Men hva kan man egentlig gjøre når sexlysten forsvinner – eller kanskje aldri riktig har vært der?

I første omgang handler det om å finne ut hva som er årsaken, forteller Sarah Wåhlin-Jacobsen.

– Hvis det er noe som hemmer lysten, gjelder det selvfølgelig å fjerne den faktoren. Det kan være bivirkninger fra medisiner, sykdom, angst, depresjon eller stress. Det handler om å fjerne de hemmende faktorene og hente inn de stimulerende faktorene, forklarer Wåhlin-Jacobsen, som selv er med på å behandle manglende sexlyst på den sexologiske klinikken ved Rigshospitalet.

Sexologisk behandling eller parterapi kan nettopp hjelpe på sexlysten og gi nye redskaper til hvordan begjæret kan bli vekket igjen, forteller Wåhlin-Jacobsen.

– Behandlingen er basert på samtaleterapi i kombinasjon med øvelser som kvinnen gjennomfører hjemme. Øvelsene kan være berøringsøvelser som hun skal utføre selv eller sammen med partneren, sier Wåhlin-Jacobsen.

– Det handler om å studere lysten sin og finne ut hvordan man skaper gode rammer for at lysten kan bli vekket og få lov til å vokse.

Referanser:

Sarah Wåhlin-Jacobsen mfl: «Androgens and Sexual Dysfunctions In Premenopausal Women», Journal of Sexual Medicine, 2017. Sammendrag.

Eplov L mfl: «Sexual Desire in a nationally representative Danish population», Journal of Sexual Medicine, 2007. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.                

Behandling av kvinners manglende sexlyst

Behandlingen av problematisk mangel på sexlyst er avhengig av årsaken.

Viktige elementer i behandlingen er informasjon, åpenhet/dialog i parforholdet og eventuelt opplæring i seksualteknikker.

Livsstilsendringer kan være aktuelle i form av bedre stresshåndtering, tid nok til hvile, nedsatt alkohol- og tobakksbruk og regelmessig trening.

Medisinsk behandling av lav sexlyst har liten eller ingen effekt.

Sexologisk behandling (eventuelt i form av samlivs- eller parterapi) kan være på sin plass i alvorlige tilfeller.

Behandlingen kan skje på offentlige sexologiske klinikker, hos spesialutdannede privatpraktiserende leger eller hos en terapeut man selv finner og betaler.  

Kilde: sundhed.dk

Powered by Labrador CMS