Om lag 400 000 danske kvinner tar p-piller. Bør de ta pause fra pilleinntaket noen ganger for å unngå blodpropp eller andre skadevirkninger? (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Spør en forsker: Bør jeg ta en pause fra p-pillene?

P-piller beskytter mot graviditet. Men hvis en kvinne i en periode ikke er seksuelt aktiv, blir hun jo ikke gravid. Bør hun da ta en pause fra hormonene i p-pillene? 

Fakta

Omkring 400 000 danske kvinner bruker p-piller. Det er om lag en tredjedel av alle kvinner mellom 15 og 44 år.

P-piller kan være en medvirkende årsak til såkalt venøs tromboembolisk sykdom (VTE) eller venøs trombose. Det er typisk blodpropp i beina eller lungene.

Fakta

  • Blant 20-årige kvinner som ikke bruker p-piller, er det hvert år om lag 1–2 tilfeller av venøs trombose per 10 000.
  • Hos 20-årige kvinner som bruker 1.- og 2.-generasjons p-piller, er risikoen tre ganger høyere. Det er 3–6 tilfeller per 10 000 kvinner.
  • Ved bruk av de nye 3.- og 4.-generasjons p-pillene er risikoen seks ganger høyere. Det er 6–12 tilfeller per 10 000.
  • Risikoen er enda høyere hvis man er gravid. Dyp venøs trombose forekommer altså i 0,5–3 av 1000 graviditeter.
  • Risikoen for blodpropp er om lag 50 prosent høyere det første året med bruk av p-piller. De risikoene som er angitt ovenfor, gjelder det første år.
  • Med alderen stiger risikoen for blodpropp. Risikoen er også høyere, hvis man er overvektig eller er arvelig disponert.

P-piller og kreft

Langvarig p-pille-bruk senker risikoen for kreft i blant annet tykktarm, eggstokker og livmor, viser forskning.

Hos kvinner som har en virusinfeksjon med HPV, gir p-piller en lett økt risiko for livmorhalskreft.

Hundretusenvis av norske kvinner tar hver dag en p-pille. De forhindrer graviditeter og kan bøte på uregelmessig og smertefull menstruasjon. Men likevel: Er det sunt å ta hormonpiller daglig over mange år?

Bør man ikke ta pause noen ganger, for eksempel i perioder uten et aktivt sexliv?

Marie Jørgensen og venninnene hennes har fått forskjellige svar hos leger og gynekologer: «Noen sier at det er sunt å ta en pause noen ganger. Andre leger fraråder det. Er det best å bare fortsette, uansett hvordan sexlivet er?» skriver Marie i en e-post.

Aborter er verre

Den første forskeren vi spør om dette, er Charlotte Wilken Jensen. Hun er overlege på gynekologisk/obstretisk avdeling ved Hvidovre Hospital og leder av Sex og Samfunns prevensjonsklinikk.

På klinikken møter hun ofte kvinner som vurderer å slutte med p-piller i en periode, for eksempel fordi de ikke lenger har kjæreste. Jensen fraråder det.

– Vi ser altfor ofte at kvinner opplever uønskede graviditeter når de tar pause fra p-pillene. Det er ikke morsomt å ta abort, sier Jensen.

Hvis du tar en pause fra p-pillene, kan det også føre til at du blir nervøs og holder deg unna nye eventyr, advarer hun.

– Hvis du har lagt p-pillene på hylla, kan du bli redd for å bli gravid og derfor unngå å kaste seg ut i noe nytt. Man skal ikke gå og være avholdende, sier Jensen.

Risiko for blodpropp

For kvinner som tar p-piller, er det en litt høyere risiko for å få blodpropp, viser undersøkelser. Men det betyr ikke at det er lurt å ta en pause.

Risikoen er nemlig høyest i de første månedene etter at kvinnen starter med pillene. Deretter faller den raskt, viser forskning.

– Hvis hun tar pause i tre måneder eller mer, blir risikoen for blodpropp økt i det første år etter at hun begynner igjen, sier Jensen.

Den som har lagt p-pillene på hyllen, blir kanskje redd for nye eventyr på den seksuelle fronten. – Man skal ikke gå og være avholdende, mener Charlotte Wilken. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

– Det er ingen helsemessige fordeler ved å ta pause fra p-pillene og så begynne igjen etter noen måneder. Tvert imot.

Overlege: Pauser er risikofritt

Vi ringer også til en annen forsker som vet mye om hormonprevensjon og risikoen for blodpropp. Øjvind Lidegaard er overlege på Gynekologisk klinikk ved Rigshospitalet og professor ved institutt for klinisk medisin ved Københavns Universitet.

I 2011 sto han bak en stor studie som viste at det er en mye høyere risiko for blodpropp hvis man tar de nyeste p-pillene på markedet (3. og 4. generasjon).

Vi spør om det kan senke risikoen å ta en pause fra p-pillene:

– Hvis noen i en lenger periode – minst et halvt år – ikke har behov for p-piller, er det en god idé å ta en pause. Da unngår de risikoen ved bruken, svarer Lidegaard.

Risiko stiger ved langvarig bruk

Risikoen for blodpropp er opptil 50 prosent høyere i det første halve året etter at man begynner med p-piller. I det følgende året faller risikoen mot et stabilt – men litt høyere – nivå sammenlignet med de som ikke bruker p-piller.

Hvis en kvinne tar en pause i noen måneder, vil risikoen bli litt høyere når hun begynner igjen. Samlet sett er risikoen for blodpropp høyere jo lenger hun bruker p-piller:

– For det er ingen økning i risikoen i den perioden de ikke tas, sier Lidegaard.

Han legger til at det ikke er noen ekstra risiko ved å skifte fra én type p-piller til en annen.

Pauser frarådes

Vi er altså tilbake til utgangspunkt: forvirret og ikke særlig mye klokere. Vi må snakke med flere.

Vi får fatt i Thomas Larsen, som er overlege ved gynekologisk/obstetrisk avdeling ved Aalborg Universitetshospital og nestleder i Dansk Selskab for Obstetrikk og Gynækologi.

– Det er ingen medisinske grunner til å ta pauser fra p-piller. Det er riktig at risikoen for blodpropp faller ved bruk av færre p-piller. Men en graviditet øker risikoen enda mer. I praksis anbefaler vi ikke pauser, sier Larsen.

Risikoen for blodpropp er om lag 4–6 ganger høyere under graviditet.

Senker ikke fertiliteten

Thomas Larsen avviser også en annen bekymring han ofte møter hos kvinner.

– Det er noen som tror at det er vanskeligere å bli gravid hvis de har tatt p-piller i mange år. Noen vurderer å ta en pause får å sikre at hormonproduksjonen fungerer som den skal. Men forskning viser at langvarig bruk av p-piller ikke påvirker fertiliteten, sier Larsen.

Gjentatte pauser ikke tilrådelig

Det ser altså ut til at det ikke nødvendigvis er noen fordeler ved å ta pauser.

For sikkerhets skyld ringer vi til Kresten Rubeck Petersen. Han er overlege ved den gynekologisk/obstretiske avdelingen ved Syddansk Universitetshospital. Vi lar ham fått det siste ordet:

– Det er ikke en god idé å ta pauser, og så starte opp igjen etter for eksempel tre–seks måneder. Risikoen for blodpropp økter særlig i den første tiden etter at man starter på pillene igjen, sier Petersen.

– Små, gjentatte pauser er ikke tilrådelig, men jeg kan ikke utelukke at det kan være fornuftig med en pause i en lengre periode, altså i et år eller mer, sier han.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS