Barnløshet blir stadig vanligere både i Norge og resten av verden. Data om nesten 8000 norske menn og kvinner viser nå at det er en sterk sammenheng mellom hva slags samlivserfaring du har tidlig i voksenlivet og om du senere bli forelder til et barn.  colourbox
Barnløshet blir stadig vanligere både i Norge og resten av verden. Data om nesten 8000 norske menn og kvinner viser nå at det er en sterk sammenheng mellom hva slags samlivserfaring du har tidlig i voksenlivet og om du senere bli forelder til et barn. colourbox

Kjærestefortiden din påvirker om du får barn

Har du har hatt et kort samboerskap tidlig i livet og senere gått inn i et langvarig forhold, er det svært lite sannsynlig at du blir barnløs, viser norsk studie. 

Om du derimot har flere samboerforhold bak deg og i tillegg har bodd mye tid som singel, er det stor sannsynlighet for at du blir barnløs.

Sammenhengen er spesielt sterkt for menn og for kvinner med høy utdannelse.

forskning.no har tidligere skrevet om at nesten hver fjerde norske mann nå blir barnløs og at 13 prosent av norske kvinner ikke får barn.

Barnløse og ikke-barnløse

Rannveig Kaldager Hart er forsker hos Statistisk sentralbyrå (SSB). Hun har kikket nærmere på data om nesten 8000 norske menn og kvinner. De ble blant annet spurt om de har ett eller flere samliv bak seg.

– Jeg grupperte samlivshistorier som ligner hverandre. Det vil si at jeg grupperte folk sammen etter antall samliv de har vært gjennom, antall samlivsbrudd og når i livet samliv er inngått og oppløst, forteller Hart.

SSB-forskeren fant på denne måten to grupper som pekte seg klart ut. I den første gruppen er individene sjelden barnløse. I den andre gruppen er individene ofte barnløse.

Prøvesamboerskap og seriesamboerskap

I den første gruppen er menn og kvinner som har vært gjennom ett kort samliv, gjerne i begynnelsen av 20-årsalderen. Forholdet var for mange et prøvesamboerskap. Senere har de levd i et langt og stabilt samliv med en annen person. Denne gruppen er det altså som nesten ikke er barnløse.

I den andre gruppen, som altså har betydelig høyere barnløshet, fant SSB-forskeren de som enten har flere samliv bak seg eller som har levd lenge alene etter at det første samlivet ble oppløst

Bare personer som er helt uten erfaring med samliv, eller nesten helt uten erfaring med samliv, er oftere barnløse.

Gjelder også dagens unge

SSB-forskeren så på nordmenn født mellom 1928 og 1962. Altså personer som i dag er godt voksne og som stort sett har fått de barna vi kan regne med at de vil få i løpet av livet.

Men er dette gyldig også for dagens unge?

Rannveig Kaldager Hart er forsker hos Statistisk sentralbyrå (SSB). Hun finner at sammenhengen mellom samlivserfaring og det å senere få barn er spesielt sterk for menn og for kvinner som har tatt høyere utdannelse.  (Foto: Studio Vest AS/SSB)
Rannveig Kaldager Hart er forsker hos Statistisk sentralbyrå (SSB). Hun finner at sammenhengen mellom samlivserfaring og det å senere få barn er spesielt sterk for menn og for kvinner som har tatt høyere utdannelse. (Foto: Studio Vest AS/SSB)

– Samliv og samlivsbrudd er blitt stadig vanligere. Det er ingen spesiell grunn til å tro at mønsteret er annerledes for dem som er unge voksne i dag, mener Rannveig Kaldager Hart.

Planlegger seg til barnløshet

Hvorfor er sammenhengen hun har funnet spesielt sterk for menn og for kvinner som har fullført høyere utdannelse?

– For menn er det vanskelig å si noe sikkert. Når det gjelder kvinner med høyere utdannelse, så vet vi at dette er en gruppe som oftere enn andre kvinner planlegger fruktbarheten sin. Det kan gjøre at de er forsiktige med å få barn utenfor stabile forhold.

Forskeren legger til at barnløshet blant høyt utdannede kvinner, er enda en god del vanligere i andre vestlige land enn i Norge.

– I Norge har vi velferdsordninger som gjør det lettere å kombinere jobb og familie, det gjelder både for menn og kvinner. Det kan bidra til at norske høyt utdannede kvinner får så pass mange barn som de gjør, sier Rannveig Kaldager Hart.

Seriesamboerskap og sosioøkonomisk status

I studier gjort i Storbritannia og USA er det slått fast at seriesamboerskap er sterkt knyttet til lav inntekt og lav utdannelse, altså at personer som har vært gjennom flere korte samboerforhold oftere enn andre har lav sosioøkonomisk status.

Rannveig Kaldager Hart har sett etter det samme i de norske dataene. Men hun finner ikke noen slik sammenheng her.

SSB-forskeren tror forklaringen kan ligge både i kulturelle forskjeller mellom USA og Norge, og i bedre økonomiske velferdsordninger i Norge. 

Referanse:

Rannveig Kaldager Hart: «Union dissolution and childlessness:
New insights from sequence analysis»
, Discussion Papers no. 823, SSB, oktober 2015. Sammendrag

Powered by Labrador CMS