Mannens orgasme har en enkel fysisk funksjon – den sørger for å sprute sædcellene inn i hunnen, og er følgelig helt nødvendig for befruktningen. Men kvinners orgasme? Hva i all verden skal vi med den? (Illustrasjonsfoto: charnsitr, Shutterstock, NTB scanpix)

Kommentar: Hvorfor får kvinner orgasme?

Menns orgasme har en åpenbar funksjon – mens biologene har større problemer med å finne rasjonelle forklaringer for kvinnens. Noen ser derfor kvinners orgasme som et mysterium – og overser den helt åpenbare forklaringen.

Darwin mente at kvinner styrer evolusjonen gjennom sine seksuelle lyster og preferanser. Dette provoserte hans kolleger, hvilket jeg beskrev i anledning Darwins fødselsdag den 12. februar.

Nå en måned senere, er vi kommet til 8. mars – kvinnedagen – og det er betimelig å trekke fram enda et av evolusjonsbiologiens seksuelle «mysterier» - hvorfor i all verden har kvinner orgasme?

Tilsynelatende er det uforståelig. Mannens orgasme har en enkel fysisk funksjon – den sørger for å sprute sædcellene inn i hunnen, og er følgelig helt nødvendig for befruktningen. Men kvinners orgasme? Hva i all verden skal vi med den?

Allerede Sigmund Freud var på saken. Klitoris er senteret for barnets seksuelle lek med seg selv, slo han fast, og fortsatte med å fortelle at voksne kvinner ikke bør tukle med seg selv på den måten. De må derimot lære seg å flytte nytelsen opp i vagina – og slik oppnå moden, heteroseksuell vaginal orgasme. De som ikke klarte dette, var frigide mente han – altså følelsesmessig umodne.

Slik sett, var Freud på linje med evolusjonsbiologen, sosialisten, spiritisten og feministen Alfred Russel Wallace. Selv en mann med et så åpent sinn hadde problemer med å godta at kvinner gjør sine seksuelle valg ut fra lyst og smak alene – det måtte ligge noe evolusjonært fordelaktig under. Noe fysisk.

Darwin mente, som jeg skrev sist, imidlertid at hunnene gjorde sine valg på bakgrunn av sin estetiske sans. Dermed trengte ikke alt å være fordelaktig – det trengte bare å tilfredsstille hunnen.

Påfugl-mannen

I min forrige kommentar brukte jeg påfuglens hale som eksempel. Den rådende tolkning er at den latterlig vakre halen signaliserer god helse. Det samme gjelder for menns hakeparti, skjeggvekst og muskler, nattergalens vakre sang – og ti tusen andre attraktive mannlige trekk fra dyrenes verden.

Jeg forklarte sist at alle disse sekundære kjønnskarakteristikaene langt på vei signaliserer god helse – men at vi ikke kan utelukke at hunnenes estetiske sans også har spilt en rolle, og dermed har ført evolusjonen lenger enn dit den hadde kommet gjennom rene funksjonalistiske mekanismer. Altså at Darwin hadde mer rett enn Wallace.

Og før noen blir alt for fornærmet på mannens vegne, bør vi kanskje understreke at vi vet at mennesker ikke er påfugler. Hos oss er begge kjønn kresne i partnervalg – kvinner noe mer enn menn – men menn former likevel kvinners utseende, på samme måte som kvinner former mannens.

Vi er altså en nokså likestilt art, der begge kjønn både har noe å tape og noe å vinne i valget av partner. Dette viser seg blant annet i hvordan menneskehunner – ofte kalt «kvinner» - blir likere og likere hannene («mennene») i størrelse. Sjekk en gorillahunn, sammenliknet med en dominerende silverback. Hun er halve størrelsen – og lever i harem, beskyttet, men også dominert av den morske kjempen. Hos oss er det altså annerledes. Blant våre første forfedre, de som nettopp hadde klatret ned fra trærne, var det stor kjønnsdimorfisme. Hannene var mye større enn hunnene – slik vi ser det hos sjimpanser i dag. Men forskjellen hos oss har gradvis forsvunnet opp gjennom vår evolusjonære historie.

Uenige om orgasmen

Det er kanskje ikke overraskende at begge kjønn i en likestilt art får orgasme under samleie? Men så lenge vi ser verden med adapsjonismens briller – at alt i naturen skal ha en funksjon – må denne orgasmen forklares logisk. Vi må vise at orgasmen har en fordel. Mannens orgasme kan de jo, som jeg nevnte over, forklare både funksjonelt og evo-logisk: Den spruter sædcellene på plass. Men kvinnens, altså?

Den moderne oppmerksomhet rundt utviklingen av kvinners orgasme startet i 1979, med Donald Symons bok The Evolution of Human Sexuality.

Her tok han for eksempel for seg det litt pussige fenomen at også menn har brystvorter. De har jo ingen funksjon – hvilket vi velger å tro var grunnen til at Tarzan på denne tiden ble tegnet uten disse helt unødvendige fysisk attributter.

Symon mente menn har brystvorter, fordi de er så viktige for amming. Evolusjonen er altså fryktelig gira på brystvorter, og ettersom menn og kvinner i det store og hele er bygget over samme genetiske lest – har vortene dukket opp hos menn også. Vi kan godt kalle det en tilfeldighet, men den litt mer tekniske forklaringen er at menn og kvinner, gutter og jenter, har samme anatomiske struktur de to første månedene i mors liv. Mange trekk som berører begge kjønn, legges på plass i løpet av denne tiden.

Så også med orgasmen, tenkte Symon – men motsatt vei. Akkurat som menns brystvorter er homologe til kvinners, er kvinners klitoris en homolog struktur til menns penis – og så, hypotetiserte Symon – fulgte orgasmen med på lasset.  Kvinners orgasme som evolusjonær tilfeldighet – eller lykketreff, altså?

Det fantes flere indisier på at dette kunne ha noe for seg. For det første, at vaginal orgasme er vanskelig å oppnå, og for det andre, at kvinners orgasme ikke er knyttet til formering. Kvinner som aldri oppnår orgasme under sex, kan ha drøssevis med unger. Og omvendt.

Tilfeldighetshypotesen ble selvsagt ikke populær, verken blant feminister eller adapsjonister – og på 1980-tallet dukket det motsatte synet opp: Kvinners orgasme er en ekte tilpasning – en tilpasning som styrker parbinding. Couples that lay together, stay together. Orgasmen var der for å sikre avkommet i en trygg kjernefamilie.

Denne hypotesen mistet litt luft straks man innså at samme kvinnelige orgasme like lett kunne friste henne til å ha seg litt på si. Akkurat som mannen.

Andre forklaringer gikk i retning av at kvinnens orgasme hjalp til med befruktningen. De krampaktige bevegelsene i det det går for henne, skal i henhold til denne hypotesen pumpe sædcellene inn dit de skal.

Atter andre foreslo at forklaringen på at kvinner så vanskelig får vaginal orgasme er at kun de beste mannlige elskere gir henne disse – og at kvinner derfor vil foretrekke «gode menn» - med påfølgende evolusjonære konsekvenser. En form for seksuell seleksjon, med andre ord.

Alle disse forsøkene på forklaringer er i dag enten forkastet eller omdiskutert. Ingen har for eksempel funnet noen korrelasjon mellom det å være en god elsker – og det å ha fordelaktige biologiske egenskaper, som god helse, omsorg, styrke, mot, intelligens osv. Akkurat som man kan så tvil om at de påfuglhannene som har den største halen virkelig er den beste hannen å få unger med …

Og dermed er kvinnens orgasme fremdeles et «mysterium» - i betydningen: Ingen er helt enige om hvorfor den er her.

Tilfeldig orgasme

Personlig har jeg ingen problemer med å dra en påfuglhale på mannen. Vi kan tenke på kvinnens nytelse som en styrende faktor i utviklingen av visse deler av mannen –  form og størrelse på penis, adferd under samleiet, utseende - selv om dette ikke trenger å ha direkte evolusjonære fordeler. Det er bare å etablere estetikk og lysten på seksuell nytelse i seg selv som noe som ikke alltid er direktekoblet til naturlig utvalg – som utlagt i forrige kommentar.

Men det vi snakker om her er orgasmens opprinnelse – og da blir historien litt annerledes.

Jeg for min del mener vi må tilbake til Symon – og se utviklingen av kvinnens orgasme som et godt samspill mellom seksuell og naturlig seleksjon. Adapsjonister og feminister avviste tilfeldighetshypotesen – kvinners orgasme kan ikke være basert på noe så billig og banalt som en tilfeldighet – det må være noe mer, det må være en funksjon. Sa de.

Holdningen får meg til å lure på om de forstår evolusjon. Finnes det noe som helst i naturen som ikke har oppstått som en tilfeldighet? Nei. Evolusjonen er et samspill mellom tilfeldig variasjon og styrt, men ikke viljestyrt seleksjon. De tilfeldige mutasjoner som gjør deg mindre egnet til å overleve eller få levedyktig avkom – fører til at du og dine etterkommere forsvinner. Får du derimot en mutasjon som bedrer din overlevelsesevne – kan slekta og de nye egenskapene leve videre. Så enkelt.

Så, hvis kvinner «tilfeldigvis» får orgasme – slik menn «tilfeldigvis» får brystvorter – og dette er evolusjonært fordelaktig, vil det naturlige utvalg ta tak i dette, og etablere det i populasjonen.

Da gjenstår det bare å se om vi kan forestille oss en evolusjonær fordel, en funksjon – for eksempel at vi kan forestille oss at glede over og lyst til å ha sex, kan ha noen betydning for overlevelse og gjøre at du får flere, levedyktige barn.

Powered by Labrador CMS