Velger studier på engelsk

Norske utenlandsstudenter drar helst til land hvor de kan studere på engelsk. - Men Norge trenger flere som kan tysk og fransk, sier ekspert.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer dobbelt så mange Erasmus-studenter til Norge fra Europa enn motsatt. Norske delstudenter reiser helst til andre verdensdeler. Foto: (Foto: SIU)

Mobilitetsrapporten:

Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) sin årlige mobilitetsrapport beskriver og analyserer elev- og studentmobilitet ut og inn av Norge.

Rapporten er basert på tilgjengelig statistikk fra SIUs egen programforvaltning, samt fra Lånekassen, DBH, NIFU, FIVAI, OECD, Europakommisjonen og SIUs nordiske søsterorganisasjoner. 

Hvert år søker tusenvis av norske studenter lykken utenlands, enten som delstudenter eller gradsstudenter. En delstudent er en student som tar deler av graden utenlands, mens en gradsstudent tar hele graden i utlandet. 

Og det er de angloamerikanske landene som er mest populære, viser Mobilitetsrapporten for 2013, som er utarbeidet av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Særlig USA opplever økning.

Rapporten viser at gradsstudentene holder seg til Europa, mens delstudentene reiser lengre ut. To av tre norske delstudenter reiste til andre verdensdeler enn Europa i studieåret 2012- 2013. De tre mest attraktive landene var USA, Australia og Storbritannia.

- Trenger tysk og fransk

Blant gradsstudentene er bildet helt annerledes. Hele fire av fem norske gradsstudenter reiser altså til europeiske land.

De fleste velger land hvor de kan studere på engelsk eller skandinavisk, som Storbritannia og Danmark. USA er populær også for denne gruppen.

– Lånekassen gir norske studenter økonomisk frihet til å reise til land utenfor Europa, sier seniorrådgiver Dag Stenvoll på SIU. Foto: (Foto: SIU)

– Det er positivt at mange blir bedre i engelsk av å studere i disse landene. Samtidig er det synd at ikke flere velger strategiske samarbeidsland som Frankrike og Tyskland. Norge trenger flere som kan tysk og fransk for å fremme forbindelser innen næringsliv, arbeidsliv og politikk, sier Dag Stenvoll, seniorrådgiver i SIU.

Økonomisk frihet

Mobilitetsrapporten viser også at bare én av fire norske delstudenter reiste på Erasmus-opphold. Erasmus er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa og er en del av EUs program for livslang læring.

Det kommer dobbelt så mange Erasmus-studenter til Norge fra Europa enn motsatt. Flest kommer fra Tyskland, fulgt av Frankrike og Spania.

Stenvoll tror at dette har sammenheng med at norske studenter har bedre råd og flere finansieringsmuligheter enn studenter som kommer til Norge.

– Lånekassen er den viktigste finansieringskilden for norske studenter, og gir økonomisk frihet til å reise til land utenfor Europa gjennom støtte til skolepenger og annet. Andre europeiske studenter er i større grad avhengig av støtte fra foreldre eller programmer som Erasmus, sier Stenvoll.

– Samtidig er EUs utdanningsprogram Erasmus+ et viktig virkemiddel for internasjonalisering av norsk utdanning, og Norge prioriterer samarbeid med Europa.

– I dette lyset er det klart ønskelig at flere norske delstudenter velger Europa som studiedestinasjon.

Flere utenlandske studenter

Bare i løpet av de to siste årene har antallet utenlandske studenter registrert i Norge økt med over 20 prosent.

Aller flest studenter kommer fra Russland, fulgt av Sverige, Tyskland og Kina.

Mange av de russiske og kinesiske studentene er fjernstudenter i samarbeidsprogrammer mellom norske og utenlandske institusjoner.

Referanse:

Mobilitetsrapporten 2013: http://www.siu.no/nor/Globalmeny/Publikasjoner/Alle-publikasjoner/Mobilitetsrapport-2013

 

Powered by Labrador CMS