Intimitet og nære relasjoner er viktig for mange.
Intimitet og nære relasjoner er viktig for mange.

Billigere Viagra kan ha ført til færre selvmord

Da prisen på potensmiddelet sank mye ga det tydelig utslag på antallet selvmord blant menn mellom 50 og 60 år i Sverige, finner forskere i en ny studie.

Forskerne har beregnet at det i løpet av en periode på 18 måneder etter at potensmiddelet ble mye billigere, var en reduksjon på 65 selvmord blant menn i 50-årene i Sverige. Dette sammenholdt med årene før endringen skjedde.

– Dette er nok et tegn på hvor viktig muligheten til fysisk intimitet og nære relasjoner kan være gjennom livet.

– For noen mennesker er dette sterkt koblet til livsglede og evnen til å møte livets utfordringer, sier Terry Hartig til forskning.se. Han er professor i psykologi ved Uppsala universitet og en av forskerne bak studien som påviser sammenhengen mellom potensmiddelet og færre selvmord blant menn.

Kopipreparater

Etter at legemiddelselskapet Phizers patent på legemiddelet Viagra gikk ut og det ble tillatt å selge kopipreparater med akkurat samme virkestoff (sildenafil), så sank prisen i Sverige fra over 100 kroner per tablett til rundt 25 kroner.

I Sverige er det ikke som i Norge lov å selge sildenafil (Viagra) reseptfritt på apotek. Men den reduserte prisen på de reseptbelagte kopipreparatene i Sverige, førte likevel til en sterk økning i salget.

Og det var altså dette Uppsala-forskerne syntes var interessant å se nærmere på i sammenheng med selvmord blant godt voksne menn.

Billigere i Norge også

I Norge ble det for et drøyt år siden tillatt å selge Viagra reseptfritt via apotek eller nettapotek, forutsatt at kjøperen gjennomgår en veiledning enten på apoteket eller online hos nettapoteket.

Men her i Norge ligger prisen hos apotekene fortsatt på rundt 80 kroner for en reseptfri tablett (50 mg.).

Du kan få kjøpt det samme legemiddelet til rundt 25 kroner per tablett i Norge. Men da må du få resept hos legen. Slik man må i Sverige.

– Forklaringen på det er enkel, sier Steinar Madsen hos Legemiddelvirket til forskning.no. Det handler om at det ikke er noen prisregulering på reseptfrie legemidler i Norge, så her kan apotekene ta den prisen de vil. I prisen inngår også kostnadene ved veiledningen.

– Reseptbelagte legemidler er prisregulert. Derfor prises de ofte mye lavere.

3, 7 millioner tabletter

I Norge ble det i 2020 solgt rundt 3,7 millioner tabletter (døgndoser) med Viagra og andre sildenafil-preparater via apotek.

Minst 940 000 av disse var Viagra reseptfri.

Kilde: Apotekforeningen

Flest selvmord i 50-årene

I studien som de svenske forskerne ved Universitetet i Uppsala har gjort sammen med kolleger ved University of California, så de altså på menn i 50 årene.

Det var flere grunner til at forskerne konsentrerte seg om akkurat denne gruppen.

Det er blant menn mellom 50 og 60 år at bruken av potensmiddel har økt mest etter prisreduksjonen. Det er også i denne gruppen at aller flest personer tar sitt eget liv i Sverige.

Nedgangen i antallet selvmord etter den store prisreduksjonen på potenslegemiddelet, beregnet altså forskerne til 56 personer i løpet av en periode på 18 måneder.

Forskerne fant ingen tilsvarende endring i andre aldersgrupper av menn eller blant kvinner, etter prisreduksjonen på potenslegemiddelet for menn.

Velger du et kopipreparat som for eksempel Sildenafil Actavis framfor originalpreparatet (Viagra) med samme virkestoff, så er prisen i Norge bare en tredel. Men da må du få resept hos lege. Alle norske apotek er forpliktet til å ha inne en billigversjon av Viagra.
Velger du et kopipreparat som for eksempel Sildenafil Actavis framfor originalpreparatet (Viagra) med samme virkestoff, så er prisen i Norge bare en tredel. Men da må du få resept hos lege. Alle norske apotek er forpliktet til å ha inne en billigversjon av Viagra.

Ikke andre årsaker

– Muligheten for at nedgangen i selvmord som vi finner hos denne gruppen menn skulle være tilfeldig, er omtrent 1 til 10 000.

– Det er altså usannsynlig. Nedgangen er også vanskelig å forklare med noe annet enn overgangen til generika (billigere kopipreparater), sier Hartig.

Både av etiske og praktiske årsaker har det tidligere vært vanskelig for forskere å studere følsomme spørsmål knyttet til menns og kvinners seksuelle intimitet i nære relasjoner, og hvordan dette påvirker menns eller kvinners mentale helse.

Denne studien kan gi en pekepinn.

Potensproblemer

  • De fleste menn, også unge, rammes av impotens (erektil dysfunksjon) noen gang i løpet av livet.
  • Mange venter lenge med å søke hjelp for potensproblemer. Men et flertall får effektiv hjelp når de først går til legen. Potenslegemidler fungerer for de fleste.
  • Ereksjonsproblemer kan påvirke store deler av livet. For mange menn er muligheten til å få ereksjon ofte sterkt koblet til identiteten.
  • Hos noen kan ereksjonsproblemer være et forvarsel om hjertelidelser eller annen sykdom. Potenslegemidler kan videre være farlige å ta for noen personer med hjertesykdommer. Derfor må man i Norge enten gå til legen og få resept eller kjøpe det som kalles Viagra med veiledning gjennom et apotek.
  • Både i Norge og Sverige er det langt billigere å kjøpe et kopipreparat med samme virkestoff (sildenafil), enn å kjøpe originalpreparatet med merkenavnet Viagra.

Les mer hos HelseNorge og hos RFSU

Kilder: RFSU og HelseNorge

Reseptfritt som i Norge

Lederen i Sveriges Apoteksförening John Wallér sier til svenske Aftonbladet at svenskene bør følge etter Norge og Storbritannia, og gjøre salget av potenslegemiddel reseptfritt, forutsatt at kjøperen får veiledning på et apotek.

Slik unngår man feil bruk. Man får også mulighet til å avdekke hjertesykdommer, hvor impotens kan være et tidlig symptom, argumenterer den svenske apoteklederen.

En talsperson for det svenske legemiddelverket svarer at dette vil kreve en lovendring i Sverige, fordi svenske apotekere i motsetning til norske ikke kan nekte noen å kjøpe et reseptfritt legemiddel.

Mye smugling av potensmidler

Både til Norge og Sverige er det blitt smuglet store mengder potenslegemidler.

Da Viagra ble gjort reseptfritt i Norge for et drøyt år siden, opplyste Legemiddelvirket at det i en av fire kontrollerte postsendinger til Norge fram til dette var blitt funnet ulovlig legemidler og at det var snakk om mye potensmidler.

Av omkring 8000 ulovlige legemidler som ble destruert i Norge i 2018 var rundt 30 prosent potensmidler.

Kilde og referanse:

forskning.se: «Billigare potensmedel gav färre självmord», 16. April 2021. Artikkelen.

Ralph Catalano m.fl: «Sildenafil and suicide in Sweden», European Journal of Epidemiology, April 2021. Sammendrag.

Statens legemiddelverk: «Viagra Reseptfri (sildenafil) som første reseptfri medisin med veiledning», desember 2019. Artikkelen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS