De beina, de beina, de skjøre beina

Fram til vi er 35 år øker beinmassetettheten for de fleste av oss. Deretter begynner vi å tape beinmasse og kvinner i overgangsalderen taper mest. Redusert beinstyrke gjør oss mer utsatte for brudd.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Nina Emaus har nettopp levert sin doktorgradsavhandling om endringer i beintetthet."

Osteoporoseforsker Nina Emaus ved Universitetet i Tromsø har sett på endringer i beinmassetetthet i underarmen hos 5771 personer i alderen 25 til 84 år.

Dataene hun har brukt er fra Tromsøundersøkelse 4, som ble gjort i 1994 og Tromsøundersøkelse 5, som er fra 2001.

Dataene fra disse undersøkelsene er helt unike, blant annet fordi oppfølgingstida på 6,5 år er lang, aldersspekteret er bredt og fordi studien inkluderer både kvinner og menn. Til sammen gir det et godt sammenligningsgrunnlag.

Østrogen holder beinmassen intakt

Funnene viser at før 35-årsalderen har de fleste av oss solid beinmasse. Etter denne alderen begynner imidlertid beinmassen å tape seg.

For menn er det slik at jo eldre de blir, jo mer beintap. Kvinnene begynner å tape bein litt senere enn menn, men ved 45-50 årsalderen er kvinnenes beintap på sitt høyeste og langt høyere enn hos menn. Spesielt høyt er det cirka fem år etter overgangsalderen. Etter denne tiden blir beintapet mindre, men det vil likevel holde seg litt høyere enn hos menn.

Årsaken til at kvinner har det største beintapet henger sammen med hormonet østrogen. Det er kjent at østrogen stimulerer osteoblaster - cellene som bygger bein. Samtidig hemmer det også osteoclaster - cellene som bryter ned bein.

Når østrogenmengden hos kvinnen reduseres i overgangsalderen får osteoclaster mer spillerom og kvinner taper dermed mer bein.

Genetikk spiller inn

"Hver tredje kvinne i Norge over 50 år utvikler osteoporose (beinskjørhet). Menn har i utgangspunktet kraftigere beinstruktur og blir ikke rammet av osteoporose i like stor grad som kvinner. Illustrasjonsfoto."

I begge Tromsøundersøkelsene ble beinmassetettheten målt ved håndleddene. I 1994 deltok 7948 personer og i 2001 deltok 5771 personer.

Etter 35-årsalderen taper menn i gjennomsnitt 0.5 prosent beinmasse i året, mens kvinnene i gjennomsnitt taper 0.9 prosent.

- For de fleste av oss er det ikke et problem, men noen personer taper mer beinmasse enn andre. Da kan man få osteoporose eller beinskjørhet. Vi kan ikke si helt hvorfor det er slik. Antakelig spiller genetikk en rolle, men også kosthold, røyking og fysisk aktivitet har noe å si, forteller Nina Emaus.

I 2001 målte også forskerne beinmassetettheten i lårhalsen på 4938 personer. Dette ønsker de også å gjøre i Tromsøundersøkelse 6 som er planlagt i 2007. Lårhalsbrudd er ikke uvanlig hos eldre mennesker og er ofte traumatisk for dem som rammes.

Ikke mer beintap enn andre land

Norge er på bruddtoppen i verden. Ingen vet helt hvorfor, og vi ser ikke ut til å tape mer beinmasse enn andre befolkninger.

- Hvis man sammenligner beintapet i Tromsø med lignende studier i andre land, så er det ikke slik at vi taper mer bein her oppe, i forhold til for eksempel nederlendere eller australiere, forteller Nina Emaus.

Hun understreker samtidig at det er litt vanskelig å sammenligne dataene fra ulike land på grunn av ulike metoder. Likevel gir det en pekepinn, mener hun.

- Det er også viktig å nevne at selv om vi måler beintetthet, så sier det ikke alt om beinstyrke. Bein består av kollagene fibrer og kalsiumkrystaller. Det er særlig sistnevnte vi har kunnet danne oss et bilde av ved måling av beinmassetetthet. Per dags dato kan vi likevel ikke måle alt.

Færre lårhalsbrudd med Natto?

"Hvert 30. minutt brekker en lårhals eller et håndledd i Norge, ifølge Norsk Osteoporoseforening. Men ikke alle disse bruddene er relatert til beinskjørhet. Den som får beinskjørhet brekker særlig lett armene, ryggvirvlene eller lårhalsen. Illustrasjonsfoto."

Det forskes nå flere steder på forebygging og behandling av beinskjørhet.

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) i Tromsø undersøker blant annet om Natto, en japansk matrett av gjærede soyabønner, kan ha noen innvirkning på risikoen for lårhalsbrudd. Natto inneholder store mengder av vitamin K2.

På nyåret ønsker man å skaffe 350 kvinnelige deltakere mellom 50-60 år til studien. Felles for kvinnene er at de er ett til fem år etter overgangsalderen. Kvinnene skal deles i to grupper som får henholdsvis Natto og placebo. Deretter måles endring i beintetthet og man sammenligner resultatene fra de to gruppene.

Du kan bidra selv

Det er faktisk en del du selv kan gjøre for å unngå osteoporose. Nina Emaus lister opp:

  • Sørg for å få i deg nok kalsium.
  • Sørg for å få nok D-vitamintilskudd. Det vil si enten å være ute i sola eller å ta tran.
  • Vær fysisk aktiv og bruk kroppen. Gjerne løpe, sykle, danse - eller annen trening.
  • Ikke røyk.
  • Pass vekta. Unngå å bli for under- eller overvektig.

Konferanse om eldre

Nina Emaus la fram sine forskningsresultater på den åttende nasjonale konferansen om eldre i Tromsø 21. - 22. november, “Beinskjørhet, brudd og generelle effekter av fysisk aktivitet hos eldre”.

Flere forskere holdt innlegg, og temaer som ble tatt opp var blant annet “ernæring og beinskjørhet” og “fremtidens forebygging og behandling av osteoporose”.

Senter for aldersforskning arrangerte konferansen i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Høgskolen i Tromsø og Undervisningshjemmet i Tromsø.

Powered by Labrador CMS