Når sover du for lite, og når blir det for mye? Nye retningslinjer prøver å gi svaret. Colourbox.com

Så lenge bør du sove

Hvor mye (eller lite) søvn trenger du i forskjellige livsfaser? Amerikanske søvnforskere har anbefalingene.

National Sleep Foundation er en organisasjon som jobber mot søvnlidelser. Nylig utarbeidet den retningslinjer for anbefalt søvnlengde for ulike aldersgrupper.

Ekspertpanel

Anbefalingene er basert på hundrevis av forskningsartikler, og et ekspertpanel gikk igjennom og vurderte alle disse funnene. De stemte så på forskjellige søvnlengder som kunne anbefales for forskjellige aldersgrupper.

– Det er veldig bra med slike retningslinjer, og de gjelder nok for de aller fleste i samfunnet, sier Ståle Pallesen, søvnekspert og professor i psykologi ved Universitetet i Bergen.

– Folk må allikevel ikke ta retningslinjene for bokstavelig. Hvis man sover mindre enn anbefalingene, og fungerer godt i dagliglivet, er ikke det noe å bli stresset for.

Retningslinjene

Søvnlengde i denne sammenheng betyr tiden du faktisk sover, ikke inkludert tiden du tilbringer i senga. Ekspertpanelet har kommet fram til disse inndelingene og anbefalingene:

  • Nyfødte (0-3 måneder): 14–17 timer (Mindre enn 11 timer og mer enn 19 timer er ikke anbefalt)
  • Spedbarn (4-11 måneder): 12–15 timer (Mindre enn 10 timer og mer enn 18 timer er ikke anbefalt)
  • Småbarn (1-2 år): 11–14 timer (Mindre enn 9 timer og mer enn 16 timer er ikke anbefalt)
  • Førskolebarn (3-5 år): 10–13 timer (Mindre enn 8 timer og mer enn 14 timer er ikke anbefalt)
  • Skolebarn (6-13 år): 9–11 timer(Mindre enn 7 timer og mer enn 12 timer er ikke anbefalt)
  • Tenåringer (14-17 år): 8–10 timer (Mindre enn 7 timer og mer enn 11 timer er ikke anbefalt)
  • Unge voksne (18-25): 7–9 timer (Mindre enn 6 timer og mer enn 11 timer er ikke anbefalt)
  • Voksne (26 – 64): 7–9 timer (Mindre enn 6 timer og mer enn 10 timer er ikke anbefalt)
  • Eldre (65 år+): 7–8 timer (Mindre enn 5 timer og mer enn 9 timer er ikke anbefalt)

Som man kan se av listen, endrer søvnbehovet seg ganske mye gjennom livet. Den komplette listen kan sees i artikkelen fra National Sleep Foundation, hvor det også er en «kan være akseptabelt»-kategori.

For mye søvn

Verken for mye eller for lite søvn er særlig bra.

– Både å sove for mye og for lite over lang tid kan ha en dårlig helseeffekt, sier Pallesen.

– Tidligere studier har vist at også for mye søvn kan føre til tidligere død, men spørsmålet er om det for eksempel er en underliggende sykdom som gjør at man må sove mer, eller om søvnen i seg selv har skylda.

En klype salt

Som nevnt mener han at man skal ta anbefalingene med en klype salt.

– Faren med sånne anbefalinger er at de som er i ytterkantene av normalen, fort kan bli sykeliggjort hvis de stresser over enten å sove for mye eller for lite i forhold til retningslinjene.

Selv om retningslinjene kommer fra en amerikansk organisasjon, mener han at de er overførbare til resten av verden.

– I utgangspunktet er dette basert på forskning fra hele verden som er publisert på engelsk, og søvn er et basalt, biologisk behov, så det bør ikke være noen vesentlige kulturelle faktorer i disse retningslinjene.

Forskning.no har tidligere skrevet om at spesielt ungdom sliter mye med søvn. Ungdom sover til og med to timer mindre på ukedagene enn det de selv mener er nødvendig.

Andre forskere mener at 8 timers sammenhengende søvn for voksne er altfor mye, og at dette ikke er en naturlig søvnlengde, skriver NRK.

 

Referanse

Max Hirshkowitz m. fl: National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health, februar 2015. Doi: 10.1016/j.sleh.2014.12.010 Sammendrag.

Powered by Labrador CMS