Alkohol gir størst problemer

Selv om helseskadene og de sosiale problemene knyttet til nordmenns alkoholbruk er langt større enn for narkotika, mener befolkningen at narkotikabekjempelse er det myndighetene bør satse mest på.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Alkohol er en viktigere faktor i forbindelse med voldsutøvelse enn narkotika, og et flertall av alle voldsepisoder her i landet er alkoholrelatert. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

– Det er et tankekors at narkotika blir sett på som det største ondet når problemene knyttet til alkohol angår så mange flere og påfører samfunnet større belastninger på mange områder, sier SIRUS-forsker Elisabet E. Storvoll.

Storvoll står sammen med en gruppe SIRUS-forskere bak en rapport om skader og problemer knyttet til bruk og misbruk av alkohol, narkotika og tobakk.

Hva er det største problemet?

Målt i dødsfall og tap av friske leveår er det tobakksbruk som står for den største andelen av sykdomsbyrden i høyinntektsland. Alkohol står igjen for en større andel enn narkotika.

Siden alkohol har så mye større utbredelse enn narkotika, vil flere barn, partnere og andre nære pårørende rammes av alkoholmisbruk enn av narkotikamisbruk.

Alkoholbruk utgjør også en viktigere faktor i forbindelse med voldsutøvelse enn narkotikabruk, og et flertall av alle voldsepisoder her i landet er alkoholrelatert.

Alkohol

Alkoholbruk er forbundet med et bredt spekter av sykdommer og skader. I høyinntektsland kan cirka 2 prosent av alle dødsfall og omtrent 7 prosent av tapte friske leveår tilskrives alkoholbruk.

Alkoholbruk kan også medføre en rekke sosiale problemer og skader for tredjepart, som for eksempel ofre for promillekjøring eller alkoholrelatert voldsbruk, barn som lider under foreldrenes alkoholbruk og negative konsekvenser for arbeidslivet.

Beregninger tyder på at mellom 5 og 14 prosent av alle barn vokser opp med foreldre med et risikofylt alkoholkonsum.

I tillegg til de alvorlige skadene barn kan få i fosterlivet som følge av mors alkoholbruk, vil en oppvekst preget av foreldres alkoholmisbruk i mange tilfeller innebære sosial isolasjon, redusert omsorg, oppmerksomhet og ivaretakelse av barnas behov.

Narkotika

Elisabet E. Storvoll. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Det er vanskelig å gi et samlet bilde av narkotikarelaterte skader og problemer siden narkotikabruk spenner fra moderat cannabisbruk til langvarig heroinbruk.

WHO har anslått at narkotikabruk står for rundt 2 prosent av tapte friske leveår i høyinntektsland og godt under 1 prosent av dødsfallene.

Det er også store sosiale problemer knyttet til tung narkotikabruk blant annet marginalisering, kriminalitet som vinningsforbrytelser og salg av narkotika og barn som lider under foreldres narkotikamisbruk.

Tobakk

Det er helseskadene og ikke sosiale problemer som peker seg ut når det gjelder tobakksbruk.

Bruk av tobakk er forbundet med en rekke sykdommer, av disse er det hjerte/kar-sykdom og kreft som tar flest liv.

Samlet står tobakksbruk for cirka 18 prosent av alle dødsfall og omtrent 11 prosent av tapte friske leveår i høyinntektsland.

Referanse:

Storvoll, Rossow, Moan, Norström, Scheffels og Lauritzen: Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk, SIRUS-rapport 3/2010.

Powered by Labrador CMS