En ung syrisk jente blir hjulpet av faren sin gjennom piggtrådgjerdet Ungarn nå setter opp for å forsøke å stanse strømmen av flyktninger inn i landet. (Foto: Attila Kisbenedek / AFP-NTB)

Dette er verdens flyktninger og migranter

Nyhetene forteller nå daglig om nye tusener av mennesker som vil slippe inn i Europa. Her får du en bredere oversikt over verdens flyktninger og andre migranter.

Rundt 60 millioner mennesker er i dag på flukt i verden på grunn av krig eller forfølgelse. Disse menneskene er enten på flukt i sitt eget land eller de har flyktet til et annet land.

Det finnes omtrent like mange flyktninger i verden som det bor mennesker i Storbritannia.

I alt 16 millioner mennesker var på flukt i et annet land i 2013. Selv om dette er mange mennesker, utgjorde mennesker på flukt likevel ikke mer enn sju prosent av alle verdens migranter, ifølge OECD.

Flertallet av verdens nesten en kvart milliard migranter er arbeidsmigranter eller mennesker som rett og slett er på jakt etter et bedre liv i et annet land.

Båtflyktninger til Europa

Antakelig kom rundt 135 000 flyktninger og immigranter til Europa med båt i løpet av de seks første månedene i 2015. Nå i august er det kommet enda flere enn før.

I fjor var økningen i antall flyktninger i verden den største som noensinne er registrert fra et år til et annet av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Hovedårsaken er krigen i Syria.

I gjennomsnitt måtte 42 000 mennesker hver eneste dag i 2014 forlate hjemmet sitt og søke beskyttelse et annet sted, enten i hjemlandet eller i et annet land. I 2010 var det samme tallet bare 11 000 mennesker, ifølge UNHCR.

Halvparten av alle verdens flyktninger kommer fra tre land:

  • Syria (ca. 4 millioner)
  • Afghanistan (ca. 2,6 millioner)
  • Somalia (ca. 1,1 million)
Menneskene i denne båten på vei fra Libya til Italia, ble reddet av den italienske kystvakten 23. august i år. Flere enn 60 000 flyktninger og immigranter kom til hvert av landene Helles og Italia første halvår i 2015. De fleste kom med båt over Middelhavet. (Foto: (Foto fra Italias kystvakt / NTB))

Sverige tar den største byrden

I Europa er nabolandet vårt Sverige det landet som har påtatt seg den klart største byrden med verdens flyktninger, sett i forhold til antall egne innbyggere.

EUs Dublin-avtale slår fast at det landet hvor en flyktning først kommer, må ta ansvaret for han eller henne. Land i sør som Italia og Hellas mener at denne regelen legger en alt for stor byrde på dem og den grensekontrollen de er i stand til å opprettholde.

Tyskland, Frankrike og Storbritannia peker på sin side på at en stor andel av flyktningene og andre migranter ender opp hos dem, fordi land i sør sender problemet nordover.

Denne uken besluttet Tyskland likevel at de ikke vil sende asylsøkere fra Syria tilbake til første ankomstland, slik Dublin-avtalen legger opp til, ifølge NTB.

Politisk er innvandring og flyktninger de siste årene blitt et stadig mer vanskelig spørsmål i Europa. Flere etablerte politiske partier er usikre på hvordan de skal stille seg, når sterkt innvandringskritiske partier vinner stadig flere velgere. Tysklands statsminister Angela Merkel er blant dem som er tydelig på at hennes land har et ansvar for mennesker på flukt.

Migranter

En migrant er på samme tid både en emigrant og en immigrant, siden personen både reiser fra et sted og kommer til et sted. I Norge bruker vi vanligvis ordet innvandrer om immigranter.

FNs befolkningskontor regner en person som migrant dersom hun eller han har bodd minst ett år i et annet land enn der vedkommende ble født.

Det betyr igjen at mange av dem som reiser for å arbeide eller studere i et annet land, regnes som migranter (innvandrere). Flyktninger som søker tilflukt i et annet land enn der de er født, regnes også som migranter. Også illegale immigranter regnes av FN som migranter.

Turister, folk i midlertidige jobber og internasjonale hjelpearbeidere regnes stort sett ikke som migranter.

Kilde: FNs befolkningskontor

Krigen i Syria

Syria er uten sammenligning den viktigste årsaken til at flere mennesker er blitt drevet på flukt i verden. Krigen i landet er nå inne i sitt femte år og en løsning virker fjern.

Mer enn hver tredje innbygger i Syria har måttet forlate hjemmet sitt. Omtrent halvparten av de syriske flykningene oppholder seg et annet sted i landet, mens den andre halvparten er utenfor Syrias grenser. Borgerkrigen i nabolandet har ført til at Tyrkia nå huser flest flyktninger.

Afghanistan sto i mer enn tre tiår øverst på listen over land mennesker hadde flyktet fra. Men nå har Syria overtatt plassen.

Blant de fire millioner syrere som har flyktet til et annet land, har så langt 350 000 funnet veien videre til Europa. Nesten halvparten av disse er i Sverige eller Tyskland.

Her, nettsidene til UNHCR, finner du flere fakta om syriske flyktninger.

Det glemte diktaturet

Mindre kjent enn flyktningestrømmen fra Syria er strømmen av mennesker som rømmer Eritrea.

Landet i det nordøstlige hjørnet av Afrika med bare litt flere innbyggere enn Norge, sendte i 2014 nest flest mennesker på flukt til Europa.

Nesten hver fjerde båtflyktning som kom over Middelhavet til Italia i 2014 var fra Eritrea, ifølge FN. Mange eritreere er også flyktninger i nabolandet Etiopia.

I juni i år offentliggjorde FN en gransking av menneskerettighetsforholdene i Eritrea. De fant forferdelige forhold. FN rapporterer om «systematiske, omfattende og alvorlige overgrep» mot landets innbyggere. Regimet til diktatoren Isaias Afwerki og hans parti Folkefronten for demokrati og rettferdighet, holder Eritrea i et totalitært grep og driver omfattende overvåking av landets innbyggere. Ifølge FN-rapporten, som siteres av avisa Washington Post, kan innbyggere som vil forlate landet bli betraktet som forrædere og skutt av grensepolitiet. FN-rapporten er basert på samtaler med 550 eritreere som har greid å slippe ut av landet.

FN-tall viser at de fleste flyktningene som kommer fra Eritrea er ungdommer. Mange flykter antakelig for å komme seg unna en streng militærtjeneste. Sverige og Tyskland var de to europeiske landene som i fjor tok imot flest flyktninger fra Eritrea.

Flyktninger

En flyktning er en person som bor utenfor sitt eget land, fordi vedkommende er forfulgt eller er redd for å bli forfulgt. Mange flykter også fra krig i hjemlandet.

En asylsøker er en person som ønsker å få status som flyktning.

Syria, Palestina og Afghanistan var i 2014 de tre fremste opphavsstedene til flyktninger.

Tyrkia og Pakistan er de to landene som huser flest flyktninger. 

Kilder: Oxford English Dictionary, FNs høykommissær for flyktninger

Innvandring til Europa

Etter flere år med nedgang i innvandringen til Vesten i kjølvannet av finanskrisen i 2008, registrerer både EU-landene og andre vestlige land nå at migrasjonen igjen øker.

Bare en liten andel av disse immigrantene er altså flyktninger.

Utenom USA er Tyskland det EU-landet som tar imot flest innvandrere. Svært mange innvandrere i Europa kommer fra et annet europeisk land. Tre av fire innvandrere til Tyskland kommer fra et annet EU-land.

Herfra kommer de nye immigrantene til Norge. Størrelse på boblene indikerer antall. Flest nye immigranter til Norge de siste årene er kommet fra Polen, Sverige og Litauen. (Foto: (Skjermdump fra kart hos Migration Policy Institute, basert på data fra FNs befolkningskontor))

Flere er høyt utdannet

I OECD-landene økte det siste tiåret andelen innvandrere som har høyere utdannelse med hele 70 prosent. OECD opplyser at rundt halvparten av disse må ta til takke med jobber de er overkvalifisert til. Én av fem arbeidsledige i OECD-landene er innvandrer.

OECD-tall viser også at mange som flytter på seg for å få arbeid, har høyere utdannelse.

Én av ni personer født i Afrika som har fått seg en høyere utdannelse av et eller annet slag, bodde i 2011 i et OECD-land. Dette fenomenet kalles hjerneflukt og er særlig et problem for små utviklingsland med begrenset tilbud til dem som får høyere utdannelse, viser OECD-tall.

Flest til Norge og Sveits

OECD sin statistikk viser også at Sveits og Norge var de to vestlige landene som tok imot flest innvandrere i 2012, i forhold til antall innbyggere.

På de neste plassene fulgte Australia, New Zealand, Sverige, Østerrike og Danmark.

Her (under) kan du selv lage grafiske framstillinger basert på OECD sin statistikk over internasjonal migrasjon. (Grafikk og data fra www.oecd.org)

Økningen i antallet polakker, svensker og litauere som har kommet til Norge for å finne arbeid, gir altså store utslag på innvandringsstatistikken vår.

Sverige mottok i 2014 cirka 5,5 immigranter per tusen innbyggere. Norge mottok til sammenligning cirka åtte immigranter per tusen innbyggere.

Norge har tatt imot langt færre flyktninger enn Sverige, men vi har altså mottatt flere innvandrere enn svenskene, sett i forhold til hvor mange vi er her i landet.

Verdens migrantbefolkning

Nesten en kvart milliard mennesker bor i dag altså i et annet land enn opprinnelseslandet sitt, viser OECD-statistikk.

Dermed bor om lag 3,6 prosent av verdens mennesker i et annet land enn der de ble født. Noen mener vi i dag er vitne til en «global folkevandring». Andre vil nok mene at tallet er for lite til å fortjene denne karakteristikken.

På 1990-tallet var det rundt to millioner immigranter som flyttet til et annet land hvert år. På 2000-tallet økte dette til rundt 4,6 millioner immigranter hvert år. Etter finanskrisen falt tallet til rundt 3,5 millioner hvert år.

På tross av flyktningestrømmen til Europa, er det fortsatt USA som tar imot flest nye immigranter hvert år. De siste 20 årene er det kommet rundt en million innvandrere til USA hvert år. Landet har snart 50 millioner innbyggere som er født i et annet land.

Som nummer to på den internasjonale statistikken over land som har mottatt flest innvandrere, kanskje overraskende for noen, De forente arabiske emirater i Midtøsten, med hele seks millioner mennesker. Dette er i all hovedsak arbeidsimmigranter.

FN-statistikk viser at verdens immigranter fordeler seg nokså likt med hensyn til kjønn. 48 prosent er kvinner og 52 prosent er menn. Om lag tre av fire som drar fra et land til et annet land er i det FN regner som arbeidsdyktig alder, mellom 20 og 64 år.

Kilder:

UN Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA). Sammendrag.

World Migration in Figures, OECD-UNDESA October 2013.

CIA World Factbook.

Powered by Labrador CMS