Forsvinner skip og fly i Bermuda-triangelet?

Det er nærmest opplest og vedtatt at fly og skip forsvinner fra Bermuda-triangelet i stor stil. Men stemmer det? Vi ser nærmere på tall og fakta bak ulykkene.

Bermudatriangelet spenner fra sørlige Florida til ned til Puerto Rico og videre over til Bermuda. (Foto: (Ill: Wikimedia Commons))

Det finnes mange og ville teorier om havområdet mellom Florida, Puerto Rico og Bermuda.

Alt fra flyvende tallerkner, tidslommer, magnetfelt, monsterbølger og forsvunnede byer har fått skylden for skipsforlis og flyulykker.

Et premiss for mytene er at fly og skip forsvinner i et unormalt antall nettopp her. 

Men stemmer det? Er det virkelig flere båt- og flyulykker i Bermuda-triangelet, enn andre steder i verden?

Journalister i Videnskab.dk har sammen med forskere gått gjennom rapporter, oversikter og statistikk. Konklusjonen er entydig: Nei, Bermuda-triangelet er ikke farligere enn andre steder.

Det har ikke forsvunnet noen store skip eller fly sporløst og uforklarlig i Bermuda-triangelet siden 1970. Det var omtrent da satellitter gjorde det enklere å følge fartøyene løpende og varsle om dårlig vær.

Morten Lauge Pedersen, som forsker på naturkatastrofer ved Aalborg Universitet, slår fast at det ikke er lett å forsvinne uten spor nå til dags.

Ifølge den siste oversikten fra Boeing var det i for eksempel i 2012 faktisk ikke det minste uhell med et kommersielt fly over Bermuda-triangelet.

Det samme fremgår av en av de største databasene over flyulykker, fra The Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A), som siden 1990 har samlet inn opplysninger om flystyrter over hele verden.

«Så vidt jeg vet er det svært lenge siden det har vært flyulykker i Bermuda-triangelet», skriver Ronan Hubert i en e-post.

Utenfor topp ti

Heller ikke ved havoverflaten skjer det flere ulykker i Bermuda-triangelet enn andre steder.

Forskere ved Southampton Solent University har gjort en grundig studie av vitenskapelig litteratur, samt forhørt seg hos industrien og forsikringsselskaper.

Til tross for at det er mye trafikk i Bermuda-triangele, ligger de ti farligste områdene helt andre steder.

Det farligste området i verden, når man ser på skipsulykker og forsvinninger, er Sydkina-havet. Pussig nok samme sted hvor man mistet radiokontakten med Malaysia Airlines Flight 370 i mars 2014. Denne ulykkesstatistikken dekker imidlertid bare skip og bare perioden 1999–2011. Tallet 59, som på vårt lille kart ser ut til å ligge rimelig tett på Bermuda-triangelet, dekker over hendelser i Panamakanalen, 1900 kilometer sør for Bermuda-triangelet. (Foto: Mette Friis-Mikkelsen, Videnskab.dk)

Krever ikke høyere premie

Forsikringsselskapet Lloyd’s of London har dessuten fortalt at premiene ikke er høyere for å seile gjennom Bermuda-triangelet.

Professor Bo Barker Jørgensen fra Aarhus Universitet mener det er ganske overbevisende.

– Et forsikringsselskap vet hva de snakker om. De har ikke råd til å overse fakta, påpeker han.

Ingen uforklarlige begivenheter

Amerikanske værmyndigheter (NOAA) overvåker alt fra atmosfære til havdybder. De har aldri observert spesielle værfenomener i Bermuda-triangelet, utover plutselig og kraftige uvær.

USGS, en anerkjent amerikansk forskningsorganisasjon som overvåker alt som kan utvikle seg til naturkatastrofer, har heller ikke funnet noe mystisk.

NASA, verdens ledende romfartsorganisasjon, har aldri registrert noe usedvanlig i området.

Uvær og menneskelige feil

De aller fleste ulykker i Bermuda-triangelet kan forklares helt naturlig.

USAs marine mener for eksempel at deres største tap i området – fraktskipet USS Cyclops og fem fly i skvadronen Flight 19 – sannsynligvis ble utsatt for en kombinasjon av dårlig vær og menneskelig svikt.

USS Cyclops var lastet med langt mer malm enn hun var bygget til, det var feil på motoren, og skipet kom antagelig inn i en uventet storm.

Flight 19 hadde store problemer med å orientere seg, antagelig på grunn av defekte kompass.

Man kan selvfølgelig alltids diskutere hvorfor ikke kompassene fungerte, eller at skvadronleder Charles C. Taylor over radioen utbrøt at «alt ser merkelig ut, selv havet!»

Men faktum er at de fem flyene fløy rundt lenge uten å finne veien tilbake til basen. Flyene gikk antagelig tom for drivstoff. Dette var for øvrig siste tur pilotene hadde før endelig piloteksamen. 

Et av redningsflyene som forsvant mens det lette etter overlevende fra Flight 19, var et sjøfly av typen PBM Mariner. Ifølge militærmuseet Naval Air Station Fort Lauderdale Museum var flyet beryktet for å være en «flyvende fyrstikkeske», fordi det tidligere hadde lekket gasser fra drivstoffet.

Skip og fly forsvinner

Alt i alt er mellom 50 og 100 fartøyer forsvunnet i Bermuda-triangelet gjennom de siste 100 år – og enda flere de siste 200 år.

Hvis alle tilfellene virkelig var umulige å forklare, ville det vært et høyt tall. Men skip og fly forsvinner sporløst også andre steder. Et aktuelt eksempel er Malaysia Airlines Flight 370, som plutselig forsvant fra radaren.

Dessuten har mange av ulykkene en naturlig forklaring, slik det trolig er for USS Cyclops, Flight 19 og redningsflyet.

I 2009 ble to mystiske forsvinninger forklart med nesten samme historie som Flight 19: tekniske problemer med flyene, dårlig utstyr og for lite drivstoff, rapporterte BBC.

En myte

Det ser altså ut til at vi kan konkludere med at myten om Bermuda-triangelet nettopp er en myte.

Men noen vil nok mene at det er forhold denne artikkelen ikke har belyst. For eksempel at:

  • Skip og fly forsvinner på grunn av et hemmelig våpen som testes i området
  • Ufoer eller kanskje krypdyr fra rommet sleper folk gjennom ormehull eller tidslommer
  • Journalisten og forskerne i denne saken har gjort en dårlig jobb, eller dekker over sannheten.

Morten Lauge Pedersen fra Aalborg Universitet konstaterer: – Fakta viser en ting. Men noen ganger er myter mer seiglivede enn fakta.

Det farligste området i verden, når man ser på skipsulykker og forsvinninger («hendelser»), er Sydkina-havet. Pussig nok samme sted hvor man mistet radiokontakten med Malaysia Airlines Flight 370 i mars 2014. Denne ulykkesstatistikken dekker imidlertid bare skip og bare perioden 1999–2011. Tallet 59, som på vårt lille kart ser ut til å ligge rimelig tett på Bermuda-triangelet, dekker over hendelser i Panamakanalen, 1900 kilometer sør for Bermuda-triangelet. (Kilde: Rapport fra Southampton Solent University. Grafikk: Mette Friis-Mikkelsen, Videnskab.dk)

Selv i forholdsvis stille vær kan en kombinasjon av Golfstrømmen, vind og pussige forhold på havbunnen skape urolig sjø i Bermuda-triangelet. (Foto: humanedgetech.com)

USS Cyclops tok 306 mennesker med seg da skipet forsvant i mars 1918, antagelig på grunn av en blanding av uvær og tekniske/menneskelige feil.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS