Røykeslutt framstår som hovedmotivasjonen for bruk av e-sigaretter. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Fra røyk til e-sigaretter

Et fåtall av røykerne som har byttet til e-sigarett har planer om å slutte.

E-sigartter

​En elektronisk sigarett (e-sigarett) ligner som regel på en sigarett eller penn og har en liten utskiftbar beholder med væske – med eller uten nikotin.

Strøm levert av et lite batteri får væsken til å fordampe.

Oppvarmet damp trekkes inn i munnen og ned i lungene.

(Kilde: Helsedirektoratet)

Bruken av e-sigaretter er økende, men det er foreløpig lite norsk forskning på temaet. I en ny rapport har forsker Rikke Tokle ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) intervjuet brukere av e-sigaretter, deltatt på «dampetreff» og observert norske nettsteder for e-røykere.

– E-sigarettene virker å være et vellykket røykesubstitutt fordi de både adresserer den fysiske avhengigheten til nikotin og den psykologiske avhengigheten til handlingen og røykeritualet. Damping blir en måte å beholde røykevanen på uten røyken, sier Tokle.

Mange av dem hun intervjuet oppgir at de har mål om å dampe nikotinfritt og at de aktivt trapper ned på nikotinstyrken med mål om total nikotinfrihet.

Et skadereduserende alternativ til tobakk

– For røykere kan e-sigarettene være et skadereduserende alternativ til tobakkssigaretter fordi de får i seg nikotinen uten å utsettes for tjære og mange av de skadelige gassene som utløses under forbrenning av tobakk, forteller Tokle.

Brukernes motiver for å bruke e-sigaretter er nært knyttet til røykekarriere og avhengighet. Røykeslutt framstår som hovedmotivasjonen for bruk av e-sigaretter. E-sigarettene synes å være helt avgjørende for at mange av dem er røykfrie i dag. Helseaspektet er den primære årsaken til ønsket om røykeslutt.

Brukes av ulike grupper

Rapporten indikerer at bruk av e-sigaretter har fått fotfeste i ulike grupper av røykere. For dagligrøykerne inngår damping som en viktig og integrert del av dagen. De damper i situasjoner hvor de tidligere har røykt.

– Av-og-til-røykerne forteller oftere om dobbeltbruk og situasjonsavhengig bruk, hvor e-sigarettene anvendes for gøy, som opposisjon, eller er motivert av praktiske årsaker, sier Tokle.

Anvendeligheten ser også ut til å påvirke bruksmønster ved at det kan dampes på flere og nye steder, som inne på utested, arbeidsplassen, serveringsteder, lesesal, eller foran tv. Dette ser ut til å øke bruksfrekvensen i forhold til konvensjonelle sigaretter.

Røykerne er den primære målgruppen for e-sigarettene ifølge informantene i denne studien, noe som underbygges ved at samtlige selv har en vært røykere. Tokle deler brukerne inn i tre grupper:

– Den første gruppen er de som bruker e-sigaretter til røykeslutt og for å opprettholde røykfrihet. Dette er brukergruppen som ser ut til å inkludere majoriteten av damperne i dag.

– Aktivister og engasjerte entusiaster kan omtales som en egen gruppe. Damperne som kan knyttes til denne gruppen kjennetegnes av entusiasmen for e-sigarettene.

– En tredje gruppe er «trendsetterne». E-sigarettene framstår her i større grad som et valgt tilbehør enn som et røykesubstitutt. Nyhetsverdien og framtidselementet til e-sigarettene omtales som positivt.

Misnøye med dagens regelverk

Mange av e-sigarettbrukerne er misfornøyde med dagens regelverk og myndighetenes håndtering av e-sigaretter. De synes å være særlig oppgitte over dagens markedssituasjon og forbudet mot salg av nikotinholdig e-juice fra norske forhandlere, som flere sier rammer de svakeste og mest avhengige røykerne. Flere mener netthandel kan ekskludere eldre.

– Informantene etterlyser i stedet regulering og standarder for økt produktsikkerhet. Samtidig uttrykker informantene, særlig de engasjerte, frykt for overregulering som kan medføre innsnevret produktvariasjon, høyere pris og standardiserte produkter med liten appell blant røykere, sier Tokle.

Det er delte meninger om hvor e-sigaretter bør distribueres. Forslagene spenner fra apotek og vinmonopol til utesteder, kiosker og dagligvareforhandlere. Det er enighet blant informantene om at det bør være 18-års aldersgrense for kjøp av både e-sigaretter og e-juice.

Referanse:

Tokle: Elektroniske sigaretter – bruksmønster, brukergrupper og brukerkultur, SIRUS-rapport 5/2014.

Powered by Labrador CMS