Over halvparten av festrøykerne slutter før de er 27 år

Bare 17 prosent av dem som røyket av-og-til da de var 21 år, ble dagligrøykere innen de var 27 år. Over halvparten hadde sluttet helt, viser ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Funnene tyder på at av-og-til-røyking oftest er en forbigående aktivitet. Foto: SIRUS/Nye bilder

I Norge oppgir 11 prosent av befolkningen at de røyker av og til. Andelen dagligrøykere er mer enn halvert siden 1973, og ligger nå på 17 prosent.

Undersøkelser har vist at av-og-til-røyking har holdt seg stabilt på rundt 10 prosent i flere tiår, og ifølge internasjonale undersøkelser, så ligner av-og-til-røykerne - de vi best kjenner som festrøykerne - mer på ikke-røykerne enn på dagligrøykerne.

- Våre funn samsvarer med dette, sier forsker Elisabeth Kvaavik ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). 

Hun har ledet en studie, der nesten 1000 nordmenn ble fulgt fra ungdomstid til ung voksen alder, som tyder på at av-og-til-røyking for unge voksne kan være en forbigående aktivitet.

Gjennom flere spørreundersøkelser ble personene blant annet spurt om røykemønstre, nikotinavhengighet, skoleprestasjoner, og foreldre og venners røykevaner.

De fleste slutter

De fleste av-og-til-røykerne ble nemlig røykfrie før de var 27 år. 

– Selv om av-og-til-røyking øker risikoen for flere sykdommer og tidlig død, er kunnskapen om av-og-til-røyking begrenset. Det er få studier som har fulgt av-og-til-røykere over lengre perioder, forteller Kvaavik.

Undersøkelsen viser at: 

  • 17 prosent av dem som var av-og-til røykere ved 21 års alder svarte at de var blitt dagligrøykere innen de var 27 år.
  • 26 prosent var fortsatt av-og-til-røykere.
  • 57 prosent hadde sluttet helt å røyke.
Elisabeth Kvaavik, forsker ved SIRUS. (Foto: Sirus)

– Studien viser at av-og-til-røyking er en forbigående aktivitet. I alle fall i fravær av tradisjonelle risikofaktorer for røyking. De fleste av-og-til-røykere vender tilbake til røykfrihet, sier Kvaavik.

Ligner ikke-røykerne

Kvaavik og kollegene undersøkte også om det var likheter mellom de forskjellige røykegruppene; Ikke-røykere, av-og-til-røykere og dagligrøykere.

Unge voksne av-og-til-røykere var ganske like ikke-røykere med hensyn til individuelle faktorer og familiefaktorer.

Av-og-til-røykere var imidlertid klart forskjellige fra dagligrøykere på typiske risikofaktorer for røyking, slik som lav sosioøkonomisk status hos foreldre, røykende foreldre og egne skoleprestasjoner.

Et generelt fenomen

Selv om undersøkelsen ble avsluttet i 2005, tror Kvaavik funnene i den nye studien er relevante i dag, nettopp fordi andelen av-og-til-røykere har hodt seg stabil og fordi funnene samsvarer med internasjonal forskning.

– Dermed virker det rimelig å anta at funnene kan fortelle oss noe om av-og-til-røykere generelt, og ikke bare i Norge på den tiden denne undersøkelsen ble utført, sier hun.

Referanse:

Kvaavik, E., T. von Soest, et al. (2014). “Nondaily smoking: a population-based, longitudinal study of stability and predictors.” BMC Public Health 14(1): 123

Powered by Labrador CMS